Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička prijal veľvyslanca Gruzínska

31.1.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Gruzínsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal 31. januára 2019 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínskej republiky na Slovensku Revaza Gačečiladzeho.


 
Partneri ocenili kvalitu bilaterálnych vzťahov. Štátny tajomník Ružička konštatoval, že „dlhodobá spolupráca Bratislavy a Tbilisi existuje tak na bilaterálnej, ako aj na multilaterálnej úrovni. SR je trvalým podporovateľom a advokátom Gruzínska na jeho ceste do euroatlantických štruktúr.“ O intenzite vzťahov svedčí aj nadchádzajúce stretnutie štátneho tajomníka Ružičku s námestníkom ministra zahraničných vecí Gruzínska L. Darsaliom a plánovaná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Gruzínsku z titulu predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.


 
Veľvyslanec Gačečiladze poďakoval za konzistentnú pozíciu SR týkajúcu sa teritoriálnej integrity Gruzínska a podporu jeho euroatlantických ašpirácií. „Partnerstvo Gruzínska a Slovenska je viditeľné nielen v politickej oblasti, ale svedčí o tom veľmi pozitívne vnímanie Slovenska aj samotnými občanmi Gruzínska. Navyše, naši občania sú jasne presvedčenými podporovateľmi vstupu našej krajiny do EÚ, o čom svedčia aj posledné prieskumy verejnej mienky.“


 
Práve otázka Východného partnerstva, osobitne v roku 2019 pri príležitosti 10. výročia založenia partnerstva, bola okrem bilaterálnych vzťahov jednou z dominantných tém stretnutia. Gruzínsky veľvyslanec tlmočil očakávania svojej krajiny a jej obyvateľov od nadchádzajúceho zasadnutia ministrov zahraničných vecí krajín EÚ a Východného partnerstva. Štátny tajomník Ružička ocenil výsledky, ktoré Gruzínsko doposiaľ dosiahlo v oblasti spolupráce s EÚ a patrí medzi krajiny-premiantov Východného partnerstva. Informoval, že jedným z plánovaných podujatí predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine je aj stretnutie ministrov zahraničných vecí V4 a východných partnerov.