Štátny tajomník Peter Burian prijal dezignovaného veľvyslanca Malajzie

20.1.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Malajzia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prijal dnes (20. januára 2014) dezignovaného veľvyslanca Malajzie v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Dato Selwyn Vijayarajana Dasa pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

V rozhovore s dezignovaným veľvyslancom štátny tajomník P. Burian vyzdvihol doterajšiu kvalitu slovensko-malajzijských vzťahov. Najvýraznejšie perspektívy ich rozvoja sa otvárajú v obchodno-ekonomickej oblasti v odvetviach, ako sú budovanie infraštruktúry, stavebníctvo, a cestovný ruch. Obaja partneri vyjadrili súhlas s myšlienkou zorganizovania spoločného podnikateľského fóra podľa možností ešte v priebehu roka 2014, ktoré by sa uskutočnilo v spojení s návštevami na vysokej politickej úrovni či už v Bratislave, alebo v Kuala Lumpur. Podľa P. Buriana, posilnenú prítomnosť investícií malajzijských subjektov v SR a naopak slovenských investorov v Malajzii môže ďalej stimulovať, popri dohode o vzájomnej ochrane investícií z februára 2012, aj pripravovaná dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia.

Obe strany sa tiež zhodli na potrebe prehĺbenia kontaktov v rovine vzdelávania. Ako štátny tajomník P. Burian ďalej uviedol, SR podporuje zintenzívnenie politických konzultácií medzi rezortmi zahraničných vecí regiónu juhovýchodnej Ázie, v ktorom Malajzia zohráva pozitívnu úlohu. Malajzijský predstaviteľ v rámci stretnutia požiadal slovenského partnera o podporu kandidatúry jeho krajiny na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v období rokov 2015 - 2016.