Stretnutie s predsedom vlády Bieloruska S. Rumasom

2.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Bielorusko

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bielorusku Jozef Migaš sa 29. októbra 2018 stretol s predsedom vlády Bieloruska Sergejom Rumasom. Na stretnutí rezonovala hlavne nová dynamika vzťahov medzi Slovenskom a Bieloruskom za posledné dva roky, ako aj spoločné priority v obchodno-ekonomickej oblasti. Oboma stranami bola konštatovaná spokojnosť so súčasným vývojom vzájomného dialógu ako aj rastom obchodného obratu. Zároveň bolo vyjadrené presvedčenie, že existuje potenciál na oboch stranách pre ďalší rozvoj spolupráce najmä v obchodno-ekonomickej oblasti.