Švajčiarsko

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

Nenašli sa žiadne tlačové správy
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Európa
Štátne zriadenie: federatívna republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Švajčiarska konfederácia
miestny názov Confoederatio Helvetica
miestny názov v latinke Schweizerische Eidgenossenschaft (nem.), Confédération suisse (fr.), Confederazione Svizzera (tal.), Confederaziun svizera (rom.)
anglicky Helvetic Confederation
Rozloha: 41.284 km2
Počet obyvateľov: 8300000(údaj z roku 2015)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Bern Bern Bern
Počet obyvateľov hlavného mesta: 128848 (údaj z roku 2013)
Úradný jazyk: nemecký, francúzsky, taliansky, réto-románsky
Jazyky:
jazyk % zastúpenie
nemecký 65,6%
francúzsky 22,8%
taliansky 8,4%
rétorománsky 0,6%
Mena: švajčiarsky frank (CHF)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Rakúska republika 164
Lichtenštajnské kniežatstvo 41
Talianska republika 740
Francúzska republika 573
Nemecká spolková republika 334
Dĺžka pobrežia: 0km
Administratívne územné členenie: spolkový štát, zložený z 20 kantónov a 6 polkantónov
Telefónna predvoľba: 0041
Medzinárodná poznávacia značka: CH
Internetová doména: .ch
HDP na obyvateľa: 78 432 CHF (údaj z roku k 31. 12. 2014)
Miera nezamestnanosti: 3,7% (údaj z roku k 31. 12. 2015)
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
rímskokatolíci 38,6%
islam 4,5%
iné 6,8%
bez vyznania 20,1%
reformovaná cirkev 28,0%
neuvedené 2,0%
Štátny sviatok
dátum sviatok
1.8. Vznik Švajčiarskej konfederácie /1291/
Vznik štátu: 01.08.1848 (Švajčiarska konfederácia)
Hlava štátu: Alain Berset
Predseda vlády: Nemá inštitút predsedu vlády. Vládu vedie prezident, ktorého každý rok volí parlament z členov vlády
Minister zahraničných vecí: Ignazio Cassis
Dátum konania posledných volieb: 18.10.2015
Výkonná moc v štáte: Švajčiarska spolková rada
Zákonodarný orgán: Spolkové zhromaždenie, ktoré má dve komory: Národnú radu (200 poslancov) a Radu kantónov (46 poslancov - každý kantón má 2 zástupcov a polkantón 1 zástupcu)
Uznanie SR: 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.01.1993
Časové pásmo: SEČ
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: www.eda.admin.ch
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

SM OSN Ženeva

Name:
slovak native
The Permanent Mission of the Slovak Republic to the United Nations Office and Other International Organisations in Geneva
Street: 9, chemin de l’Ancienne Route
Town:
slovak native
Geneva
ZIP:
State:
slovak native
Switzerland
Phone: +41 227477400
Mobile phone:
Fax: +41 227477434
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/ungeneva

ZÚ Bern

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Bern Botschaft der Slowakischen Republik in Bern
Street: Thunstrasse 63
Town:
slovak native
Muri b. Bern Bern
ZIP:
State:
slovak native
Switzerland Schweiz
Phone: +41 313563930
Mobile phone:
Fax:
E-mail: emb.bern@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/bern
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
Consular Office of the Slovak Republic in Eclépens
Consular Office of the Slovak Republic in Eclépens
Konzul: François de Coulon
otvorený: 01.03.2017
adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque
Château d'En Haut 3
CH - 1312 Eclépens

Mobil.:
Tel.: +41 21 866 18 44
Fax.: +41 21 866 18 24
E-mail.: info@consulat-slovaquie.ch
konzulárny obvod: kantóny Vaud, Valais, Neuchâtel, Ženeva
   
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Na základe Protokolu rozširujúceho platnosť dohody medzi ES a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou o voľnom pohybe osôb na nové členské štáty EU, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. apríla 2006, môžu občania Slovenskej republiky cestovať do Švajčiarska s platným cestovným pasom SR alebo s platným občianskym preukazom SR.

Vo Švajčiarskej konfederácii sa môžu občania SR prechodne zdržiavať po dobu 90 dní v rámci jedného polroka bez pobytového povolenia (turistika, návšteva).

V prípade, že by občan SR mal v úmysle sa zdržiavať vo Švajčiarsku dlhšie ako 90 dní, je povinný požiadať o pobytové povolenie (bližšie informácie na stránke www.bfm.admin.ch, resp. na Veľvyslanectve Švajčiarskej konfederácie v SR, Michalská 12, 811 01 Bratislava).

Odporúčame, aby neplnoleté osoby resp. osoby ich sprevádzajúce mali pri sebe okrem platného cestovného pasu SR aj notársky overený písomný súhlas jedného alebo oboch rodičov (zákonného zástupcu) v nemeckom alebo v anglickom jazyku.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 04/05/2018

Colné a devízové predpisy:

Bez cla a daní môžu byť dovezené predmety osobnej spotreby. Pri dovoze finančných prostriedkov v hotovosti presahujúcich hodnotu 10 000 CHF môže byť požadovaný doklad o ich pôvode. Potraviny, tabak a alkoholické nápoje v oslobodenej hodnote je možné doviesť na osobu a jeden krát za deň v celkovej hodnote do 300 CHF. Výnimku z oslobodenej hodnoty tovaru predstavujú citlivé poľnohospodárske výrobky ako napr. mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, oleje a tuky, ktoré presahujú určité najvyššie množstvá. Kumulácia oslobodenej hodnoty tovaru na viaceré osoby je vylúčená. Množstvá, ktoré presahujú uvedené oslobodenia, sa ohlasujú a podliehajú dani. 


Alkoholické nápoje a tabak je možné doviezť bez cla a daní v nasledovnom množstve: cigarety 200ks alebo cigary 50ks alebo fajkový tabak, 250gr alkoholické nápoje do 15% obsahu alkoholu 2 litre a alkoholické nápoje nad 15% obsahu alkoholu 1 liter.
Dovoz niektorých druhov tovaru je zakázaný alebo obmedzený. Obmedzenia sa týkajú napr. liekov, zbraní (aj nožov) alebo pyrotechniky. Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Spolkovej colnej správy: www.ezv.admin.ch
Švajčiarske colné prepisy sú platné aj pre územie Lichtenštajnska.

Dátum posednej aktualizacie: 06/02/2018

Informácia pre motoristov: Vodiči motorových vozidiel sa počas turistického pobytu musia preukázať platným vodičským preukazom, platným osvedčením o technickej spôsobilosti vozidla (tzv. malý technický preukaz) a dokladom o medzinárodnom poistení zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. zelená karta). Vodiči motorových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prívesov a obytných vozidiel sú povinní zakúpiť si pri využití diaľničnej siete ročnú diaľničnú známku (tzv. Vignette) v hodnote 40,- CHF. Diaľničnú známku na kratšiu dobu ako jeden rok nie je možné zakúpiť. Diaľničná známka je platná vždy od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka, na ktorý bola zakúpená. Možno ju zakúpiť na hraničných prechodoch, čerpacích staniciach a poštách. Za jazdu bez diaľničnej známky je stanovená pokuta vo výške 200, -CHF.
Doprava:

V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu, inak sa samovoľný odchod z miesta nehody považuje podľa miestnej legislatívy za útek z miesta nehody. Pokuty ukladané za dopravné priestupky sú značne vysoké.Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, pokiaľ nie je určené inak, na cestách mimo uzatvorenú obec 80 km/h, 100km/h na cestách diaľničného typu (Autostrasse)a na diaľniciach (Autobahn) 120 km/h .

Klimatické podmienky:

Mierne podnebie. Podobné ako v SR, vo vegetačnom období intenzívnejšie dažďové zrážky vplyvom atlantického prúdenia. Oproti SR je pomerne časté a značné kolísanie tlaku, ktoré je sprievodným znakom tzv. föhnu - prílevu teplého vzduchu z juhu do vnútrozemia. Reakcie na tieto zmeny sú individuálne, spravidla u meteosenzitívnych ľudí spojené s malátnosťou a bolením hlavy.

Zdravotná starostlivosť:

Povinnosť byť vo Švajčiarsku zdravotne poistený vyplýva zo zákona. Poskytované lekárske služby a zdravotná starostlivosť sú na veľmi dobrej úrovni, ceny za lekárske úkony a ošetrenie sú však pomerne vysoké. Od 01.04.2006 môžu občania SR /turisti, na návšteve/ použiť vo Švajčiarsku v prípadoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti európsku kartu zdravotného poistenia. Nie všade však býva akceptovaná.

Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Švajčiarsko je považované za relatívne bezpečnú krajinu s nie príliš vysokou mierou kriminality.
Dôležité telefónne čísla: 144 – Prvá pomoc zdravotná;
117 – Polícia;118 – Požiarnici;
140 - nepretržitá pomoc motoristom (opravy, odťahovanie);111 informácie o telefónnych číslach;
163 informácie o zjazdnosti diaľnic
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
 • 23.08.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Švajčiarsko
  Veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Švajčiarsku Andrea Elschekova Matisova 22. augusta 2018 v Bazileji slávnostne odovzdala pamätnú medailu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Prof. Dr. Jozefovi Sopkovi.
 • ikonka galerie
  30.05.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy | Švajčiarsko
  V rámci realizácie oficiálnych návštev v jednotlivých kantónoch Švajčiarska, ktorých cieľom je prezentácia Slovenskej republiky, získavanie nových námetov na spoluprácu Slovensko – Švajčiarsko s dôrazom na spoluprácu v hospodárskej oblasti, navštívila 28. mája 2019 veľvyslankyňa Andrea Elscheková Matisová kantón Solothurn.
 • ikonka galerie
  16.05.2019
  | Aktivity ministra | Švajčiarsko
  Ekonomické vzťahy, krajania, obchod, ale aj agenda OSN, EÚ či predsedníctva SR v OBSE. To boli hlavné námety rozhovorov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka so švajčiarskym rezortným partnerom Ignaziom Cassisom, ktorý pricestoval na krátku pracovnú návštevu Slovenska.
 • ikonka galerie
  02.05.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Švajčiarsko
  Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Berne Andrea Elscheková Matisová uskutočnila 30. apríla 2019 oficiálnu návštevu kantónu Obwalden, počas ktorej sa stretla s prezidentom kantonálnej vlády a zároveň ministrom pre spravodlivosť a bezpečnosť Christophom Amstadom a ďalšími členmi vlády zodpovednými za portfóliá výstavby a územného plánovania, financií, školstva a kultúry a hospodárstva.
 • ikonka galerie
  23.04.2019
  | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Švajčiarsko
  Mladý slovenský hudobný virtuóz, huslista, 11- ročný Teo Gertel, ktorého odborníci nazývajú aj „druhým Mozartom“, vystúpil ako sólista v rámci záverečného koncertu, ktorý 21. 4. 2019 uzatvoril 14 - dňový medzinárodný festival klasickej hudby pod názvom Interlaken Classics- meet tomorrow´s classics stars.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http://www.eda.admin.ch
Dôležité telefónne čísla: 144 – Prvá pomoc zdravotná;
117 – Polícia;118 – Požiarnici;
140 - nepretržitá pomoc motoristom (opravy, odťahovanie);111 informácie o telefónnych číslach;
163 informácie o zjazdnosti diaľnic
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

 

Krajania a krajanské komunity: