Uzatvorenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kuala Lumpur

3.12.2012 | Ekonomické správy | Malajzia | Indonézia

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 524 z 3.10. 2012 k materiálu Správa o stave siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí v roku 2012 a východiská pre jej ďalší rozvoj vyplynulo rozhodnutie o uzatvorení Veľvyslanectva SR v Kuala Lumpur v Malajzii k 31. januáru 2013. V tejto súvislo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje, že od 1. februára 2013 prevezme agendu ekonomickej spolupráce v danom teritóriu Veľvyslanectvo SR v Jakarte v Indonézii.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte

JI. Prof. Mohammad Yamin SH, 29, 103 10 Jakarta , Indonézia

Tel.: 0062/21/3101068, 0062/21/3151429

Fax: 0062/21/3101180

Mobil: 0062816783043 (pohotovostný mobil)

Email: emb.jakarta@mzv.sk

Web: http://www.mzv.sk/jakarta