V Budapešti sa stretli uznávaní architekti z krajín V4

11.3.2019 | Aktivity veľvyslancov | Slovensko a V4 | Maďarsko

V sobotu 9. marca 2019 sa v Budapešti uskutočnilo stretnutie predsedov spolkov architektov Maďarska, Slovenska, Českej republiky a Poľska. Hlavným zámerom podujatia bolo obnovenie užšej spolupráce v rámci „Architektonického partnerstva“ krajín V4 a vytvorenie platformy pre spoločné stretnutia a zachovanie  architektonického dedičstva v strednej Európe.

 

Slovenskú stranu na expertnej úrovni reprezentoval Juraj Hermann prezident Spolku architektov Slovenska. V úvode stretnutia vystúpil z pozície predsedníckej krajiny  V4 s príhovorom veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Pavol Hamžík, v ktorom zdôraznil záujem Slovenska o spoluprácu vo formáte V4 v kontexte prebiehajúceho slovenského predsedníctva. Podujatie V4 podporili  účasťou na vysokej úrovni Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vzťahov a Úrad vlády Maďarska.  

 

Zástupcovia architektov z krajín V4 podpísali na záver stretnutia dokument, „Deklarácia o obnove a posilnení V4 partnerstva v oblasti architektúry“, v ktorej potvrdili spoločný záujem na ďalšom zvyšovaní účinnosti a kvality budúcej spolupráce architektúry krajín V4.