Veľvyslanci Ekvádoru, Mexika a Čile odovzdali kópie poverovacích listín

27.5.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov | Čile | Ekvádor | Mexiko

Veľvyslankyňa Ekvádoru so sídlom v Budapešti Maria del Carmen Gonzáles Cabal, veľvyslankyňa Mexika Alicia Buenrostro Massieu a veľvyslanec Čile Armin Andereya, obaja so sídlom vo Viedni, odovzdali dnes (27. mája 2016) kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi MZVaEZ SR Lukášovi Parízkovi.

 

Pri všetkých troch stretnutiach sa L. Parízek s veľvyslancami zhodol na obojstrannom záujme ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a krajinami strednej a Latinskej Ameriky. Dobre rozvíjajúcu sa dynamiku vzťahov so štátmi z tohto regiónu potvrdzujú ostatné návštevy ministra zahraničných vecí v regióne a nadchádzajúce pripravované návštevy na najvyššej úrovni.

 

Popri konzultáciách k aktuálnym globálnym problémom, akými sú klimatické zmeny, migrácia, či boj proti organizovanému zločinu, a hľadaní prienikov pri ich riešení, bol tiež potvrdený záujem na využití ďalších možností rozšírenia ekonomickej spolupráce. Nadchádzajúce predsedníctvo SR v Rade EÚ predstavuje obojstrannú príležitosť na vzájomné zviditeľnenie krajín. Veľvyslanci ocenili efektívnu bilaterálnu spoluprácu na pôde OSN. Štátny tajomník L. Parízek využil príležitosť stretnutí na pripomenutie záujmu Slovenskej republiky o získanie pozorovateľského štatútu v Tichomorskej aliancii a na užšej spolupráci pri vzájomnom presadzovaní kandidatúr v medzinárodných organizáciách.

Štátny tajomník L. Parízdek a veľvyslanec Čile Armin Andereya Štátny tajomník L. Parízdek a veľvyslanec Čile Armin Andereya Štátny tajomník L. Parízek a veľvyslankyňa Ekvádoru so sídlom v Budapešti Maria del Carmen Gonzáles Cabal Štátny tajomník L. Parízek a veľvyslankyňa Ekvádoru so sídlom v Budapešti Maria del Carmen Gonzáles Cabal Rokovanie s ekvádorskou veľvyslankyňou Mariou del Carmen Gonzáles Cabalovou Rokovanie s ekvádorskou veľvyslankyňou Mariou del Carmen Gonzáles Cabalovou