Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Tanzánijskej zjednotenej republiky

10.10.2016 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Tanzánia

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal v pondelok (10. októbra 2016) poverovacie listiny do rúk prezidenta Tanzánijskej zjednotenej republiky Johna Pombe Josepha Magufuliho. 

Prezident John Pombe Magufuli zdôraznil, že medzi oboma krajinami neexistujú žiadne otvorené otázky, ktoré by bránili rozvoju všestranných stykov. Zdôraznil, že v Tanzánii je mnoho vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí ukončili štúdiá v bývalom Československu, vrátane Slovenska a predstavujú potenciál, o ktorý sa možno oprieť. Zároveň vyzval na zintenzívnenie obchodných a investičných vzťahov a rozvoj spolupráce  v oblasti vzdelávania. 

Veľvyslanec F. Dlhopolček predstavil Slovensko ako krajinu s výrazným ekonomickým potenciálom, a v súvislosti s prioritami novej vlády Tanzánie informoval o jeho pripravenosti rozvíjať všestrannú spoluprácu, ako aj zdynamizovania vzájomných ekonomických a obchodných vzťahov. Pokračovanie vzájomnej spolupráce navrhol formovať aktívnym prístupom obidvoch strán s novými iniciatívami, inovatívnymi prístupmi a novými myšlienkami a nápadmi. 
 
Veľvyslanec F. Dlhopolček tiež prezentoval záujem predsedníctva SR v Rade EÚ o prehlbovanie a rozvoj ekonomickej a obchodnej spolupráce medzi EÚ a Tanzániou.

Obidve strany konštatovali, že v rámci bilaterálnych vzťahov neexistujú žiadne otvorené záležitosti.

Na záver obidvaja predstavitelia vyjadrili presvedčenie, že možnosti, ktorými disponujú obidve krajiny, dokážeme využiť na ďalší rast a prehĺbenie vzájomných vzťahov ku vzájomnému prospechu obyvateľov obidvoch krajín.

Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi.
Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi. Veľvyslanec F. Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny tanzánijskému prezidentovi.