Veľvyslanec M. Zachar odovzdal poverovacie listiny uganskému prezidentovi Yoweri Kaguta Musevenimu

4.6.2010 | Aktivity veľvyslancov | Oficiálna rozvojová pomoc | Poverovacie listiny | Uganda

Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi Milan Zachar 4. júna 2010 odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Ugandskej republiky Yoweri Kaguta Museveniho. Počas rozhovoru prerokovali možnosti zlepšenia spolupráce, hlavne v ekonomicko – obchodnej oblasti. Prezident uviedol, že v nedávnom období boli na území Ugandy objavené významné náleziská ropy a v roku 2012 sa plánuje začat s ťažbou tejto suroviny. Príjem z ťažby ropy výrazne zvýši príjmy štátneho rozpočtu, čím by sa mali vytvoriť potrebné zdroje pre investičné projekty. V tejto súvislosti uviedol, že Slovensko, ako členská krajina EÚ, by sa mohla podieľať na investičných projektoch v krajine.

Veľvyslanec M. Zachar informoval ugandskú stranu o vytváraní podmienok pre rozšírenie spolupráce v legislatívnej oblasti na bilaterálnej úrovni a zároveň potvrdil záujem slovenských podnikateľských subjektov podieľať sa na budovaní infraštruktúry v Ugande. Zvýšeniu vzájomného obchodu bude pomáhať aj Honorárny konzulát SR v Kampale, ktorý by mal byť oficiálne otvorený ešte tohto roku. Veľvyslanec zároveň informoval, že na území Ugandy v súčasnosti pracujú slovenské mimovládne organizácie, ktoré pôsobia hlavne v oblasti sociálnej a zdravotníckej, ale predpokladá sa aj spolupráca v ďalších sektoroch.