Veľvyslanec Peter Holásek odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Togskej republiky

7.10.2016 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Togo

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Abuji Peter Holásek odovzdal v piatok (7. októbra) poverovacie listiny do rúk prezidenta Togskej republiky Faure Gnassingbé. Prezident Toga v následnom rozhovore uviedol, že obe naše krajiny majú podobné črty nielen pokiaľ ide o rozlohu a počet obyvateľov, ale aj o úlohy a ciele v zahraničnej politike. Zaujímal sa o pohľad SR na možnosti rozvoja vzťahov s Togom. 


Veľvyslanec P. Holásek oboznámil prezidenta s aktuálnymi výsledkami ekonomického vývoja v SR a štruktúrou slovenskej ekonomiky a vyzdvihol záujem SR o rozvoj obchodno-ekonomických vzťahov s akcentom na oblasť poľnohospodárstva, energetiky, ťažobného priemyslu, vodného a odpadového hospodárstva, zdravotníckych zariadení a ďalších. Uviedol, že podobne ako v prípade Toga, jednou z hlavných priorít zahraničnej politiky SR v multilaterálnej oblasti je prevencia a posilnenie globálnej a regionálnej bezpečnosti. Osobitne sa zmienil o aktivitách SR v oblasti reformy bezpečnostného sektoru a doterajšej úspešnej spolupráci s Africkou úniou. P. Holásek informoval prezidenta aj o cieľoch a hlavných prioritách predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.


Prezident zablahoželal SR k predsedníctvu v Rade EÚ a konštatoval, že v Togu pozorne sledujú otázky migrácie, aj keď sa ho dotýkajú iba nepriamo. Uviedol, že uvedené sektory ekonomiky sú dôležité aj pre Togo a uvítal by tesnejšiu spoluprácu so SR.  


Obe strany sa na záver zhodli na potrebe politického dialógu, ktorý by lepšie prispel k identifikácii vzájomných potrieb a určil konkrétne oblasti, ktoré by boli prospešné pre rozvoj vzájomnej spolupráce.