Veľvyslanec Saudskej Arábie Dr. Khalid Ibrahim M. Al-Jindan odovzdal L. Parízkovi kópie poverovacích listín

6.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poverovacie listiny | Saudská Arábia

Kópie poverovacích listín dnes (6. októbra) do rúk štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  Lukáša Parízka odovzdal veľvyslanec Saudskej Arábie so sídlom vo Viedni Dr. Khalid Ibrahim Al-Jindan. 

 

„Vnímame Saudskú Arábiu ako dôležitého partnera v rámci regiónu Blízkeho východu. Snahy a úsilie o diverzifikáciu a reštrukturalizáciu saudsko-arabskej ekonomiky vysoko oceňujeme,“ uviedol L. Parízek. 

 


Partneri sa počas diskusie zhodli v názore, že v oblasti hospodárskych a ekonomických bilaterálnych vzťahov existuje obrovský potenciál na rast. V tejto súvislosti je nevyhnutné v čo najkratšom čase uzatvoriť základné ekonomické dohody. L. Parízek ohľadom krízy v Zálive zdôraznil, že SR podporuje uskutočnenie intenzívneho politického dialógu medzi stranami sporu, ktorý povedie k zmierneniu napätia a k postupnému vyriešeniu krízy. 

Z rokovania. Z rokovania.