Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík navštívil školu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti

11.2.2019 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Maďarsko

 

Budapešť 11. februára 2019 - Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík dnes navštívil žiakov, študentov a učiteľov Materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Pri tejto príležitosti obdaroval každého žiaka a učiteľa dielom „Slovenské ľudové piesne“, ktoré obsahuje takmer 800 pôvodných slovenských ľudových piesní s notovým zápisom. Spolu bolo rozdaných takmer 200 kníh.   

 

V rámci úvodného príhovoru v aule školy veľvyslanec Hamžík zdôraznil: „Ľudová hudba je národný poklad. Zámerom je poskytnutie tejto publikácie čo najširšiemu okruhu Slovákov žijúcich v Maďarsku, najmä žiakom navštevujúcim školy s výučbou slovenského jazyka v Maďarsku, aby sa mohli ďalej inšpirovať a ešte hlbšie preciťovať návrat ku svojim koreňom.“

 

Pán veľvyslanec sa v rámci programu stretol aj s vedením školy na čele s jej riaditeľkou Júliou Marlokovou a diskutoval s hosťujúcimi učiteľkami zo Slovenska, ktoré na škole pôsobia v rámci medzivládnej spolupráce, p. Anitou Holou a p. Máriou Kvašňákovou. Zaujímal sa najmä o aktivity školy, úroveň výučby v slovenskom jazyku, záujem študentov o štúdium na základnej škole i na gymnáziu a o oblasti, v ktorých by mohlo slovenské veľvyslanectvo v Budapešti byť škole nápomocné.

 

Škola v Budapešti má svoju viac ako desaťročnú tradíciu. Medzi jej absolventov patria mnohí poprední predstavitelia krajanského života v Maďarsku (napr. J. Fuzik, bývalý parlamentný hovorca slovenskej národnosti v Maďarsku; I. Fuhl – novinár, slovenský aktivista).  Slovenské gymnázium v Budapešti je jedným z dvoch existujúcich národnostných slovenských gymnázií v Maďarsku.

 

Návšteva budapeštianskej školy bola prvou zastávkou veľvyslanca Hamžíka v rámci plánovaného cyklu ciest za školami, ktoré sú v Maďarsku označované ako národnostné, s výučbou vybraných predmetov v slovenskom jazyku, či hodinami slovenského jazyka.