Veľvyslanec Ugandy odovzdal kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi L. Parízkovi

1.3.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Uganda

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (1. marca) prijal dezignovaného veľvyslanca Ugandskej republiky pre Slovenskú republiku so sídlom v Berlíne Marcela Roberta Tibaleku, ktorý mu odovzdal kópie poverovacích listín.


Štátny tajomník L. Parízek vyzdvihol bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré majú tradíciu ešte z čias Československa. Ocenil ugandské politické a ekonomické postavenie v regióne východnej Afriky. V rozhovore poukázal na záujem Slovenska o rozširovanie obchodno-ekonomickej spolupráce s Ugandou a realizáciu konkrétnych projektov v oblasti budovania infraštruktúry, strojárstva, energetiky a poľnohospodárstva. 


L. Parízek ocenil a kladne zhodnotil úlohu Ugandy v zabezpečovaní mieru a stability v oblasti Afrického rohu a zaujímal sa o situáciu v regióne. Na záver poprial dezignovanému veľvyslancovi Ugandy veľa úspechov počas jeho nadchádzajúceho pôsobenia v Slovenskej republike.

Štátny tajomník L. Parízek a dezignovaný veľvyslanec Ugandskej republiky M. R. Tibaleka. Štátny tajomník L. Parízek a dezignovaný veľvyslanec Ugandskej republiky M. R. Tibaleka. Štátny tajomník L. Parízek a dezignovaný veľvyslanec Ugandskej republiky M. R. Tibaleka. Štátny tajomník L. Parízek a dezignovaný veľvyslanec Ugandskej republiky M. R. Tibaleka.