Veľvyslankyňa Kubánskej republiky odovzdala kópie poverovacích listín L. Parízkovi

23.12.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov | Kuba

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (23. decembra) dezignovanú veľvyslankyňu Kubánskej republiky v Slovenskej republike Yamilu Soniu Pitu Montes, ktorá mu odovzdala kópie poverovacích listín.

 

L. Parízek vyzdvihol doterajšiu bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Kubou a vyjadril presvedčenie, že vzťahy medzi oboma krajinami sa budú aj naďalej prehlbovať, a to najmä v ekonomickej oblasti. „Oceňujem, že Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi Kubou a Európskou úniou bola podpísaná počas predsedníctva SR v Rade EÚ,“ skonštatoval štátny tajomník a dodal, že podpísaním dohody sa vytvoril nový základ pre vzájomnú spoluprácu medzi EÚ, jej členskými krajinami a Kubou. Cieľom politiky EÚ je naďalej zlepšovanie života obyvateľov Kuby, podpora reforiem na ostrove a presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja, dodržiavania ľudských práv a rozvoja demokracie. Európska únia je zároveň dôležitým obchodným a investičným partnerom Kuby, preto je nevyhnutné pokračovať v zlepšovaní obchodného prostredia a posilnenia konkurencieschopnosti na Kube. „Slovenská republika bude okrem ekonomickej spolupráce vyvíjať úsilie aj o posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Kubou v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu,“ dodal v tejto súvislosti štátny tajomník L. Parízek a podčiarkol potrebu prehlbovania bilaterálnych vzťahov zároveň s rozvíjaním bi-regionálnej spolupráce.

Štátny tajomník Lukáš Parízek a veľvyslankyňa Kubánskej republiky Yamila Sona Pita Montes počas rokovania. Štátny tajomník Lukáš Parízek a veľvyslankyňa Kubánskej republiky Yamila Sona Pita Montes počas rokovania.