Veľvyslankyňa M. Tomašovičová odovzdala poverovacie listiny rúk prezidenta Botswansy

20.3.2017 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Botswana

 

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Pretórii Monika Tomašovičová odovzdala 13. marca 2017 poverovacie listiny do rúk prezidenta Botswanskej republiky Dr. Seretse Khama Ian Khama. Veľvyslankyňa M. Tomašovičová počas rozhovoru s prezidentom zdôraznila záujem SR o rozvoj bilaterálnych vzťahov s dôrazom na zintenzívnenie spolupráce v ekonomickej oblasti. Ocenila zavedenie bezvízového režimu pre občanov SR  zo strany Botswany, ktorý napomohol k zintenzívneniu spolupráce v turistickom ruchu. Zablahoželala krajine k 50. výročiu nezávislosti, ktoré si pripomenula v septembri minulého roka.

 

Veľvyslankyňa absolvovala aj stretnutie s ministerkou medzinárodných vzťahov a spolupráce Dr. Pelnomi Venson-Moitoi, počas ktorého charakterizovala Botswanu ako „like –minded country“ a ocenila spoluprácu na pôde medzinárodných organizácií. Veľvyslankyňa M. Tomašovičová označila za  perspektívne oblasti spolupráce okrem ekonomiky aj oblasť vzdelávania a turistického ruchu. Informovala tiež, že SR má záujem o nájdenie vhodného kandidáta na post honorárneho konzula SR v Botswane, ktorého zriadenie by rovnako mohlo napomôcť zintenzívneniu vzájomných vzťahov.

 

Počas pobytu v Botswane sa M. Tomašovičová rokovala s Reginaldom Selelom, výkonným riaditeľom Botswanského investičného a obchodného centra (Botswana Investment and Trade Centre), ktorého zástupcovia absolvujú koncom marca podnikateľskú misiu do krajín V4. „Vstup do platnosti dohody o ekonomickom partnerstve (EPA) medzi šiestimi krajinami SADC a EU minulý rok v októbri otvára nové možnosti pre zintenzívnenie vzájomného obchodu a investícií,“ zdôraznila M. Tomašovičová. 

Z odovzdávania poverovacích listín. Z odovzdávania poverovacích listín. Zo stretnutia s ministerkou medzinárodných vzťahov a spolupráce Dr. Pelnomi Venson-Moitoi. Zo stretnutia s ministerkou medzinárodných vzťahov a spolupráce Dr. Pelnomi Venson-Moitoi.