Veľvyslankyňa Monika Tomašovičová odovzdala poverovacie listiny do rúk prezidenta Juhoafrickej republiky

16.5.2016 | Poverovacie listiny | Juhoafrická republika
​Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Juhoafrickej republike Monika Tomašovičová odovzdala 13. mája 2016 poverovacie listiny prezidentovi Južnej Afriky Jacobovi Zumovi. Veľvyslankyňa Tomašovičová v krátkom príhovore potvrdila záujem o zintenzívnenie politických kontaktov a ďalší rozvoj hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami. Prezident Zuma v následnom prejave apeloval na prítomných veľvyslancov, aby dôverovali juhoafrickej ekonomike a napriek ekonomickým  problémom, v ktorých sa krajina ocitla v dôsledku globálnej ekonomickej krízy, prezentovali vo svojich krajinách Južnú Afriku ako krajinu perspektívnu pre obchod a investície. Prezident Zuma zdôraznil, že jeho vláda podniká mimoriadne kroky, aby znova naštartovala juhoafrickú ekonomiku:  "Menoval som medzirezortnú komisiu s cieľom podporiť a rozvinúť existujúce možnosti podnikania a investovania v našej krajine," uviedol prezident Zuma pred akreditovanými veľvyslancami a prítomnými médiami jedno z konkrétnych opatrení vlády.