Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí SR k vzniku Juhosudánskej republiky

9.7.2011 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Južný Sudán

V sobotu 9. júla 2011 bol v meste Juba slávnostne vyhlásený nový nezávislý africký štát – Juhosudánska republika.

Cesta k tomuto historickému dňu bola dlhá, zložitá a vyžiadala si množstvo obetí. Jej vyvrcholením bol podpis Komplexnej mierovej dohody v roku 2005 a uskutočnenie referenda v januári tohto roka, kedy drvivá väčšina obyvateľov Južného Sudánu hlasovala za osamostatnenie a nezávislosť.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky víta dnešné vyhlásenie nezávislosti Juhosudánskej republiky. V tejto súvislosti oznamuje, že Slovenská republika uznáva Juhosudánsku republiku a je pripravená nadviazať s novovzniknutým štátom diplomatické styky.

Slovenská republika sa dlhodobo angažuje v Južnom Sudáne a vo svojej pomoci bude naďalej pokračovať, aby sa Juhosudánska republika stala bezpečným, moderným a prosperujúcim štátom, ktorý naplní očakávania a potreby svojho ľudu.