Vyhlásenie MZVaEZ SR k teritoriálnej integrite Gruzínska

30.5.2018 | Gruzínsko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdzuje dlhodobú podporu SR suverenite a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc. Odsudzujeme všetky pokusy o legitimizáciu odštiepeneckých medzinárodne neuznaných subjektov v Abcházsku a Južnom Osetsku. Deklaratívne uznanie separatistov zo strany Sýrskej arabskej republiky zasahuje do zvrchovanosti Gruzínska a hrubo narušuje jeho teritoriálnu integritu. Tento krok, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom, doposiaľ učinila iba Ruská federácia, Venezuela, Nikaragua a Nauru.