Vyhlásenie Slovenskej republiky k zavedeniu bezvízového styku do EÚ pre občanov Gruzínska

28.3.2017 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Gruzínsko

Od dnešného dňa (28. marca) môžu občania Gruzínska cestovať do schengenského priestoru na krátkodobý pobyt do 90 dní bez víz. Je to významný krok a začiatok novej kapitoly vo vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom. Potvrdzuje to, že úsilie, reformy a snaha Gruzínska sa oplatili. Možnosť cestovať do schengenského priestoru bez víz výrazne uľahčí kontakt medzi ľuďmi a bude základom na posilnenie obchodných aktivít ako aj na utváranie spoločenských a kultúrnych väzieb medzi členskými štátmi Európskej únie a Gruzínskom. Tento úspech je výborným príkladom pre ďalšie krajiny východoeurópskeho regiónu, a ukazuje, že dôsledné politické úsilie a efektívna implementácia reforiem prinášajú hmatateľné výsledky.