Vyhlásenie SR k implementácii rozhodnutia Výkonnej rady OPCW k likvidácii chemických zbraní v Sýrii

3.10.2013 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Sýrska arabská republika

Slovenská republika víta a oceňuje promptný prístup medzinárodného spoločenstva k realizácii a napĺňaniu rozhodnutia Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) z 27. septembra 2013, ktoré bolo prijaté na základe americko-ruskej rámcovej dohody k likvidácii chemických zbraní v Sýrii. Operatívne vyslanie špecializovaných tímov OSN a OPCW a začatie overovacích činností expertov priamo na mieste v Sýrii vníma slovenská strana ako signál pozitívneho vývoja v oblasti likvidácie zbraní hromadného ničenia v krajine.

Slovenská republika v plnom rozsahu podporuje rozhodnutie Výkonnej rady OPCW a nadväzujúce aktivity pri jeho realizácii. Očakávame, že jeho plnohodnotným uplatňovaním medzinárodné spoločenstvo dosiahne odstránenie hrozby použitia chemických zbraní v Sýrii. Rovnako je nevyhnutné, aby Sýria plnila svoje záväzky vyplývajúce z pristúpenia k Dohovoru o zákaze chemických zbraní, predovšetkým poskytla všetky informácie potrebné pre zhodnotenie stavu chemických zbraní, umožnila medzinárodným inšpektorom prístup do všetkých miest a zariadení podliehajúcich verifikácii a poskytovala súčinnosť pri výkone rozhodnutí OPCW.