Výstava 100 rokov slovenskej diplomacie v Montevideu

5.10.2018 | Aktivity veľvyslancov | Krajania v zahraničí | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Uruguaj

Vo výstavných priestoroch uruguajského parlamentu bola 4. októbra 2018 sprístupnená verejnosti výstava 100 rokov slovenskej diplomacie. Veľvyslanec SR v Uruguaji so sídlom v Buenos Aires Branislav Hitka vo svojom príhovore uviedol, že výstava sa koná pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Československej republiky, 25. výročia vyhlásenia Slovenskej republiky a 25. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Slovenskom a Uruguajom. Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia ministerstva zahraničných vecí a uruguajského parlamentu, ako aj zástupcovia diplomatického zboru a ďalší hostia  vrátane slovenských krajanov žijúcich v Uruguaji.