Výstava Cyril a Metod

27.5.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Srbsko

V piatok 24. mája sa vo veľkorysých priestoroch Kombank Dvorany v centrálnom Belehrade uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy autora Pavla Demeša s názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda - fotografické curriculum vitae patrónov Európy.“ Výstava bola príležitosťou pripomenúť si a osláviť Deň slovanskej literatúry v Srbsku a vďaka spolupráci Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky bola doplnená tiež kultúrnym vystúpením dvoch folklórnych tanečných skupín Bulgare z Bulharska a Ivo Lola Ribar zo Srbska.

 

Výstavu spoločne otvorili veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková a štátna tajomníčka Ministerstva kultúry Srbskej republiky Asja Drača Muntean. Vo svojich príhovoroch pripomenuli dôležitosť pôsobenia oboch vierozvestcov v období, keď používanie vlastného jazyka a jeho zapisovanie konkrétnou abecedou ešte ani zďaleka nebolo samozrejmosťou. Vyzdvihli tiež kultúrne, historické a jazykové putá spájajúce slovenský a srbský národ, ktoré sa dlhodobo rozvíjajú aj za prispenia podobných iniciatív a podujatí.

 

Kolekcia P. Demeša zachytáva a približuje činnosť a dedičstvo slovanských vierozvestcov, ktorých vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1980 za spolupatrónov Európy. Na tridsiatich veľkorozmerných fotografiách možno vidieť podrobné mapy putovania oboch svätcov nielen na Veľkú Moravu, ale tiež do Arabskej a Chazarskej ríše. Okrem toho sú detailne zobrazené významné historické stavby v Európe i na Blízkom východe, ktoré sú s kultúrnou a osvetovou činnosťou Cyrila a Metoda spojené, ale tiež podujatia a konferencie, ktoré si ich významný príspevok k obohacovaniu európskej vzdelanosti pripomínali.

 

Vďaka spoločnej iniciatíve oboch zastupiteľských úradov, ako aj Ministerstva kultúry Srbskej republiky, sa postupne do priestorov Kombank Dvorany dostavilo vyše 700 návštevníkov, ktorí najskôr načerpali nové informácie o živote Cyrila a Metoda, a potom si užili príjemný večer vyplnený folklórnymi vystúpeniami na veľmi profesionálnej úrovni. Išlo tak o ďalšie z radu podujatí, ktoré zviditeľňujú prítomnosť slovenského kultúrneho elementu v očiach širšej srbskej verejnosti.