Výstava Uzbekistan Agrominitech Expo-2016

22.3.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Uzbekistan

Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 10. Medzinárodnej špecializovanej výstavy – predaj mini technológií a kompaktných zariadení pre poľnohospodárstvo „Uzbekistan Agrominitech Expo-2016“, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. mája – 3. júna 2016 v Taškente, v Uzbekistane.

Organizátormi podujatia sú Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov, investícií a obchodu Uzbeckej republiky, Obchodno-priemyselná komora Uzbekistanu a Asociácia farmárov Uzbeckej republiky.


Sektorové a tematické zameranie výstavy, vrátane sprievodných odborných seminárov:

  • Zariadenia na spracovanie ovocia;
  • Spracovanie mäsa, ryby a mliečnych výrobkov;
  • Spracovanie mlieka;
  • Veterinárna oblasť;
  • Produkcia pekárenských výrobkov a cestovín;
  • Zariadenia na polygrafiu, balenie a výrobu štítkov/etikiet;
  • Chemikálie na ochranu rastlín;
  • Zariadenia na skleníky/pareniská;
  • Chov včiel;  
  • Zariadenia na internú, resp. domácu výrobu (šijacie stroje, výroba kobercov); 

Prihlášky k účasti a ďalšie detailne informácie možno získať na emailovej adrese: info@uzexpocentre.uz; minitech@uzexpocentre.uz; +998 71 2385610; 2344088; 234 4062 a fax: +99871 2385610.
Kontaktná osoba A. Khakimov, tel. +99871/238 5154; 238 5112.


Registračné formuláre je možné nájsť v prílohe spolu s informáciami o finančných podmienkach  a organizačných požiadavkách pre participácii zahraničných účastníkov.


Uzbecká strana má veľký záujem o účasť zainteresovaných slovenských firiem, výrobcov a exportérov technologických liniek a zariadení v sektore poľnohospodárstva a vyššie uvedených oblastiach.