Záujem o dovoz potravín a výrobkov z plastov zo Slovenska do Bolívie

24.3.2014 | Ekonomické správy | Bolívia

Spoločnosť COINSER Ltda. pôsobí v Bolívii vo viacerých oblastiach. Jednou z oblastí je obchodná činnosť. Spoločnosť má pobočky vo viacerých bolívijských mestách - La Paz, Santa Cruz a Cochabamba.

V Bolívii neexistujú v súčasnej dobe žiadne ochranárske opatrenia na dovoz tovarov zo zahraničia, takže potenciálna spolupráca by mala byť bezproblémová.

V súčasnosti firma dováža okrem iného niektoré potraviny z Uruguaja, Nemecka a USA.

Spoločnosť prejavila záujem o dovoz ovocných kompótov a džemov, ovocného pyré pre deti, sušeného mlieka, cestovín a keksov ako aj ďaľších potravinových položiek.

Zároveň majú záujem aj o výrobky z plastu ako sú napr. nádoby na potraviny, odpadkové koše, koše na prádlo a ďaľšie výrobky z plastu do domácností.

Pre viac informácií kontaktujte Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires: jan.marecek@mzv.sk