Zintenzívňovanie spolupráce medzi Slovenskom a Malajziou

20.7.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Malajzia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Slobodník dnes (20. júla) prijal dezignovaného veľvyslanca Malajzie v SR so sídlom vo Viedni Dato Adnan Bin Othmana pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín.

Štátny tajomník I. Slobodník počas rozhovoru ocenil, že v posledných rokoch dochádza k zintenzívňovaniu kontaktov medzi SR a Malajziou, čoho dôkazom boli opakované návštevy ministra zahraničných vecí Malajzie A. Amana na Slovensku (v rokoch 2010 a 2014), vrátane oficiálnej návštevy podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Malajzii v máji 2015, počas ktorej bola podpísaná dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a uskutočnilo sa bilaterálne slovensko-malajské podnikateľské fórum.

Slovensko a Malajzia majú záujem predovšetkým o posilnenie vzájomných hospodárskych väzieb, k čomu by malo prispieť aj plánované otvorenie honorárneho konzulátu SR v Kuala Lumpur. Partneri sa počas rozhovoru zhodli, že perspektívnymi oblasťami ekonomickej spolupráce by mohli byť IT sektor, vodné hospodárstvo, e-government, poľnohospodárstvo, či zdieľanie slovenských skúseností a expertízy v oblasti jadrovej energetiky.

Pokiaľ ide o spoluprácu na poli medzinárodných organizácií, obaja predstavitelia konštatovali zhodu v princípoch pôsobenia svojich krajín počas členstva v Bezpečnostnej rade OSN (Slovensko v rokoch 2006-2007, Malajzia v rokoch 2015-2016), ktorými sú mierové urovnávanie konfliktov a podpora mierových operácií OSN, či komplexná reforma BR OSN ako orgánu zodpovedného za udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Partneri tiež podčiarkli význam vzájomných výmen na poli vzdelávania a kultúry.