Zmena pri akreditácii médií pri apoštolskej ceste pápeža Františka do Bulharska od 5. do 7. mája 2019

19.3.2019 | Bulharsko

Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky zaslalo Zastupiteľskému úradu v Sofii informáciu, v ktorej oznamuje, že v súvislosti s apoštolskou cestou pápeža Františka do Bulharska od 5. do 7. mája 2019 prijali iný prístup k akreditácii médií ako pôvodne plánovali. 


Podľa najnovšej informácie je akreditácia zahraničných médií otvorená od 19. do 25. marca 2019 (vrátane) priamo na web stránke: http://www.popeinbulgaria.gov.bg/en/media/accreditation


Zároveň zo stránky http://www.popeinbulgaria.gov.bg prinášame predbežný program apoštolskej cesty pápeža Františka v Bulharsku (5. – 7. mája 2019), web stránka bude priebežne aktualizovaná.

 

Nedeľa 5. mája 2019 / Rím – Sofia
7:00    Odlet z rímskeho medzinárodného letiska Fiumicino
10:00  Prílet na medzinárodné letisko v Sofii
Oficiálne privítanie, stretnutie s predsedom vlády vo vládnom salóniku letiska
Privítacia ceremónia na námestí pred Prezidentským palácom, zdvorilostná návšteva u prezidenta v Prezidentskom paláci
Stretnutie s verejnými a spoločenskými predstaviteľmi a diplomatickým zborom na Námestí Atanasa Burova – príhovor Svätého Otca
Návšteva patriarchu a Svätej synody v Paláci Svätej synody – pozdrav
Súkromná modlitba pred trónom sv. Cyrila a sv. Metoda v Patriarchálnej katedrále sv. Alexandra Nevského
Modlitba „Raduj sa, nebies Kráľovná“ na Námestí sv. Alexandra Nevského – Regina Coeli
16:45  Svätá omša na Námestí kniežaťa Alexandra I. – homília

Pondelok 6. mája 2019 / Sofia – Rakovski – Sofia
             Návšteva utečeneckého tábora
9:30    Odlet do mesta Rakovski
Svätá omša s prvoprijímajúcimi v Kostole Božského Srdca v Rakovski – homília
Obed s bulharskými biskupmi v kláštore sestier Františkánok
Stretnutie s katolíckou komunitou v Kostole sv. Michala Archanjela – príhovor
17:15 Odlet do Sofie
Modlitba za pokoj vedená pápežom Františkom za prítomnosti zástupcov rôznych 
vierovyznaní Bulharska na Námestí nezávislosti v Sofii – modlitba

Utorok 7. mája 2019 / Sofia – Skopje – Rím
Ceremónia rozlúčky s Bulharskom na letisku v Sofii
8:20   Odlet do Skopje