• 10.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Rakúsko
  Od 10. apríla zaviedlo Rakúsko hraničné kontroly aj so Slovenskom. Vstup na územie Rakúska budú mať povolené osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID19, ktoré nebude staršie ako 4 dni. Vyňatí z tejto povinnosti sú občania Rakúska, alebo osoby s pobytom v Rakúsku, ktorí podstúpia domácu 14-dňovú karanténu. Opatrenie sa rovnako nevzťahuje na tzv. pendlerov pracujúcich v prihraničných oblastiach; prepravu tovaru ako aj tranzit cez územie Rakúska (prejazd územím Rakúska bude umožnený po podpise potvrdenia, že cestujúci z trasy neodbočí a vyžaduje sa plná palivová nádrž). Opatrenie predbežne platí do konca apríla.
 • 10.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Nemecko
  Všetkým cestujúcim a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa vracajú z viacdňového pobytu v zahraničí a ktorým bude umožnený vstup za účelom návratu do miesta bydliska v Nemecku je od 10. apríla 2020 nariadená povinná dvojtýždňová domáca karanténa. Osoby, ktoré chcú pricestovať do Nemecka za účelom viactýždňového pracovného pobytu, musia predložiť doklad o tom, že je zabezpečená ich dvojtýždňová karanténa alebo že budú zabezpečené obdobné podnikové hygienické opatrenia a opatrenia na zabránenie kontaktu. Osoby vracajúce sa do Nemecka musia svoj príchod oznámiť príslušnému úradu.
 • 09.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Švédsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov cestujúcich do Švédska, že v súčasnosti patrí Švédsko medzi rizikové krajiny s vysokým výskytom prípadov ochorenia COVID-19, obzvlášť v regióne hlavného mesta Štokholm (2,5 % infikovaných obyvateľov).
 • 09.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Indonézia
  Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy dochádza k rušeniu leteckých spojení z Indonézie do Európy a vzhľadom k neistému ďalšiemu vývoju šíreniu koronavírusu COVID-19 v Indonézii, dôrazne odporúčame slovenským turistom v Indonézii aj slovenským občanom dlhodobo zdržiavajúcim sa v krajine, aby sa vrátili do SR najbližším dostupným leteckým spojom. S ohľadom na rozhodnutie indonézskej vlády z 31. marca 2020 zakázať vstup do krajiny všetkým cudzím štátnym príslušníkom, možno predpokladať, že letecké spojenia a prípadné núdzové lety budú naďalej výrazne obmedzované. V prípade potreby sa slovenskí turisti môžu obrátiť na konzulárnu pohotovostnú linku +62 816-783-043.
 • 09.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Rakúsko
  Repatriácia je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy. Veľvyslanectvo SR vo Viedni v rámci Rakúska prednostne zabezpečovalo repatriácie občanov SR, ktorí uviazli v Tirolsku a priľahlých oblastiach v prísnej karanténe nariadenej rakúskymi orgánmi. Tieto návraty boli v spolupráci s rakúskymi úradmi ukončené 5. apríla 2020. Veľvyslanectvo SR vo Viedni preto aktuálne odporúča slovenským občanom využiť pri návrate domov z Rakúska možnosti fungujúcej vnútroštátnej dopravy, prípadne taxislužby...
 • 09.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Slovinsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane informuje, že bola 12. marca 2020 vyhlásená v Slovinskej republike epidémia ochorenia COVID-19.
 • 09.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kambodža | Laos | Mjanmarsko | Thajsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku si v reakcii na eskalujúci vývoj vo veci šírenia ochorenia COVID-19 dovoľuje informovať občanov Slovenskej republiky o tom, že v Thajsku bol 24. marca 2020 vyhlásený núdzový stav, ktorý má trvať od 26. marca 2020 do 31. apríla 2020...
 • 08.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Dánsko
  Občania Slovenskej republiky majú aktuálne možnosť tranzitovať cez Českú republiku pri návrate do domovskej krajiny za predpokladu, že sa pri vstupe na územie Českej republiky preukážu nótou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.
 • 08.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Dánsko
  Od 14.marca 2020 vláda Dánskeho kráľovstva rozšírila dôvody pre vykonávanie dočasných hraničných kontrol na všetkých hraničných priechodoch v rámci snáh na zabránenie šírenia nového koronavírusu v krajine. Predpokladaná dĺžka trvania hraničných kontrol bola predĺžená do 10. mája 2020.
 • 08.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Litva
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige informuje občanov Slovenskej republiky, že v Litve je do 27. apríla 2020 zavedená karanténa.
 • 08.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Ukrajina
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve informuje občanov o opatreniach prijatých Ukrajinou v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom zamedzenia šírenia ochorenia.
 • 08.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Japonsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tokiu upozorňuje občanov Slovenskej republiky, že predseda vlády Japonska Shinzo Abe vyhlásil s účinnosťou od 8. apríla do 6. mája 2020 stav núdze pre prefektúry: Tokio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo a Fukuoka.
 • 07.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Keňa
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje slovenských občanov, nachádzajúcich sa v Keni, že s účinnosťou od pondelka (6. apríla 2020) od 19:00 h bol zamedzený akýkoľvek pohyb obyvateľstva nachádzajúceho sa v metropolitnej oblasti Nairobi do ostatných častí krajiny...
 • 07.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Fidži
  Podľa informácií Národného hydrometeorologického centra Fidži, tropická búrka Harold zasiahne v nadchádzajúcich dňoch ostrovy Fidži. Pre oblasti Kadavu a Ono-I-Lau platí výstraha o sile hurikánu.
 • 07.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Chorvátsko
  Chorvátsko od 19. marca 2020 zaviedlo nové opatrenia na hraniciach: režim na vstupe sa obmedzuje len na občanov Chorvátska pri rešpektovaní opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva...
 • 06.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Ukrajina
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve informuje občanov o opatreniach prijatých Ukrajinou v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom zamedzenia šírenia ochorenia.
 • 06.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Čierna Hora
  Čierna Hora zaviedla od 16. 3. zákaz vstupu všetkých cudzích štátnych príslušníkov na územie krajiny s výnimkou medzinárodnej prepravy tovaru (vrátane tranzitu cez Čiernu Horu). Pre diplomatických pracovníkov existuje možnosť získať výnimku – vstup do krajiny je podmienený následnou domácou karanténou (14-28 dní). Výstup cudzincov z krajiny nie je obmedzovaný, je potrebné si však pred cestou preveriť aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov podľa plánovanej trasy.
 • 06.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Dánsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani informuje žiadateľov o repatriáciu do vlasti, ktorí svoj záujem prejavili vyplnením a zaslaním registračného formulára, že presné údaje o dátume, čase, mieste a spôsobe repatriácie im budú oznámené ihneď, ako budú veľvyslanectvu k dispozícii.
 • 06.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Srí Lanka
  Informujeme občanov SR na Srí Lanke, že od 6. apríla 2020 sa zákaz vychádzania predlžuje na dobu neurčitú a platí pre celú krajinu.
 • 06.04.2020
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Spojené štáty
  Na základe informácie od spoločnosti Charter Advisory oznamujeme, že z dôvodu nedostatočného dopytu sa let Miami - Bratislava, predbežne plánovaný na piatok 10. apríla 2020, v tomto termíne neuskutoční.