Doklad vydaný v cudzine na použitie v SR

Listiny vydávané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré sú platné v krajine vydania ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Cudzozemské listiny určené na použitie na území Slovenskej republiky podliehajú superlegalizácii zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v štáte pôsobnosti

(Zastupiteľské úrady).

Postup pri osvedčovaní je obdobný ako pri legalizácii slovenských dokladov do cudziny. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky potvrdzuje pravosť listiny a predchádzajúceho osvedčenia ministerstvom zahraničných vecí štátu, z ktorého doklad pochádza.

Ak krajina, ktorá pristúpila k Haagskému dohovoru osvedčí listinu apostilom, takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje, predloží sa na preklad súdnemu prekladateľovi do slovenského jazyka z cudzieho jazyka do slovenčiny a je pripravený na predloženie slovenským úradom.

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

Členské štáty:

Albánsko, Andorra, Antiqua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Aruba (Platí aj pre Arubu a Hol. Antily), Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunej Darussalam, Bulharsko, Burundi, Cookove ostrovy, Cyprus, Cookove ostrovy, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Čile, ČĽR - len Macaou a Hong Kong, Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko (Platí aj pre francúzske departmenty: Guadeloupe, Guyana, Martinik, Reunion, Nová Kaledónia, Walis a Futuna, Francúzska polynézia), Grécko, Grenada, Gruzínsko, Holandsko a Holandské Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdy, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórejská republika (južná), Kostarika, Leshoto, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malawi, Malta, Marshalove ostrovy, Maroko, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland (neplatí pre Tokelau), Ománsky sultanát, Panama, Paraguay, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent a Grenadíny, Svazijsko, Surinam, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Uzbecká republika, Vanuatu, Veľká Británia, Venezuela

Informácie na www.hcch.net (anglická verzia)

 

Dôležité upozornenie

Superlegalizáciu listín, vystavených diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi veľvyslanectiev štátov akreditovaných v/ pre SR, cudzí štátni príslušníci žiadajú na Konzulárnom odbore MZVaEZ SR osobne, s platným dokladom totožnosti, len v úradných hodinách, príp. so splnomocnením podpísaným pred notárom v SR alebo na veľvyslanectvách SR vo svete  (info aj o poplatku vyššie). V súlade so znením zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku a internými predpismi MZVaEZ SR musia byť listiny preložené do slovenského jazyka.

 

Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporuje princípom medzinárodného práva.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-12-23 09:25:32.902 Dátum vytvorenia: Fri Jul 15 15:20:48 CEST 2016