Pracovisko overovania dokladov

Kontakt

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vec a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Pracovisko overovania dokladov – Pražská 7, Bratislava,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vecí Slovenskej republiky
Telefón: +421 2 5978 5978, +421 90607 5978, 02/5978 1111

 

Poštová adresa

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Konzulárny odbor - legalizácia
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika


Správny poplatok za každý legalizačný úkon je 20 €; úhrada poplatku je možná len formou „potvrdenia pre evidenciu poplatku“ (tzv. nominálny e-kolok), ktorý je možné zakúpiť výlučne na pobočkách Slovenskej pošty. S účinnosťou od 1. apríla 2016 bude úhrada možná formou e-kolku s tzv. QR kódom, zakúpeným výlučne na pracoviskách Slovenskej pošty.  

Zákonná vybavovacia lehota:

  • 30 dní

alebo

  • na počkanie, ak sa nevyskytnú skutočnosti brániace vo výkone legalizačného úkonu
  • pracovná skupina legalizácie si vyhradzuje právo obmedziť počet jednotlivo prijímaných dokumentov podľa vyťaženosti.


Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporuje princípom medzinárodného práva.
 

Pracovisko overovania dokladov (Pražská 7, Bratislava)  - ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

pondelok 8.00 hod. - 15.00 hod
streda 8.00 hod. - 18.00 hod.
štvrtok 8.00 hod. - 12.00 hod

 

Postup pri osvedčovaní dokladu vydaného v Slovenskej republike na použitie v cudzine

Postup pre osvedčovaní dokladu vydaného v cudzine na použitie v Slovenskej republike

Slovenské orgány, určené vládou Slovenskej republiky, príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia - apostil (predpis 213/2002 Z.z., Oznámenie 501/2007 Z.z.)