Preklady dokladov

Preklady matričných dokladov, dokumentov a príloh potrebných k žiadosti o povolenie pobytu a napísaných v bežných európskych jazykoch zväčša môžu zabezpečiť pracovníci konzulárnych úsekov na jednotlivých veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí.

Pri znakových písmach, prípadne pri obsiahlejších či odborných textoch odporúčame využiť služby profesionálnych prekladateľov, zapísaných v príslušnom zozname prekladateľov a tlmočníkov na území Slovenskej republiky.

Ak si totiž necháte doklad preložiť do slovenčiny v cudzine, bude slovenský úrad, ktorému ho predložíte, s veľkou pravdepodobnosťou vyžadovať "overenie správnosti prekladu", čo si - mimo ďalších finančných nákladov - vyžiada aj zbytočnú stratu času.

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 18.4.2012