Prehľad informácií o cestovaní

Konzulárne informácie
Stačí na cestu do Srbska občiansky preukaz? Kam potrebujete víza? Čo robiť pri strate cestovných dokladov a ako si dať poslať peniaze do zahraničia?
Informácie pre cestovateľov, konzulárne poplatky, dedičská a matričná agenda, formuláre na stiahnutie, pobyt cudzinca na území SR, overovanie dokladov, pomoc v núdzi, konzulárne právo, formuláre na stiahnutie, informácie o cestovných dokladoch...

Štáty sveta
Užitočné a pravidelne aktualizované informácie o štátnom zriadení, používaných jazykoch, dôležitých mestách, peňažnej mene, časových pásmach, vízové, konzulárne, turistické a iné užitočné informácie o krajine, štátnych sviatky… Informácie poslúžia aj na dobrodružné ďaleké výpravy.

Informácie na cesty podľa štátov
Stránka s prehľadným zoznamom webových adries zastupiteľských úradov priradených podľa zaužívaných a oficiálnych názvov štátov v abecednom poradí.

Oznamy a upozornenia pred cestovaním
Chcete sa vyhnúť žltej horúčke dengue, násilným demonštráciám a epidémii cholery? Chcete poznať informácie o nových hraničných priechodoch a špecifických dopravných predpisoch či obísť oblasti s povodňami a požiarmi? Pozrite si aktuálne upozornenia na cesty.

Zastupiteľské úrady
Prehľadná tabuľka zoznamu všetkých zastupiteľstiev (Zastupiteľské úrady, Generálne konzuláty, Pobočky ZÚ, Slovenské inštitúty, Stále misie) s ich oficiálnymi názvami, teritoriálnou príslušnosťou a webovými adresami.

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia
Chráňte sa a zaregistrujte sa pred cestou do zahraničia. Každým rokom stúpa počet občanov, ktorí sa v cudzine dostávajú do ťažkostí alebo sú nedobrovoľnými účastníkmi krízových situácií ako sú živelné pohromy, vojnové konflikty, terorizmus, havárie či organizovaný zločin. Dobrovoľnou registráciou na tomto portáli tak uľahčíte pomoc sebe, príbuzným a známym, keď to budete potrebovať!

Stredisko MZVaEZ SR pre pomoc a služby občanom
Kontaktné čísla na Stredisko MZVaEZ SR pre pomoc a služby občanom, ktoré poskytuje informácie prvého kontaktu a základné informácie o podmienkach cestovania do zahraničia, informácie konzulárneho charakteru, aktuálne cestovné obmedzenia, kontakty na najbližší zastupiteľský úrad, ako postupovať v prípade nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí, informácie o spôsobe overovania verejných listín.

Registrácia k posielaniu aktuálnych oznamov a upozornení pred cestovaním
Formulár s možnosťou zasielania aktuálnych správ podľa vybraných oblastí, vhodné pre novinárov a občanov podľa okruhu ich záujmu.

Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze
Odporúčania pri cestách do zahraničia, užitočné rady, konzulárna pomoc krajín EÚ, pomoc zastupiteľských úradov a informácie o tom, čo nemože zastupiteľský úrad urobiť.

Časové zóny
Prehľadná mapka časových pásiem štátov všetkých kontinentov a aktuálny čas v tej-ktorej krajine.

Víza
Cestovanie a víza v Schengenskom priestore, podmienky pre udelenie víz, poplatky za podanie a spracovanie žiadosti podľa typu víz, najčastejšie kladené otázky, zoznam krajín, kam občan SR môže cestovať bez víz, zoznam krajín bezvízového styku (jednostranný a s regulačnými opatreniami).

Overovanie dokladov
Úradné hodiny a kontakt na legalizačné pracovisko MZVaEZ SR pre verejnosť, postup pri osvedčovaní dokladu vydaného v SR na použitie v cudzine, postup pri osvedčovaní dokladu vydaného v v cudzine na použitie v SR, písomne – poštou vybavované žiadosti klientov o zabezpečenie overenia už vydaného dokumentu.

Často kladené otázky:
Vízová povinnosť občanov Slovenskej republiky pri cestách do zahraničia
Ako je možné overiť doklad o vzdelaní nadobudnutý v zahraničí?
Pozvanie pre cudzinca
Pobyt cudzinca na územi Slovenskej republiky
Cestovanie maloletého dieťaťa (občana SR) do zahraničia
Čo je potrebné pri overení sobášneho/rodného listu zo zahraničia?
Postup pri vybavovaní úmrtia príbuzného v zahraničí
Strata dokladov
Strata peňazí


Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:32:32.201 Dátum vytvorenia: Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2012