Schválenie žiadostí o dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR na rok 2015 v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republikyNa základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa §2 písm. a) zákona č. 545/2010 schválil 17. apríla 2015 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pridelenie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2015.
Záujemcovia predložili celkovo 50 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 371 810,-EUR. Schválených bolo 34 žiadostí o dotáciu v celkovej hodnote 118 820,- EUR.

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2015
Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2014
Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2012


Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2011


Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2010


Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2009


Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2008


Dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2007


Dátum poslednej aktualizácie: 16.04.2015

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:31:28.078 Dátum vytvorenia: Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2013