Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do žiadnej krajiny sveta.

    
Albánsko

Albánsko uzatvorilo hranice so susednými krajinami pre osobnú dopravu od 16. marca 2020.
V krajine platí zákaz prepravy súkromnými motorovými vozidlami. MHD je zruśená. Hranice sú otvorené len na prepravu tovaru (potraviny, lieky, drogéria). Krajina uzatvorila aj námorné hranice pre osobnú prepravu. Od 21. marca je pozastavená medzinárodná letecká doprava.

Na celom území platí úplný zákaz vychádzania s výnimkami:

 • Od 13. apríla môže nákupy potravín a liekov uskutočňovať iba jedna osoba z rodiny, a to na základe špeciálneho povolenia, ktoré je možné vybaviť online (cez sms alebo online platformu e-albania, max. na 90 minút a do 500 m od bydliska),
 • Pre pracujúcich ľudí (na špeciálne povolenie cez online platformu albánskej polície) v rozmedzí od 05:00 – 08:00 hod. smerom do práce a od 16:00 – 17:30 hod. smerom domov.


V prípade porušenia obmedzení sa platia pokuty až do výšky 5000 eur, a môže byť skonfiškované osobné vozidlo po dobu 3 mesiacov. Nie je povinnosť nosiť rúška. Polícia a Ministerstvo zdravotníctva apeluje na občanov dodržiavať minimálnu vzdialenosť aspoň 1 m medzi osobami. Vláda vyhlásila zákaz presunu do iných miest s výnimkou transportu tovaru. Situáciu neustále monitoruje polícia a vojsko. Od soboty 18. apríla 2020 opäť začnú premávať repatriačné lety Albáncov uviaznutých v zahraničí.

Aktualizované: 16/04/2020

 

 

Argentína

Od 14. marca pre cudzincov z rizikových krajín* koronavírus hranice uzavreté
Pozn * rizikové krajiny koronavírus stanovila Medzinárodná zdravotnícka organizácia – EÚ je na zozname

Aktualizované: 18/03/2020

 

Arménsko

V krajine stále platí zákaz vstupu, ktorý sa týka aj občanov SR. 14. mája 2020 sa skončí stav núdze, ktorý už nebude predlžený, ak sa nestane nič mimoriadne. 13. mája sa obnovujú lety do Kyjeva, 16. mája do Varšavy (LOT) a 19. mája do Viedne (Austrian). Spojenie do Moskvy (Aeroflot) nebude obnovené do 1. augusta 2020.

Aktualizované: 30/04/2020

 

Austrália

Vstup

Od 20. marca 2020 platí v Austrálii zákaz vstupu pre všetkých cudzincov.
Do krajiny bude umožnený vstup len:

 • občanom Austrálie a ich najbližším rodinným príslušníkom
 • osobám s trvalým (nie prechodným) pobytom v krajine a ich najbližším rodinným príslušníkom
 • občanom Nového Zélandu, ktorí sa bežne zdržiavajú v Austrálii

Za najbližších rodinných príslušníkov sa považujú: manželia, de facto partneri, závislé deti a zákonní zástupcovia. Najbližší rodinní príslušníci, držitelia dočasných víz musia svoj rodinný vzťah ďalej dokazovať využitím online formulára.


Takisto všetci ostatní, ktorí potrebujú do Austrálie cestovať z nevyhnutných, presvedčivých dôvodov musia požiadať vopred o výnimku Komisára austrálskej hraničnej polície.

Všetci prichádzajúci zvonka majú povinnosť po príchode sa izolovať na 14 dní v určenom zariadení v mieste príchodu (napr. v hoteli).

 

Tranzit

Za účelom tranzitu cez Austráliu je nutné mať vopred vybavenú výnimku od Komisára austrálskej hraničnej polície.

Výnimkou sú: občania Nového Zélandu, krajiny Fóra pacifických ostrovov, Východný Timor a rezidenti na Novej Kaledónii alebo vo Francúzskej Polynézii za podmienky, že majú z Austrálie nadväzujúci let v rámci 72 hodín po príchode do krajiny.


Výnimky na tranzit budú posudzované na individuálnej báze na základe predložených dôvodov. Odlet cestujúcich z Austrálie musí byť z toho istého miesta, ako prílet. Nie sú povolené domáce presuny v rámci Austrálie za účelom nadväzujúceho medzinárodného spojenia. Tranzit sa musí prednostne uskutočniť v rámci 8 hodinovej periódy, inak je procedúra výnimky komplikovanejšia.

Žiadosti o tranzit do 8 hodín

Je nutné, aby žiadatelia poskytli čo najviac podkladov k udeleniu výnimky (dôvody, potvrdený letecký itinerár, kópia pasu). Žiadosti treba podávať minimálne 48 hodín pred odletom.

Žiadosti o tranzit medzi 8-72 hodín:


Žiadosť sa podáva rovnakým spôsobom, ako vyššie, avšak cestujúci budú musieť tiež požiadať miestne/štátne zdravotnícke autority o súhlas s opustením karantény pred povinnou 14-dňovou lehotou, aby mohli nastúpiť na svoj nadväzujúci spoj do Európy.
Povinnú karanténu manažujú zodpovedné orgány jednotlivých štátov v určenom zariadení (väčšinou najbližší hoteli), tiež zabezpečujú transport z/na letisko.

Aktualizované: 20/04/2020

 

Azerbajdžan

Štátne hranice Azerbajdžanu s Ruskou federáciou, Gruzínskom a Iránom budú naďalej uzavreté do 31. mája 2020. Rovnako všetky medzinárodné aj vnútroštátne lety sú pozastavené do 31. mája 2020. Vstup do krajiny je umožnený iba občanom Azerbajdžanu pri návrate do vlasti.

Aktualizované: 30/04/2020

 

Bahamy

Od 19. marca 2020 až do odvolania platí zákaz vstupu do krajiny pre cudzincov cestujúcich z Európy. Zákaz vstupu platí aj pre Čínu, Irán a Južnú Kóreu.

Aktualizované: 30/04/2020

 

Bahrajn

Bahrajn zaviedol na letisku niekoľko opatrení na zníženie šírenia COVID-19 vrátane:

 • Všetky víza po príchode boli pozastavené. Každý, kto sa pokúša vstúpiť na územie Bahrajnu, musí mať vopred povolenie na pobyt  v Bahrajne alebo si musí vopred zabezpečiť vízum na adrese www.evisa.gov.bh.
 • Všetci prichádzajúci cestujúci budú testovaní na COVID-19.
 • Všetci prichádzajúci cestujúci budú v karanténe 14 dní bez ohľadu na výsledok testu COVID-19.
 • Všetkým prichádzajúcim cestujúcim na medzinárodnom letisku alebo v námorných prístavoch prichádzajúcich z krajín s prípadmi COVID-19 sa poskytne zdravotný dotazník a budú sa musieť podrobiť kontrole. Všetci cestujúci musia spĺňať a dodržiavať požiadavky a nariadenia vlády Bahrajnu

Aktualizované: 30/04/2020

 

Bangladéš

Krajina od až do odvolania zrušila medzinárodné lety, s výnimkou Číny, pričom všetci prichádzajúci sa musia podrobiť 14 dňovej karanténe. Vnútroštátna preprava je taktiež obmedzená a v krajine platí "lockdown" až do 25. apríla 2020. Zároveň boli zrušené služby visa on-arrival.

Aktualizované: 17/04/2020

 

Belgicko

Belgicko od 18. marca 2020 umožňuje len nevyhnutné cesty smerom do Belgicka. Iné ako nevyhnutné cesty z krajiny nie sú povolené. Za nevyhnutné cesty sú považované najmä pracovná cesta, cesta z dôvodu striedavej starostlivosti o deti, účasť na pohrebe v úzkom rodinnom kruhu, poskytnutie pomoci zraniteľnej osobe s pobytom v cudzine, vyzdvihnutie blízkej osoby z letiska v susednej krajine.

 

Cestovné obmedzenia sú platné do 8. júna 2020 a je možné ich predĺženie.

V krajine sa uskutočňujú kontroly na diaľniciach, v prístavoch a letiskách v oboch smeroch. Osoby sa musia okrem dokladu totožnosti preukázať nevyhnutnosť cesty príslušnými dokladmi ako napr. potvrdenie od zamestnávateľa/firmy, povolenie na pobyt, potvrdenie o štúdiu v krajine, letenka, vlakový lístok a pod.)

Tranzit cez krajinu je povolený, ale je potrebné opustiť belgické územie čo najrýchlejšie. V prípade tranzitu osobným motorovým vozidlom alebo autobusom nie je možné sa na belgickom území zdržovať ani zastavovať. Zároveň je potrebné počas tranzitu dodržiavať princíp sociálnej vzdialenosti.

Za nedodržanie prijatých opatrení v krajine sú ukladané vysoké pokuty (100 - 4000 eur alebo odňatie slobody až na dobu 3 mesiacov).
Osoby s povoleným dlhodobým alebo legálnym pobytom v Belgicku, ako aj belgickí štátni občania, ktorí sa vrátili z cudziny, podliehajú 14-dňovej domácej karanténe a po dobu 14 dní nemôžu vykonávať prácu na pracovisku (práca z domu je povolená) s výnimkou pendlerov, vodičov zamestnaných v profesionálnych prepravných spoločnostiach a osôb, ktoré vykonali nevyhnutnú cestu do cudziny.

 

Od 4. mája 2020 sa zavádza povinnosť nosiť ochranné rúško príp. inú adekvátnu ochranu zakrývajúcu nos a ústa pre osoby, ktoré dosiahli vek 12 rokov -  vo verejnej doprave, v  škole pre žiakov starších ako 12 rokov a vyučujúcich a v práci, ak nie je možné zabezpečiť sociálnu vzdialenosť (minimálne 1,5m).


Možnosti prepravy do Slovenskej republiky a späť do Belgicka
Letisko Zaventem funguje len v obmedzenej letovej prevádzke. Letisko Charleroi je od 25. marca 2020 uzatvorené; obnovenie čiastočnej letovej prevádzky sa predkladá od 3.mája 2020.
 
Priame vlakové spojenie Brusel - Viedeň (NightJet, ÖBB) je od 30. marca 2020 do odvolania prerušené.

Funkčné je vlakové spojenie Brusel - Viedeň (ÖBB, DB), ale na viac prestupov a smerovanie cesty je cez územie Nemecka.


Dostupné sú aj lety z Düsseldorfu a Kölnu do Viedne (Wizz Air). Z Mníchova je stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a podobne.


Tranzit cez Českú republiku osobným motorovým vozidlom je možný iba s diplomatickou nótou Veľvyslanectva SR v Prahe, ktorá sa vybavuje prostredníctvom veľvyslanectva SR v krajine odchodu.

Viac informácií k tranzitu cez územie Českej republiky.

Aktualizované: 30/04/2020

 

Bielorusko

Osoby, ktoré prišli do Bieloruska z krajín, v ktorých sú registrované prípady infekcie COVID-19 sú počas 14 kalendárnych dní od dátumu príchodu do Bieloruska povinné ostať v domácej izolácii a nie sú oprávnené opätovne prekročiť štátnu hranicu Bieloruskej republiky (do uplynutia doby domácej izolácie).

Tieto opatrenia sa však nevzťahujú na:

 • zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov zahraničných štátov v Bieloruskej republike, medzinárodných organizácií a ich zastupiteľských úradov so sídlom v Bieloruskej republike, ako aj ich rodinných príslušníkov;
 • vedúcich a členov oficiálnych delegácií;
 • vodičov vozidiel pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave;
 • členov posádok lietadiel, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, vlakových čiat, posádok lokomotív medzinárodnej železničnej dopravy;
 • cudzincov, ktorí prechádzajú cez územie Bieloruskej republiky s cieľom návratu do domovskej krajiny.  

      
Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru cez územie Bieloruska a to aj z územia Ruskej federácie do členských krajín Európskej únie a Ukrajiny, sú povinní medzi dvoma miestami prekročenia štátnej hranice Bieloruskej republiky na miestach ustanovených zákonom prechádzať iba po štátnych cestách, na ktorých sú určené špecializované miesta pre vodičov na prestávku, oddych, stravovanie a na doplnenie pohonných hmôt.

Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru sú povinní opustiť územie Bieloruska čo najkratšou trasou najneskôr v deň nasledujúcom po dni vstupu na územie Bieloruska. Nedodržať toto pravidlo je možné len vo výnimočných prípadoch a to najmä v prípade dopravnej nehody (poruchy) vozidla, v prípade vykládky alebo prekládky nákladu, výmeny vozidla, ak sú tieto skutočnosti uvedené v podmienkach zmluvy o automobilovej preprave a v prepravných dokumentoch.

Ak je potrebné vykonať spomínané úkony, povoľuje sa opustenie cesty uvedenej v schválenom zozname ciest a špecializovaných miest. Úkony by mali byť vykonané v najkratšom možnom čase. Počas zastavenia (parkovania) nesmú vodiči vykonávajúci tranzitné prepravy opustiť areál zastávok (parkovísk) určených na odpočinok a stravovanie pre vodičov, tankovanie vozidiel podľa zoznamu ciest a špecializovaných miest.


Od 16. marca 2020 Ruská federácia zatvorila štátnu hranicu s Bieloruskom. Týmto hranice Bieloruska so všetkými susediacimi štátmi sú uzatvorené. Vládou Ruskej federácie bol povolený iba tranzit pre občanov Bieloruska a občanov Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) cez územie Ruskej federácie. Ide predovšetkým o umožnenie návratu občanov Bieloruska a občanov Spoločenstva nezávislých štátov, ktorí sa vracajú z pobytu v tretích štátoch.  

V súvislosti s prijatím obmedzujúcich opatrení zo strany jednotlivých štátov pre vstup cudzích občanov na ich územie, budú Oddelenia pre občianstvo a migráciu Ministerstva vnútra Bieloruskej republiky všetkým štátnym príslušníkom cudzích krajín, ktorí sa nachádzajú  v Bielorusku,  vrátane ich vstupu v rámci bezvízového režimu:

 • udeľovať výjazdné víza s cieľom prechodu hore uvedených občanov cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky;
 • predlžovať dobu pobytu v Bielorusku  až do 180 dní (90 dní + 90 dní) s vydaním výstupných víz (ak to je potrebné);
 • vydávať povolenia na prechodný pobyt (ak na to je dôvod);
 • udeľovať výstupné víza priamo na Národnom letisku Minsk, bez odoslania príslušníkov cudzích štátov na Oddelenia pre občianstvo a migráciu Ministerstva vnútra (ak je to potrebné).

Aktualizované: 27/03/2020

 

Bhután

V dôsledku šírenia nového koronavírusu je od 14. marca 2020 dočasne zrušené vydávanie víz pri príchode do krajiny (on-arrival visa). Rozhodnutie sa netýka držiteľov diplomatických a služobných pasov. V celej krajine taktiež platí zákaz vychádzania.

Aktualizované: 17/04/2020

 

Bolívia

Od 19. marca sú pre všetkých cudzincov hranice uzavreté (pozemné aj vzdušné).

Aktualizované: 19/03/2020

 

Bosna a Hercegovina

Od 25. marca 2020 sú uzatvorené štátne hranice pre osobnú dopravu.

Do Bosny a Hercegoviny môžu vstúpiť len občania Bosny a Hercegoviny. Podľa Ministerstva zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny zákaz vstupu z krajín s vysokým počtom infikovaných COVID-19 sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov týchto krajín, ktorí majú povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt v Bosne a Hercegovine ani na členov/predstaviteľov diplomatických misií, ktorí sú držiteľmi diplomatického alebo služobného pasu a majú platný diplomatický preukaz vydaný Ministerstvom zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny, príslušníkov misií EUFOR, NATO a na tých, ktorí cestujú do Bosny a Hercegoviny v súvislosti s doručením zahraničnej pomoci (napr. zdravotnícky materiál, humanitárna pomoc). Na každého, teda aj na držiteľov diplomatického alebo služobného pasu a príslušníkov misií EUFOR, NATO pri vstupe do Bosny a Hercegoviny sa vzťahujú všetky opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia rovnako ako aj na občanov Bosny a Hercegoviny, ktorí pri návrate domov musia vstúpiť do karantény resp. samoizolácie. V prípade ak štátni príslušníci iných krajín/cudzinci po vstupe do Bosny a Hercegoviny sú umiestnení do karantény (do provizórneho stanového tábora pri hraničnom priechode) orgány Bosny a Hercegoviny sú im povinné zabezpečiť ich základné potreby ako potraviny a vodu. V prípade ak cudzinec po vstupe do Bosny a Hercegoviny sa bude nachádzať v samoizolácii on sám je povinný zabezpečiť svoje základné potreby.
 
Bosna a Hercegovina neuplatňuje žiadne obmedzenie pre opustenie krajiny ani počas 14-dňovej samoizlácie.
 
Vzhľadom na vzniknutú situáciu kvôli epidémie COVID-19 orgány Bosny a Hercegoviny neodporúčajú študentom návrat alebo cestovať do Bosny a Hercegoviny.
Bosna a Hercegovina pri dodržiavaní príslušných predpisov (ako napr. opustenie Bosny a Hercegoviny neodkladne alebo najneskôr do 12 hodín po vyložení tovaru) naďalej umožňuje medzinárodný tranzit tovaru cez svoje územie. Pre nákladnú tranzitnú dopravu smerom do Chorvátska sú otvorené len hraničné priechody Gradiška, Šamac a Bijaća. Otvorené budú aj hraničné priechody do Chorvátska pri Neum. Nákladná tranzitná doprava smerom do Srbska môže ísť cez hraničný priechod Rača a do Čiernej Hory cez Klobuk. Vodiči nákladných áut/kamiónov a posádky lietadiel musia podrobiť screeningu zdravotného stavu na prítomnosť COVID-19 pri vstupe do Bosny a Hercegoviny.
 
Od 30. marca 2020 až do odvolania sú zatvorené všetky medzinárodné letiská v Sarajeve, Mostare a Tuzle ako aj letisko v Banja Luke. Výnimku tvoria len chratrové lety na prepravu repatriantov resp. zdravotníckeho materiálu.
Nie sú uplatňované žiadne obmedzenia pre pohyb/tranzit/prepravu príslušníkov misie EUFOR /resp. materiálu pre EUFOR cez susedné krajiny.

Aktualizované: 08/04/2020

 

Botswana

9. apríla bol vyhlásený 6 mesačný stav núdze. Od 2. apríla sú uzatvorené všetky pozemné hranice a všetky medzinárodné lety, s výnimkou prepravy karga a repatriačných letov, sú zastavené do odvolania.

Aktualizované: 27/03/2020

 

Brazília

V hlavnom meste Brazília boli 1. apríla 2020 prijaté mimoriadne opatrenia zamerané na riešenie situácie v oblasti verejného zdravia a predĺžená karanténa do 3. mája 2020. Vyučovanie na všetkých verejných a súkromných školách (základné, stredné a vysoké) je pozastavené do 31. mája 2020. Naďalej platí zákaz konania všetkých oficiálnych a verejných podujatí do 3. mája 2020, sú zatvorené všetky nákupné centrá, obchody s výnimkou potravín a lekární, služby s výnimkou donáškovej služby, obmedzené fungovanie reštauračných zariadení a platia odporúčania pre staršie osoby a deti, aby sa vyhýbali priestorom, kde sa nachádza väčší počet osôb.

Od 3. mája 2020 sa plánuje postupný návrat komerčných aktivít.

Medzinárodné lety do hl. mesta Brazília sú naďalej zrušené a obmedzené sú tiež všetky vnútroštátne lety.
Ostatné federálne štáty postupne zaviedli podobné opatrenia v závislosti od miery výskytu ochorenia COVID-19.

Guvernér federálneho štátu São Paulo predĺžil karanténu v hlavnom meste do 10. mája 2020. Od 11. mája 2020 sa plánuje postupné obnovenie hospodárskych aktivít.
Guvernér federálneho štátu Rio de Janeiro predĺžil karanténu v hlavnom meste do 30. apríla 2020.

Brazília uzavrela svoje pozemné hranice so všetkými susednými štátmi.

Od 27. marca 2020 platí dočasne zákaz vstupu do Brazílie všetkým cudzincom s výnimkou tých, ktorí majú povolený pobyt v krajine. Letecké spoločnosti sú povinné neumožniť cudzincom nastúpiť na palubu lietadla do Brazílie. Výnimku majú cudzí štátni príslušníci s povolením na pobyt v Brazílii.

Od 1. apríla do 4. mája 2020 bude dočasne pozastavená väčšina letov medzi Brazíliou a Európou.

Aktuálne fungujú medzinárodné letiská:

São Paulo - letecké spoločnosti Lufthansa, Air France, KLM, TAP a Alitalia (lety cca 2x - 3x do týždňa) do 3. júla 2020.

Rio de Janeiro - letecká spoločnosť Air France a TAP (lety cca 2x do týždňa) do 3. júla 2020.

Od 1. apríla do 4. mája 2020 bude dočasne pozastavená väčšina letov medzi Brazíliou a Európou.

Informácie o COVID-19 pre pasažierov leteckej dopravy:
www.anac.gov.br/coronavirus
www.anac.gov.br/en

Aktualizované: 22/04/2020

 

Bulharsko

Na suchozemskej hranici: Lekárski inšpektori skúmajú osoby pri vstupe prostredníctvom mobilných zariadení a merajú ich telesnú teplotu. Sú vopred určené ubytovacie zariadenia na ubytovanie cestujúcich, u ktorých bude podozrenie na COVID-19.

Osoby-karanténa

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska musia povinne absolvovať 14-dňovú karanténu na adrese, ktorú uviedli na hranici orgánom hraničnej zdravotníckej kontroly.


Táto povinnosť sa nevzťahuje na zdravotníkov, vedcov z oblasti zdravotníctva a sociálnych pracovníkov, ktorí prichádzajú do Bulharska za účelom výkonu svojho povolania. Zároveň tejto povinnosti nepodliehajú zahraniční ústavní činitelia (predseda vlády, ministri a i.), členovia ich delegácií, ako aj diplomati, pracovníci medzinárodných organizácií, vojaci a humanitárni pracovníci pri výkone svojich povinností.

Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 28 dní. Pacienti, ktorí boli  po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (28 dní) odo dňa prepustenia.

Tranzit cez Bulharsko

Od 6. apríla 2020 sa určujú nové pravidlá pre tranzit občanov Slovenskej republiky, resp. EÚ/Schengenu a členom ich rodín, ako aj pre občanov tretích krajín, ktorí majú povolenie k pobytu v EÚ/krajinách Schengenu cez územie Bulharska za účelom návratu do domovskej krajiny alebo krajiny svojho pobytu.

Tranzit cez územie Bulharska bude možný jedine v prípade záruky, že tranzitujúci neodkladne opustia bulharské územie. Stanovuje sa povinnosť, aby títo občania oznámili vopred záujem o tranzit svojmu zastupiteľskému úradu, akreditovanému v Bulharsku (Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii, Blvd. Yanko Sakazov 9, 1504 Sofia, Bulharská republika, e-mail: emb.sofia@mzv.sk, tel: +359 88 8510455), ktoré na Ministerstve zahraničných vecí Bulharskej republiky požiada o vydanie povolenia k tranzitu s presným stanovením trasy cez územie Bulharska.
Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky tranzitu, ktoré sa môžu meniť.

Zákaz vstupu do Bulharska
majú občania tretích krajín a osoby bez ohľadu na svoje občianstvo, prichádzajúce z nasledovných krajín EÚ a Schengenu: Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia a Severné Írsko,  Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Belgicko, Island, Lichtenštajnsko a Luxembursko. Zákaz sa nevzťahuje na občanov Bulharska, ich rodinných príslušníkov a na osoby, ktoré majú v Bulharsku trvalý, dlhodobý alebo prechodný pobyt a členov ich rodiny.

Vodiči nákladných vozidiel - občania Slovenskej republiky, ktorí vstúpia do Bulharska, musia neodkladne vyložiť a naložiť tovar v Bulharsku pri dodržaní hygienických karanténnych podmienok - pobyt v kabíne vozidla, dodržiavať 2 m vzdialenosť od ďalšej osoby a do 24 h opustiť Bulharsko. Tranzit je vodičom nákladných vozidiel cez územie Bulharskej republiky povolený po vopred určenej trase.

Bulharská vláda 1. apríla 2020 stanovila hraničné priechody pre tzv. zelené jazdné pruhy. Cez tieto priechody bude zabezpečený plynulý prechod nákladných automobilov, ktoré prevážajú tovar akéhokoľvek druhu.

Hraničné aj zdravotné previerky na nich nemajú trvať dlhšie ako 15 min. Hraničné priechody so zeleným jazdným pruhom budú otvorené pre všetky nákladné vozidlá vrátane všetkých ťažkých a ľahkých úžitkových vozidiel.

Ide o nasledovné hraničné priechody:

    na hranici s Gréckom: Kulata a Kapitan Petko vojvoda, náhradný bude Ilinden.
    na hranici s Rumunskom: Vidin a Ruse, náhradné budú Orjachovo-Silistra.
    na vonkajšej hranici EÚ na hranici Bulharska so Srbskom: Kalotina, s Tureckom: Kapitan Andreevo a so Severným Macedónskom: Gjueševo

Na letiskách sú cestujúci, u ktorých sa počas lekárskej kontroly zistilo, že majú zvýšenú teplotu prostredníctvom termovízneho kamerového systému, podrobení skríningu t.j. rozhovoru s lekárskym personálom v určených miestnostiach (rozhovor je založený na osobitne navrhnutých dotazníkoch; v podozrivých prípadoch budú osoby dopravené do určených zdravotníckych zariadení). Letecké spoločnosti Wizz Air, Austrian Airlines a Laudamotion zrušili všetky svoje komerčné letecké linky až do odvolania.
 
Bulgaria Air naďalej poskytuje leteckú prepravu na trase Sofia-Viedeň a Sofia-Praha.


Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky ďalšieho tranzitu napr. cez Českú republiku, resp. Rakúsku republiku na Slovensko.

Najbližšie lety spoločnosťou Bulgaria Air na trase Sofia-Praha: 8.5.2020 o 10.20 h, 10.5.2020 o 14.50 h, 12.5.2020 o 10.20 h, 15.5.2020 o 10.20 h, 17.5.2020 o 14.50 h, 22.5.2020 o 10.20 h, 24.5.2020 o 14.50 h, 26.5.2020 o 10.20 h, 29.5.2020 o 10.20 h, 31.5.2020 o 14.50 h.

Lety Sofia-Viedeň: 6.5.2020 o 19.25 h, 8.5.2020 o 19.25 h, 10.5.2020 o 19.25 h, 13.5.2020 o 19.25 h, 15.5.2020 o 19.25 h, 17.5.2020 o 19.25 h., 20.5.2020 o 19.25 h, 22.5.2020 o 19.25 h, 24.5.2020 o 19.25 h, 27.5.2020 o 19,25 h, 29.5.2020 o 19.25 h, 31.5.2020 o 19.25 h.

Letecká spoločnosť môže pristúpiť k zmene alebo zrušeniu letov, preto je potrebné overiť si aspoň 3 dni vopred aktuálny stav letu.

 
Kontakt na leteckú spoločnosť Bulgaria Air:
+359 2 4020393, +359 2 4020400, +359 988 153 797, +359 887 746 813.
 
Vzdušný priestor Bulharska je zatvorený pre Taliansko a Španielsko a Irán.
 
V prístavoch platia obdobné opatrenia ako na letiskách.
 
Železnice: Bulharské štátne železnice pozastavili od 17. marca 2020 všetky medzinárodné vlakové spojenia cez Bulharsko z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu. Železničné služby Sofia-Belehrad, Vidin-Craiova, Sofia-Solún, Sofia-Bukurešť a Sofia-Istanbul sú pozastavené.

Klienti bulharských štátnych železníc môžu dostávať aktuálne informácie na železničných staniciach alebo na oficiálnej stránke spoločnosti, ako aj na vnútroštátnej telefónnej linke 0700 10 200.
Aktualizované: 05/05/2020

Burundi
    V krajine bola pozastavená všetka letecká osobná preprava. Pozemné hranice so susednými krajinami však ostávajú otvorené okrem Rwandy. Cestujúci na vstupe do krajiny musia na hraničných prechodoch podstúpiť meranie teploty. Vláda odporúča občanom necestovať do zahraničia.
Aktualizované: 04/05/2020

Cyprus
    

Na základe opatrení vlády sú všetky lety na Cyprus do 17. mája 2020 zakázané. Výnimku tvoria nákladné lety medzi Cyperskou republikou a letiskami všetkých členských štátov Rady Európy, ako aj technické lety po získaní osobitného schválenia Ministerstvom dopravy Cypru.
 
Leteckí dopravcovia a vlády môžu ale naďalej využívať letiská Cyperskej republiky pre odchádzajúce lety bez obmedzenia na repatriáciu svojich občanov.
 
Proces vyzdvihnutia vozidiel z letísk Larnaka a Pafos pre tých, ktorí podliehajú karanténe alebo ktorí boli povinní zostať v zámorí v dôsledku opatrení prijatých na obmedzenie COVID-19 sú nasledovné:

    Cestujúcim, ktorí sa zaregistrovali / predplatili online, sa nebudú účtovať žiadne ďalšie poplatky za dni navyše, keď je ich auto zaparkované v priestoroch letiska.
    Cestujúci, ktorí dostali lístok pri vstupe na parkovisko, ktorý je splatný pri výstupe, zaplatia iba za obdobie pôvodne plánované na parkovanie pred karanténou alebo pred akýmkoľvek zrušením letu.

 
Predloženie dokladu o zrušení letu alebo karanténe je žiaduce, ale nie povinné. Pre ďalšie informácie a vysvetlenia sa môžete obrátiť na kanceláriu letiska Larnakas na telefónnom čísle +357 24 00 81 36 24 hodín denne.

Do konca apríla stále platia na Cypre všetky opatrenia na zamedzenie pohybu, vrátane zákazu nočného vychádzania medzi 21:00 a 6:00 hod. Pokuta za nedodržanie nového opatrenia je 300 eur. Ekonomické podporné opatrenia pre podniky, zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby ostávajú v platnosti do 12. júna.
 
Repatriácia späť do krajiny sa naďalej týka nasledujúcich skupín osôb:

    študenti žijúci v univerzitných halách, ktorí sú v prvom roku alebo robia nadačné kurzy
    osoby s trvalým pobytom na Cypre, ktoré pracovali v zahraničí a ktoré prišli o prácu v dôsledku krízy spôdobenej pandémiou COVID-19,
    osoby s trvalým pobytom v zahraničí, ktorých návrat sa považuje za potrebný z humanitárnych dôvodov,
    maloletí bez sprievodu.

Vstup na Cyprus je povolený aj osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorých pomoc v dôsledku ich odborných alebo vedeckých schopností sa považuje za nevyhnutnú v boji proti pandémii.
Aktualizované: 04/05/2020

Česko
    

Od 12. marca 2020 bol vyhlásený núdzový stav na území Českej republiky, ktorý platí do 30. apríla 2020 a plánuje sa predĺžiť do 25. mája 2020)

    Aktuálne opatrenia počas núdzového stavu na webovej stránke českej vlády

    Aktuality a dôležité upozornenia o opatreniach súvisiacich s COVID-19


Vstup na územie Českej republiky

S účinnosťou od 27. apríla 2020 od 00:00 hod. po dobu trvania núdzového stavu naďalej platí zákaz vstupu na územie ČR pre všetkých cudzincov, ktorí nemajú na území ČR prechodný pobyt nad 90 dní alebo trvalý pobyt; to neplatí pre:

    rodinných príslušníkov občanov ČR alebo občanov EÚ s prechodným alebo trvalým pobytom na území ČR,
    pre občanov EÚ a cudzincov s povoleným pobytom v EÚ, ktorí tranzitujú cez ČR za účelom cesty domov a majú k tomuto účelu vystavenú nótu veľvyslanectva (prechod a repatriácia),
    ak je vstup týchto cudzincov v záujme ČR,
    pre cezhraničných pracovníkov, žiakov a študentov, ktorí za účelom výkonu práce alebo štúdia v ČR pravidelne oprávnene prekračujú štátne hranice s ČR zo susedného štátu,
    pre pracovníkov medzinárodnej dopravy,
    pre pracovníkov servisu kritickej infraštruktúry,
    pre diplomatov a úradníkov medzinárodných organizácií,
    v naliehavých a mimoriadnych situáciách,
    pre občanov EÚ, ktorí vstupujú na územie ČR preukázateľne za účelom výkonu ekonomickej činnosti, a to na dobu najdlhšie 72 hodín, a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom,
    pre občanov EÚ, ktorí vstupujú na územie ČR za účelom výkonu ekonomickej činnosti, alebo štúdia na vysokej škole a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom,

pokiaľ je dôvod vstupu doložený  zodpovedajúcim dokumentom.

Vláda nariaďuje s účinnosťou od 27. apríla 2020 od 00:00 hod. po dobu trvania núdzového stavu všetkým občanom ČR, cudzincom s prechodným pobytom v ČR na 90 dní alebo trvalým pobytom v ČR a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa repatriujú na územie ČR, dopredu oznámiť dátum a spôsob repatriácie prostredníctvom online formulára na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí ČR a po prekročení štátnych hraníc na cestu do miesta bydliska nevyužívať verejnú hromadnú dopravu a taxislužbu.


Vláda ČR s platnosťou od 27. apríla 2020 do ukončenia núdzového stavu na území ČR rozšírila kategórie občanov cudzích štátov, ktorí môžu podľa presne stanovených podmienok vstúpiť na územie ČR.

    Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR.

    pdf Pravidlá na vstup na územie ČR a karanténne opatrenia od 27. apríla 2020  (pdf; 793.47 KB)


Cezhraniční pracovníci (pendleri)

U „pendlerov“ končí povinnosť vycestovať v 14 dennom cykle,  budú môcť cez hranice cestovať denne, pričom test RT- PCR na prítomnosť SARS-CoV-2 budú potrebovať iba raz za 14 dní.

    Cezhraniční pracovníci (pendleri) - podmienky od 27. apríla 2020

    Podmienky pre pracovníkov kritickej infraštruktúry od 27. apríla 2020

Negatívny test RT- PCR na prítomnosť SARS-CoV-2 nemusia predkladať cezhraniční pracovníci zamestnaní v zdravotníctve, IZS, sociálnych službách a subjektoch kritickej infraštruktúry. Bez karantény pri návrate budú môcť vycestovať pracovníci medzinárodnej dopravy, diplomati alebo osoby cestujúce za hranice v mimoriadnych prípadoch na dobu kratšiu ako 24 hodín.

Cezhraniční študenti

Cezhraniční študenti môžu každý deň cestovať do Česka kde študujú, pričom test RT-PCR na prítomnosť SARS-CoV-2, nie starší ako 4 dni predložia raz za 14 dní.

    Podmieky vstupu do ČR za účelom štúdia na vysokých školách a – tzv. cezhraniční žiaci a študenti

Poznámka: V nevyhnutných prípadoch môže odvoz slovenského študenta do miesta štúdia/ubytovania na území ČR (aj vo vzdialenosti nad 100 km od štátnej hranice ČR) zabezpečiť osobným vozidlom aj rodinný príslušník, ktorý sa nemusí preukázať pri prekročení štátnej hranice ČR lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku testu PCR na SARS-CoV-2, pokiaľ doba od jeho vstupu a výstupu z územia ČR neprekročí 24 hodín. V takomto prípade je potrebné, aby občan SR, ktorý vstupuje na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách požiadal vzdelávacie zariadenie ČR aj o vydanie potvrdenie pre cezhraničných žiakov a študentov, v ktorom bude uvedené aj meno a priezvisko rodinného príslušníka a rodinný vzťah slovenského študenta, ktorý bude zabezpečovať jeho odvoz do ČR.

Tranzit cez územie Českej republiky

Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný len z a účelom jednorázovej evakuácie do domovského štátu, nie je možný pre cestovanie za iným účelom (napr. v žiadnom prípade nie zo SR cez ČR do Nemecka, Nórska a pod.).
V súlade s platnými podmienkami pre vstup a tranzit občanov členských krajín EÚ na a cez územie ČR sa musí občan SR pri prekročení štátnej hranice ČR pozemnou cestou alebo po prílete na letisko V. Havla v Prahe naďalej preukázať nótou Veľvyslanectva SR v Prahe, o vystavenie ktorej požiada miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v krajine svojho dočasného pobytu .

    Tranzit cez územie Českej republiky a postup pri vybavovaní nóty


Doprava z letiska V. Havla v Prahe

Občan SR po prílete do Prahy alebo pri prekročení pozemných hraníc ČR komerčným autobusovým spojením smerujúcim do Prahy nesmie použiť na transfer z letiska V. Havla v Prahe alebo autobusovej stanice v Prahe na Slovensko vnútroštátnu autobusovú alebo vlakovú dopravu, ani zdieľanú taxislužbu ČR.

    Doprava z Letiska V. Havla v Prahe - upozornenie pre občanov SR v zahraničí a na území ČR

Transfer z Prahy na Slovensko „shuttle busmi“ organizovanými MZVEZ SR bude zabezpečený len tým občanom SR, ktorí požiadajú o vystavenie nóty miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí, 72 hodín pred plánovaným príletom alebo  príchodom do Prahy.

V súlade s platnými podmienkami pre vstup a tranzit občanov členských krajín EÚ na a cez územie ČR sa musí občan SR pri prekročení štátnej hranice ČR pozemnou cestou alebo po prílete na letisko V. Havla v Prahe naďalej preukázať nótou Veľvyslanectva SR v Prahe, o vystavenie ktorej požiada miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v krajine svojho dočasného pobytu.

Zmeny v Českej republike od 24. apríla 2020

Česká vláda uvoľňuje obmedzenia voľného pohybu osôb - ľudia teda nebudú limitovaní na cesty do práce, na nevyhnutné nákupy a iné výnimky. Pohyb zároveň bude možný v skupinách do 10. osôb.

Vláda ČR zároveň výrazne urýchlila uvoľňovanie reštrikčných opatrení v hospodárskom živote, ako aj v školstve. Celý harmonogram rozvoľňovania, ktorý mal trvať do 8. júna 2020 sa naplní už 25. mája 2020. Už 27. apríla 2020 sa otvárajú prevádzky do 2500 metrov štvorcových (pôvodný plán bol do 200 metrov štvorcových), pokiaľ nie sú v obchodných centrách a budú sa môcť otvoriť vysoké školy pre všetky ročníky.
Českí občania zároveň budú môcť opäť cestovať do zahraničia a to dokonca aj za účelom dovoleniek. Pri návrate do Česka sa budú musieť buď preukázať negatívnym testom RT-PCR na prítomnosť SARS-CoV-2, alebo nastúpiť do domácej dvojtýždňovej karantény.
Aktualizované: 27/04/2020

Čierna Hora
    Od 16. marca 2020 platí zákaz vstupu cudzích štátnych príslušníkov na územie krajiny, s výnimkou cudzincov s trvalým alebo prechodným pobytom v Čiernej Hore, pričom podmienkou vstupu je absolvovanie domácej karantény v zmysle nariadení stanovených sanitárnou inšpekciou v dĺžke 14-28 dní. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na námorníkov s cudzou štátnou príslušnosťou v tranzite (pre prístavy Bar, Budva, Kotor, Kumbor-Portonovi a Tivat), podmienkou je dodržiavanie nariadení stanovených Úradom verejného zdravotníctva Čiernej Hory. Aktuálne podmienky pre zakotvenie lode odporúčame preveriť pred plánovaným vjazdom do prístavu. Zákaz vstupu do krajiny sa nevzťahuje ani na medzinárodnú prepravu tovaru (vrátane tranzitu cez Čiernu Horu).
 
Výstup cudzincov z krajiny nie je obmedzovaný, je potrebné si však pred cestou preveriť aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov podľa plánovanej trasy.
 
Medzinárodná železničná, autobusová a letecká osobná doprava boli 16. marca 2020 pozastavené. Medzinárodná nákladná doprava ostáva bez výraznejších obmedzení so sprísnenými zdravotnými a sanitárnymi kontrolami na hraniciach.

Od 25. marca 2020 platí zákaz medzimestskej dopravy vo všeobecnosti (aj osobnými automobilmi). Z vnútroštátnej verejnej dopravy funguje len autobusová doprava, ktorá je však povolená len v rámci okresov (opština), v ktorých nebol zaznamenaný žiadny pozitívny prípad nakazenia COVID-19. Fungovanie taxislužieb bolo obnovené v celej krajine, povolené je však taktiež len v rámci jednotlivých okresov.
Aktualizované: 05/05/2020

Čile
    Od 18. marca 2020 pre všetkých cudzincov hranice uzavreté
Aktualizované: 18/03/2020

Dánsko
    

Od 14. marca 2020 vláda Dánskeho kráľovstva rozšírila dôvody pre vykonávanie dočasných hraničných kontrol na všetkých hraničných priechodoch v rámci snáh na zabránenie šírenia nového koronavírusu v krajine.


Predpokladaná dĺžka trvania hraničných kontrol bola predĺžená do 10. mája 2020.
 
Uzatvorenie hraníc (letecká, pozemná, lodná doprava) na vstupe do krajiny sa netýka osôb, ktoré do nej majú odôvodnenie vstúpiť, čiže majú tzv. “recognized or worthy purpose of entry”.
Za odôvodnený účel vstupu do Dánska sa považuje: bydlisko, práca, zásobovacia doprava (potraviny lieky, materiály pre priemyselnú výrobu), prezenčné štúdium, liečba, účasť na súdnom pojednávaní, účasť na pohrebe, starostlivosť o maloletých v opatere, či starostlivosť o chorých príbuzných v Dánsku.

Dôvod na vstup do Dánska je potrebné na hranici zdokladovať. Na tento účel môže slúžiť napríklad žltá kartička s osobným CPR číslom a adresou bydliska v Dánsku, aktuálna pracovná zmluva, resp. ich kombinácia.

Špecifické otázky, čo je okrem vymenovaných dôvodov považované za odôvodnený vstup do Dánska, ako aj to, aké doklady je potrebné na hraniciach predložiť, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície

0045 70 20 60 44  (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. a cez víkendy a sviatky od 9:00 do 14:00 hod).


Dánsky úrad pre verejné zdravie dôrazne odporúča dodržať 14-dňovú karanténu po návrate do Dánska.
 
TRANZIT
Osoby prechádzajúce cez Dánske kráľovstvo do inej krajiny musia spĺňať podmienku odôvodneného vstupu (bydlisko, práca, zásobovacia doprava, prezenčné štúdium, liečba, účasť na súdnom pojednávaní, účasť na pohrebe, starostlivosť o maloletých v opatere, či starostlivosť o chorých príbuzných v inej krajine) a musia dôvod na vstup zdokladovať relevantným dokladom / písomným dokumentom. Na tento účel môže slúžiť napríklad rezidenčná karta vydaná cieľovou krajinou, aktuálna pracovná zmluva, doklad o pokračovaní cesty do cieľovej destinácie (lístok na trajekt z Dánska, lístok na vlak), resp. ich kombinácia.


Špecifické otázky, čo je okrem vymenovaných dôvodov považované v prípade tranzitu za odôvodnený vstup (recognized or worthy purpose of entry) ako aj to, aké doklady je potrebné na hraniciach predložiť, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície


0045 70 20 60 44  (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. a cez víkendy a sviatky od 9:00 do 14:00 hod).
 
Tranzit cez Dánske kráľovstvo je nutné uskutočniť bez zdržania.
 
Transferu cez medzinárodné dánske letiská sa obmedzenia netýkajú, ak cestujúci neopustí medzinárodnú tranzitnú zónu.
Aktualizované: 22/04/2020
Dominikánska republika
    

Predĺženie mimoriadneho stavu v krajine do 17. mája 2020. Vzdušné, pozemné a morské hranice zostávajú zatvorené do 17. mája 2020. Zatvorené zostávajú aj hotely a pláže. Repatriácia cudzincov nachádzajúcich sa na území Dominikánskej republiky je možná len špeciálnymi leteckými linkami.
Aktualizované: 30/04/2020

Ekvádor
    Naďalej platí v celej krajine karanténa a osobitné obmedzenia v oblasti verejného života, služieb a dopravy v záujme zastavenia šírenia koronavírusu do 30. apríla 2020.
Platí dočasne zákaz vstupu všetkým cudzincom do krajiny.
Osobná doprava za účelom nákupu potravín a liekov je povolená podľa stanovených pravidiel, rovnako doprava pre pracujúcich občanov.
Platí dočasne zákaz vstupu cudzincov do Kolumbie, s výnimkou tých, ktorí majú povolený pobyt v krajine.
Pozemná doprava a vnútroštátne lety sú pozastavené, s výnimkou letov, ktoré umožňujú návrat turistov z Galapágskych ostrovov, boli zrušené všetky medzinárodné lety do 30. apríla 2020 s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Vzdušné, námorné a pozemné hranice sú uzavreté.
Odlety cudzincov z krajiny sú povolené z iniciatívy leteckých spoločností, tzv. repatriačné lety.
V záujme uľahčenia cudzincom návrat do ich krajín pôvodu, tiež v prípade naliehavej návštevy nemocničného zariadenia a nevyhnutnosti za týmto účelom cestovať po krajine, vláda Ekvádoru udelila na tento účel osobitné povolenie „Salvoconducto“ a od 21. apríla 2020 platí nový aktualizovaný dokument s obmedzenou dobou platnosti, o ktorý je potrebné požiadať prostredníctvom on-line registrácie na: www.gob.ec
Na verejných priestoroch je povinné nosiť rúško.
Aktualizované: 22/04/2020

Egypt
    

V platnosti zostávajú reštrikcie oznámené vyhlásením Úradu pre civilné letectvo z 18. marca 2020. Ako jedinú formu medzinárodného leteckého spojenia ponechávajú repatriačné lety cudzincov z Egypta na komerčnej báze. S príchodom cudzincov do krajiny egyptské orgány nerátajú. Medzinárodná letecká doprava je smerom do Egypta obmedzená na úplné minimum a bežné komerčné spoje sú pozastavené. Vnútroštátne linky spoločnosťou Air Cairo a Egypt Air sú obmedzené. Vnútroštátna pozemná doprava je až na niektoré lokálne obmedzenia bez reštriktívnych opatrení. Hromadná doprava vrátane autobusovej a vlakovej linky fungujú bez výrazných obmedzení. Verejná doprava funguje obmedzene, uzavretú sú letoviská aj pláže.

Egypt aktuálne pokračuje v repatriácii svojich občanov a po príchode uvaľuje povinnú karanténu vo vyčlenenom zariadení v Marsa Alam. Sumy karanténneho zariadenia sú stanovené podľa konkrétneho miesta a cena sa pohybuje v rozmedzí 70 - 150 eur na deň. V prípade potvrdenia nákazy sú osoby do ukončenia liečby prevezení do centrálnej štátnej karanténnej nemocnice v Marsa Matrouh (cca 900 km od Hurghady, 1200 km od Marsa Alam). Podľa oznámenia egyptskej strany možno očakávať, že spomínaná striktné opatrenia budú voči občanom iných krajín pri ich príchode do krajiny uplatňovať obdobne.

Z Egypta je stále možné sa repatriovať napríklad komerčnými letmi Air Cairo (www.flyaircairo.com, 0226955500, 0222689892 a 0222663155) a EgyptAir (090070000) do EÚ a následne využiť nadväzujúcu dopravu do SR.
Aktualizované: 04/05/2020

Estónsko
    

Vláda rozhodla o obnovení hraničných kontrol na všetkých hraničných prechodoch (pozemných, námorných a na letiskách) a o zákaze vstupu cudzincov do krajiny s platnosťou od 17. marca 2020. Cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Estónsku, prípadne rodinných príslušníkov žijúcich v Estónsku, bude umožnený vstup do Estónska, len keď dôveryhodne dokážu, že majú možnosť návratu do domovskej krajiny a nebudú mať príznaky ochorenia COVID-19. Cestujúca verejnosť sa pri vstupe do krajiny musí podrobiť hygienickým kontrolám. Cestujúci musia povinne vypĺňať formuláre o svojich nedávnych pobytoch.

Tranzit trajektami (osobná doprava) z Tallinnu do Helsínk nie je možný, odjazd z Helsínk do Tallinu umožnený je, no ponuka trajektov je limitovaná a upozorňujeme, že vstup cudzincov do Poľska aj pre účely tranzitu aktuálne nie je možný. Opatrenia sa nevzťahujú na nákladnú dopravu, je možný tranzit kamiónov, zásobovanie, transport súvisiaci so zabezpečením základných služieb štátu a pod.

Od 17. marca 2010 zrušila lety spoločnosť AirBaltic, letecké spojenie s Estónskom je výrazne obmedzené. Je možné využívať letecké spojenie z Tallinnu do Frankfurtu, občanom SR neodporúčame tranzitovať cez medzinárodné letisko Belavia v Minsku.
Aktualizované: 02/04/2020

Eswatini
    Od 27. marca je prechod cez hranice štátu umožnený iba občanom a rezidentom Eswatini. Komerčné lety sú pozastavené do odvolania.
Aktualizované: 27/03/2020

Etiópia
    Pozemné hranice sú pre osoby uzatvorené. Medzinárodné letisko v Addis Abebe je v prevádzke. Vstup všetkých osôb do krajiny je podmienený 14-dňovou karanténou v štátom určených hoteloch na svoje vlastné náklady. Ethiopian Airlines stále v obmedzenej miere lietajú (USA, Čína, Európa), najmä v závislosti od cestovných obmedzení jednotlivých krajín.Preprava tovaru nie je obmedzená. Od 11. apríla 2020 je v krajine vyhlásený stav núdze, čo umožňuje vláde prijímať operatívne cielené opatrenia, ktoré sa môžu dotýkať aj hraničného režimu.
Aktualizované: 30/04/2020

Filipíny
    

Od 22. marca 2020 Filipíny dočasne prestali vydávať víza a tiež prestali platiť bezvízové privilégiá pre všetkých cudzincov. Výnimkou sú: zahraniční manželia filipínskych občanov a deti filipínskych občanov a predstavitelia zahraničnej vlády a medzinárodní úradníci akreditovaní na Filipínach.

Pre filipínskych občanov platí prísny zákaz cestovania za účelom turizmu. Cestovanie za účelom výkonu práce v zahraničí pre Overseas Filipino Workers (OFW) je povolené.

Filipíny dočasne pozastavili prevádzku komerčných medzinárodných letov na všetkých medzinárodných letiskách v krajine od 3. mája 2020 do 8. mája 2020 (07:59) s výnimkou pre nákladné, repatriačné a iné nevyhnutné lety.
 
Všetky lokálne lety sú naďalej zrušené. Lodná a cestná doprava je tiež zakázaná. Jediný spôsob dopravy v krajine je iba prostredníctvom vlády, ktorá organizuje náhradné lety, autobusy alebo lode pre turistov, ktorí chcú opustiť krajinu. Pre využitie týchto náhradných spôsobov dopravy je nutná registrácia v najbližšej kancelárii DOT (Department of Tourism).
Aktualizované: 04/05/2020

Fínsko
    

Od 19. marca 2020 sú obmedzené prechody fínskych hraníc, zavedené dočasné kontroly. Cudzinci môžu vycestovať do domovskej krajiny. Letiská Helsinki-Vantaa a Turku zostávajú otvorené pre medzinárodné lety, no počet letov je výrazne zredukovaný. Dostupné sú lety Finnair do Nemecka a Holandska.

Najblžšie lety Finnair

Tranzit trajektami (osobná doprava) z Tallinnu do Helsínk nie je možný, odjazd trajektom z Helsínk do Tallinu umožnený je, no ponuka trajektov je limitovaná a upozorňujeme, že vstup cudzincov do Poľska aj pre účely tranzitu aktuálne nie je možný. Opatrenia sa nevzťahujú na nákladnú dopravu, je možný tranzit kamiónov, zásobovanie, transport súvisiaci so zabezpečením základných služieb štátu a pod. Niektoré hraničné prechody s Nórskom a Švédskom zostávajú otvorené. Osobná doprava medzi Fínskom a Ruskom je zastavená.
Aktualizované: 21/04/2020


Francúzsko
    
Kontroly vonkajších hraníc

Od 17. marca 2020 je cudzincom, ktorí nemajú dôvod cestovať do Európy a Francúzska, zamietnutý vstup na francúzske územie.

Výnimky
Na francúzske územie môžu vstúpiť občania EÚ, ako aj britskí, islandskí, lichtenštajnskí, nórski, švajčiarski, andorrskí a monackí štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko vo Francúzsku alebo ktorí tranzitujú cez francúzske. To isté platí pre cudzincov z tretích krajín, ktorí majú francúzske alebo európske povolenie na pobyt a ktorí sa vracajú do svojich domovov, cudzincov, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu tovaru, ako aj zahraničných zdravotníckych pracovníkov so zámerom bojovať proti ochoreniu COVID-19;

Osoby, prekračujúce hraničné priechody, ktorých zdravotný stav odôvodňuje okamžitú lekársku starostlivosť, nepodliehajú zamietnutiu vstupu a sú posielané priamo do zdravotníckych zariadení.
Kontroly vnútorných hraníc

Francúzsko obnovilo kontroly na vnútorných hraniciach. Od 17. marca sú zavedené kontroly na povolených priechodoch s Nemeckom, Talianskom, Španielskom a Švajčiarskom, ktoré vedú k rozhodnutiu o zamietnutí vstupu akémukoľvek cudzincovi;

Výnimky
Občania EÚ ako aj britskí, islandskí, lichtenštajnskí, nórski, švajčiarski, andorrskí a monackí štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko vo Francúzsku alebo ktorí tranzitujú cez francúzske územie. To isté platí pre cudzích štátnych príslušníkov s bydliskom vo Francúzsku, cezhraničných pracovníkov, zahraničných zdravotníckych pracovníkov so zámerom bojovať proti ochoreniu COVID-19 a cudzincov, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu tovaru. Títo cudzinci sa musia preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o pobyte, prípadne osvedčením zamestnávateľa;

Osoby zachytené na hranici, ktorých zdravotný stav odôvodňuje okamžitú lekársku starostlivosť, nepodliehajú zamietnutiu vstupu a sú posielaní do zdravotníckych zariadení.

Opatrenie Francúzska k letom z/do zámorských regiónov
Od 23. marca2020 bola zakázaná osobná letecká doprava z/do metropolitného Francúzska z/do francúzskych zámorských regiónov. Zákaz letov platí aj medzi zámorskými regiónmi Francúzska. Výnimky sú možné len z nevyhnutného osobného alebo rodinného dôvodu, zdravotného dôvodu a špecifického pracovného a profesného dôvodu. Osoby, ktoré chcú využiť niektorú z vyššie uvedených výnimiek, musia pri nástupe do lietadla predložiť leteckému prepravcovi doklad o opodstatnenosti dôvodu a čestné vyhlásenie.
Doklady občanov SR pri vstupe alebo tranzite cez Francúzsko a pri presune do akéhokoľvek miesta mimo bydliska vo Francúzsku platné do 11. mája 2020
Vyhlásenie pri vstupe na územie Francúzska a pri tranzite cez územie Francúzska

S platnosťou od 8. apríla 2020 sa musí každá osoba pri vstupe na územie Francúzska povinne preukázať vyplneným a podpísaným formulárom vyhlásenia Attestation de déplacement international dérogatoite vers la France métropolitaine. Vyhlásenie je potrebné tak na vstup ako aj tranzit cez Francúzsko. Preukazovať sa ním musia všetci na požiadanie kontrolných orgánov pri prekročení vnútorných hraničných priechodov Francúzska, ale aj vonkajších hraníc pri vzdušnej, námornej ako aj pozemnej preprave vrátane železničnej prepravy.

Formulár vo francúzskom jazyku

Formulár v anglickom jazyku

Vzhľadom na časté policajné kontroly je pri tranzite potrebné preukázať sa dokladmi, ktoré potvrdzujú návrat do vlasti (cestovné lístky, letenky, plán cesty označený na mape).

Vyhlásenie pri presune do akéhokoľvek miesta mimo bydliska vo Francúzsku:

V súvislosti s vyhlásením sanitárneho núdzového stavu vo Francúzsku musí od 25. marca 2020 mať pri sebe každá osoba formulár, ktorý slúži ako potvrdenie o presune do akéhokoľvek miesta mimo bydliska Attestation de déplacement dérogatoire. Formulár musí byť riadne vyplnený, označený aktuálnym dátumom a podpísaný. Je povinnosťou mať ho stále pri sebe. Okrem papierovej podoby ho s platnosťou od 9. apíla je možné mať aj v elektronickej podobe.

Elektronická verzia je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzskej republiky. V prípade kontroly je povinnosťou predložiť ho policajným orgánom. V prípade nedodržania tohto opatrenia bude každá osoba sankcionovaná finančnými pokutami, v prípade viacnásobnej recidívy aj odňatím slobody na 6 mesiacov.

28. apríla 2020 francúzska vláda odporúčala počas nadchádzajúcich májových sviatkov (1. a 8. mája 2020) čo najviac obmedziť presun a pohyb občanov v mestách, ako aj po krajine. Presuny občanov podliehajú policajnej kontrole.

Sanitárny núdzový stav vo Francúzsku platný od 23. marca  bol predĺžený do 24. júla 2020.
 
Opatrenia na vstup a pohyb osôb po území Francúzska platné od 11. mája 2020:

Postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení v departmenoch nebude jednotné a bude závisieť od intenzity šírenia vírusu. Kraje budú rozdelené na dve kategórie – červenú a zelenú, ktoré budú určovať postup sprísňovania alebo uvoľňovania opatrení v jednotlivých departmentoch. Platí to pre metropolitné („pevninské“) Francúzsko, ako aj zámorské regióny.


Pohyb osôb v mestách a obciach - bude umožnený bez povinnosti preukazovať sa potvrdením o presune mimo bydliska a účele pohybu (Attestation de  déplacement dérogatoire).


Pohyb osôb na území Francúzska – bude povolené cestovanie do vzdialenosti viac ako 100 km od obvyklého miesta pobytu, avšak len v nevyhnutných prípadoch z dôvodov rodinných alebo pracovných a s písomným potvrdením o presune. Rovnaký princíp bude platiť pre cestovanie medzi zelenými a červenými regiónmi. Odporúčanie sa bude týkať obmedzenia súkromných návštev a výletov. Tranzit cez krajinu bude naďalej povolený.


Doprava – naďalej bude platiť obmedzenie vnútroštátnej vlakovej prepravy a mestskej dopravy, avšak za podmienky regulácie prepravovaných osôb v dopravných prostriedkoch (vyhradené odstupy). Doprava bude obmedzená na 70%.

Rúška – povinnosť nosenia bude určená v MHD a v metre (u detí od troch rokov), v taxíkoch a pri preprave na hybridných bicykloch, ktoré nemajú ochranu z plexiskla. Rúška budú odporúčané aj v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť odstup 1 metra medzi osobami.  

Karanténna izolácia – pozitívne testovaná osoba na ochorenie COVID-19 bude umiestnená buď v domácom prostredí, alebo v hotelovom zariadení. Dodržiavanie karantény budú kontrolovať osobitné štátne a zdravotnícke hliadky. Testované budú osoby s príznakmi ochorenia
Aktualizované: 30/04/2020

Gambia
    

Gambijská vláda rozhodla o uzavretí vzdušného priestoru pre všetky lety s výnimkou zásobovania a humanitárnych letov od 23.marca 2020 Pozemná hranica so Senegalom je od 23. marca 2020 uzavretá.
Aktualizované: 27/04/2020

Ghana
    Od 22. marca 2020 sú všetky hraničné prechody uzavreté. Povolenie vstupu do krajiny bude udelené iba občanom Ghany a cudzincom s povolením pobytu, ktorí sa musia podrobiť povinnej karanténe.
Aktualizované: 27/04/2020

Grécko
    

Od 18. marca 2020 môžu na územie Grécka vstúpiť len občania Grécka a členských krajín EÚ. Štátni príslušníci tretích krajín môžu vstúpiť do Grécka len v naliehavých pracovných a rodinných záležitostiach a na základe vopred udelenej výnimky príslušnými gréckymi orgánmi. Cestujúci prichádzajúci letecky zo zahraničia sú požiadaní, aby vyplnili špeciálny formulár a uviedli svoje osobné údaje, tel. kontakt a adresu pobytu počas 14-dňovej povinnej karantény. Za porušenie tohto opatrenia o karanténe bude udeľovaná pokuta vo výške 5000 eur. Povinná izolácia sa netýka osôb, ktoré cez grécke letiská iba tranzitujú.


Pohyb osôb je aktuálne povolený v rámci príslušnej prefektúry bydliska. V uzavretých verejných priestoroch (napr. v MHD, taxi, nemocniciach, výťahoch) je zároveň povinné nosenie ochranných rúšok. Platí zákaz zoskupovania sa nad 10 osôb či už v externých alebo interných priestoroch.


Letecká doprava: Grécke letiská sú v prevádzke, avšak frekvencia leteckých spojení je znížená.
Cestná doprava: uzatvorené hranice s Albánskom, Severným Macedónskom a Tureckom. Výnimka platí pre občanov Grécka a osoby s trvalým pobytom v Grécku ako aj pre  prepravu tovaru. Grécke taxíky môžu prepravovať iba jedného cestujúceho, s výnimkou rodičov s deťmi a osôb sprevádzajúcich osoby so zdravotným postihnutím (počas prepravy sú povinnosťou masky). Do autobusov a trolejbusov sa nesmie nastupovať prednými dverami. V automobile sa môžu okrem šoféra prepravovať maximálne dve osoby.


Námorná doprava: prerušená osobná námorná doprava s Talianskom, Albánskom a Tureckom. Preprava tovaru pokračuje. V gréckych prístavoch platí zákaz vstupu výletných lodí a plachetníc. Obmedzená je trajektová prepravy na grécke ostrovy z dôvodu nebezpečenstva nedostatku lekárskej infraštruktúry a zvýšeného rizika šírenia nákazy. Od 21.marca sa na ostrovy môžu trajektom prepraviť iba občania s trvalým pobytom na ostrove. Zákaz sa netýka cestovania miestnych obyvateľov s trvalým pobytom na ostrovoch do vnútrozemia Grécka, ani na ich cestovanie na iné ostrovy. Výnimka platí aj pre cestovanie vojenského personálu, policajného a požiarneho zboru, ďalej štátnych zamestnancov v školstve, lekárov a zdravotníkov a pod.
Aktualizované: 04/05/2020

Gruzínsko
    Zákaz vstupu na územie Gruzínska pre všetkých cudzincov od 18. marca 2020. Výnimku majú len členovia diplomatických misií, medzinárodných organizácii, humanitárnych misií a ich rodinní príslušníci, zmiešané rodiny, utečenci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú povolený pobyt na území krajiny. Pre nákladnú dopravu ostávajú morské a pozemné hranice otvorené pri dodržaní pokynov gruzínskych úradov.
Aktualizované: 30/04/2020

Guatemala
    Od 12. marca 2020 Guatemala nevpúšťa na svoje územie občanov Európy, Číny, Južnej Kórey, Severnej Kórey a Iránu. Tento zákaz, resp. reštrikčné opatrenia na cestovanie pre európskych cestujúcich na guatemalské územie platí po predĺžení reštrikčných opatrení guatemalských úradov predbežne do 11. mája 2020. Cudzinci stále môžu opustiť Guatemalu cez pozemnú hranicu s Mexikom. Uvedený predbežný dátum 11. mája 2020 platí aj pre letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta), ktoré boli doteraz pozastavené, dátum obnovenia letov je tak viazaný až na ukončenie reštrikčných opatrení. Reštaurácie, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne tiež do 11. mája 2020, podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny. Guatemalské úrady v prípade potreby  akceptuj)ú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Guatemaly.
Aktualizované: 05/05/2020

Holandsko
    

V Holandsku aktuálne nie sú zavedené opatrenia týkajúce sa obmedzení vstupu/výstupu na holandských hraniciach.

Tranzit cez Nemecko: v 5-miestnom osobnom motorovom vozidle môžu byť maximálne 2 osoby (s výnimkou rodiny a členov domácnosti). Pri nedodržaní príslušných platných predpisov vydaných vládou Nemecka (dodržanie 1,5 metrovej vzdialenosti medzi cudzími osobami), môže byť za ich porušenie uložená pokuta až do výšky 1 000 Eur.
 
Možnosti prepravy do Slovenskej republiky/späť do Holandska

Občania Slovenskej republiky môžu aktuálne využiť letecké spojenia z Amsterdamu do Viedne (vrátane tranzitov cez Amsterdam do Viedne) - bez potreby preukázať sa zdravotným potvrdením.

Letecké spojenie Amsterdam - Viedeň je možné využiť denne s platnosťou denne o 9.00 h ráno (letecká spoločnosť KLM). Viac dostupných priamych leteckých spojení je uvedených na stránke Schiphol.nl. Odporúča sa mať k dispozícii potvrdenie o rezervácii cesty z Viedne na hranice/do Slovenskej republiky (napr. rezervácia taxi služby, cestovného lístku s využitím napr. vlakovej prepravy), respektíve dôkaz o ceste priamo do Slovenskej republiky.

Ďalej je možné využiť medzinárodné vlakové spojenie z Holandska cez Nemecko do Rakúska. Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB.

Dostupné sú aj lety z Amsterdamu do Mníchova a Frankfurtu. Z Mníchova je stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a podobne.


Do odvolania nie je možné využiť letecké spojenia z Holandska do Českej republiky.

Cez Českú republiku je možný tranzit osobným motorovým vozidlom iba s potvrdzujúcou nótou veľvyslanectva SR.

Viac informácií k tranzitu cez územie Českej republiky.

Pri cestovaní cez Rakúsko/Nemecko do Holandska je nevyhnutné mať k dispozícii potvrdenie o pobyte v Holandsku (registrácia/BSN/potvrdenie mestského úradu – ʹgemeenteʹ). Od 17. apríla 2020 platia opatrenia vzťahujúce sa na všetky lety do Holandska z vysoko rizikových krajín (zoznam konkrétnych krajín/letísk – vrátane Rakúska). Všetkým cestujúcim, ktorí využijú letecké spojenia z uvedených krajín (vrátane letiska Schwechat/Viedeň) sa po vstupe do Holandska dôrazne odporúča absolvovať 14-dňovú domácu karanténu. Povinnosťou cestujúceho do Holandska je predložiť pred nástupom do lietadla tzv. Health Screening Form s vlastnoručným podpisom.

Holandské karibské zámorské územia: Aruba, Curacao a St. Maarten, ako aj Bonaire, Sint-Eustatius a Saba nepovoľujú lety z Holandska a ani z iných európskych krajín.
Aktualizované: 30/04/2020

Honduras
    

Od 15. marca 2020 sú uzavreté vzdušné, pozemné a morské hranice pre vstup cudzincov na územie Hondurasu (s výnimkou rezidentov). Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené. Dokedy bude v platnosti toto opatrenie zatiaľ nie je známe.


Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny. Honduraské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Hondurasu.


Na vycestovanie z honduraského ostrova Roatan na kontinentálnu pevninu potrebuje cudzinec mať povolenia príslušných orgánov Hondurasu. Aktuálne honduraská strana vyžaduje k vydaniu takého povolenia oficiálnu nótu príslušného veľvyslanectva. V rámci vnútorných opatrení boli vydané presné hodiny nakúpu (od – do) pre jednotlivé kategórie občanov (seniori, tehotné ženy....), a to aj v kontexte s numerickým ukončením ich dokladu totožnosti, toto opatrenie pre nákupe v obchodoch sa vzťahuje aj na cudzincov. Nosenie rúška je povinné.
Aktualizované: 01/05/2020

Chorvátsko
    

Od 2. apríla 2020 sa dočasne zatvorili hraničné priechody s Bosnou a Hercegovinou: Svilaj, Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja, Kordunski Ljeskovac, Lička Kaldrma, Bili Brig, Aržano Pazar, Dvorine, Cera, Jovića Most, Sebišina, Slivno, Podprolog, Unka, Vukov Klanac, Imotica, Slano, Hrvatska Dubica a Gabela Polje.
 
Tranzit nákladných vozidiel cez územie Chorvátskej republiky je povolený cez hraničné priechody:

    so Slovinskom: Bregana a Macelj,
    s Maďarskom: Goričan a Duboševica,
    s Bosnou a Hercegovinou: Nova Sela, Stara Gradiška a Slavonski Šamac,
     so Srbskom: Bajakovo.

 
Chorvátsko rozšírilo zoznam krajín, z ktorých pri vstupe do Chorvátska je povinná 14-dňová karanténa, ide o krajiny, resp. ich oblasti, ktoré sú definované ako ohniská koronavírusovej infekcie, t. j. z Číny /provincia Hubei/, Talianska, Nemecka /oblasť Heinsberg/, Kórei /mesto Daegu a provincia Cheongdo/, Iránu a Slovinska /oblasť Bela Krajina a oblasť Dolensjka/.
 
Chorvátsko od 19. marca 2020 zaviedlo nové opatrenia na hraniciach: režim na vstupe sa obmedzuje len na občanov Chorvátska pri rešpektovaní opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva; iné osoby (z krajín EÚ) môžu na územie Chorvátska vstúpiť len vo výnimočných situáciách, ktoré povolí Ministerstvo vnútra  Chorvátska, netýka sa diplomatov, vodičov vozidiel zásobovania, personálu medzinárodných organizácií a osôb v tranzite, pričom takýto tranzit bude organizovaný (konvoje). Na výstupe umožní Chorvátsko prechod hraníc občanom EÚ pri ich návrate do vlasti/materských krajín.

Rozhodnutím z 18. apríla 2020 boli opatrenia na hraniciach predĺžené do 18. mája 2020.


Dočasne sú zatvorené menšie hraničné priechody so Slovinskom: Lucija, Slum, Vele Mune, Lipa, Prezid II, Zamost, Blaževci, Prilišće, Pravutina, Obrež, Vivodina, Kašt, Novo Selo Žumberačko, Kraj Donji, Gornji Čemehovec, Draše, Plavić, Luke Poljanske, Mali Tabor, Klenovec Humski, Gornja Voća, Preseka, Sveti Martin na Muri, Čabar, Cvetlin, Zlogonje a Banfi. Ostatné hraničné priechody sú otvorené.
 
Chorvátsko dočasne zatvorilo nasledovné menšie hraničné priechody so Slovinskom: Lucija, Slum, Vele Mune, Lipa, Prezid II, Zamost, Blaževci, Prilišće, Pravutina, Obrež, Vivodina, Kašt, Novo Selo Žumberačko, Kraj Donji, Gornji Čemehovec, Draše, Plavić, Luke Poljanske, Mali Tabor, Klenovec Humski, Gornja Voća, Preseka, Sveti Martin na Muri, Čabar, Cvetlin, Zlogonje a Banfi. Ostatné hraničné priechody sú otvorené.
 
Občania SR môžu cestovať do Bosny a Hercegoviny len s platným cestovným pasom. Cestovný doklad by mal platiť ešte 90 dní od dátumu plánovaného vstupu do Bosny a Hercegoviny.
 
Chorvátsko posilnilo kontroly na hraničných priechodoch, treba očakávať možné dlhšie čakacie doby pre osobné a najmä nákladné vozidlá. Prílety zo a do zahraničia sú možné len na letisko F. Tuđmana v Záhrebe.
Aktualizované: 21/04/2020

India
    

Vstup do Indie:
Všetky medzinárodné komerčné lety majú zakázaný vstup do krajiny až do 3. mája 2020. Pre občanov už nachádzajúcich sa v Indii alebo tých, ktorí mali v tomto čase dní cez krajinu tranzitovať to znamená zrušenie všetkých odchádzajúcich letov. Krajina umožňuje iba evakuačné lety.


Cestovanie v rámci Indie
Letecká aj pozemná hromadná doprava je od 25. marca 2020 až do odvolania v celej Indii pozastavená. Preprava súkromným motorovým vozidlom sa povoľuje iba v prípade zdravotnej pohotovosti alebo na nákup potravín a predmetov každodennej potreby.
Aktualizované: 17/04/2020

Indonézia
    

Podmienky pohybu v krajine a odchodu z krajiny:
V súvislosti s masovým presunom obyvateľstva tradične sprevádzajúci sviatok Ramadán pristúpili indonézske autority odo dňa 24. apríla 2020 do 31. mája 2020 k prijatiu viacerých reštrikcií v oblasti vnútroštátnej leteckej, lodnej, cestnej a vlakovej dopravy s cieľom zamedziť šírenie koronavírusu COVID-19. Medzinárodná letecká doprava nie je nateraz spomínaným opatrením dotknutá, rovnako tak ani repatriačná, špeciálna a nákladná doprava.
 
Dopravné spoločnosti pristúpili k rušeniu spojení. Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť medzinárodnú dopravu alebo presun v rámci krajiny, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu, či je spojenie stále funkčné, prípadne kontaktovať Zastupiteľský úrad v Jakarte.
 
Cudzí štátni príslušníci, ktorí sa momentálne nachádzajú v Indonézii môžu automaticky zotrvať v Indonézii bez nutnosti predlžovania víz cez imigračný úrad. Pri odchode z krajiny im bude pokuta za dlhšie zotrvanie v krajine (tzv. „overstay“) odpustená.

Podmienky príchodu do krajiny: S platnosťou od 2. apríla 2020 indonézska vláda prijala opatrenie na zamedzenie vstupu a tranzitu cudzincov do krajiny s nasledujúcimi výnimkami:

    držitelia indonézskych diplomatických a služobných víz alebo diplomatického alebo služobného povolenia na pobyt
    držitelia platných víz a cudzinci s povolením na pobyt (KITAS a KITAP)
    humanitárny, zdravotný personál
    členovia posádky dopravných prostriedkov
    cudzinci, ktorí zabezpečujú prácu na strategických projektoch

Uvedení cudzí štátni príslušníci môžu do Indonézie vstúpiť po predložení nasledovných dokumentov:

    zdravotný certifikát v angličtine, vydaný orgánom cudzieho štátu
    písomné prehlásenie o tom, že sa podrobia 14-dňovej karanténe doma alebo, ak budú už po príchode na letisko preukazovať príznaky ochorenia COVID-19, budú umiestnení do štátnej karantény

Cudzí štátni príslušníci, ktorí sa momentálne nachádzajú v Indonézii môžu automaticky zotrvať v Indonézii bez nutnosti predlžovania víz cez imigračný úrad. Pri odchode z krajiny im bude pokuta za dlhšie zotrvanie v krajine (tzv. „overstay“) odpustená.
Aktualizované: 27/04/2020

Irak
    Všetky letiská v krajine, vrátane Regiónu Kurdistan, sú pre komerčné lety uzavreté. Výnimku majú len nákladné lety a špeciálne repatriačné lety organizované jednotlivými krajinami, alebo medzinárodnými organizáciami.
Na celom území krajiny je vyhlásený nočný zákaz vychádzania od 19.00 h do 06.00 h, jednotlivé provincie však prijímajú aj samostatné opatrenia.

    Aktualizované: 28/04/2020
Irán
    Všetky pozemné hranice sú aspoň teoreticky uzatvorené (hranice s Afganistanom a Pakistanom však denne prechádzajú tisíce ľudí). Letecké spojenie do Európy obmedzené na niekoľko zostávajúcich a postupne rušených letov Iran Air a Qatar Air.
Všetci cestujúci odlietajúci z iránskych letísk musia prejsť lekárskou prehliadkou a je im vystavený certifikát o neinfekčnosti (na letisku je potrebné byť minimálne 5 hodín pred plánovaným odletom).
Pri prílete do Teheránu sú cestujúci, ktorí nedávno navštívili  Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Nemecko alebo USA bezplatne ubytovaní v určených hoteloch (Hotel Ibis, Hotel Novotel, Hotel Parsian, Hotel Kowsar, Hotel Enghelab) na 24 - 48 hodín, kde je prevedený test na COVID-19. V prípade, ak je výsledok testu negatívy, cestujúci môže opustiť hotel. Pri pozitívnom výsledku je cestujúci premiestnený do určeného zdravotného zariadenia.
Aktualizované: 23/04/2020

Írsko
    

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia.
Policajné kontroly na hraniciach Írska a Severného Írska - námatkovo zastavujú autá a kontrolujú účel cesty. Prejazd je povolený občanom žijúcich v blízkosti hranice a občanom cestujúcich cez hranice s preukázateľným dôkazom nutnosti navštíviť susediacu krajinu.

Po príchode do Írska (letecky alebo loďou) zo zahraničia je povinná domáca karanténa pre občanov Írska aj cudzincov, pričom všetci prichádzajúci musia vyplniť formulár s osobnými údajmi.

Polícia bude plnenie karantény kontrolovať v uvedenom mieste pobytu. Toto opatrenie sa netýka osôb vracajúcich sa do Írska zo Severného Írska, sú nevyhnutnými pracovníkmi v dodávateľskom reťazci, napríklad piloti, dopravcovia, námorní zamestnanci alebo tranzitujú.
Aktualizované: 28/04/2020

Island
    

Island sa pripojil k opatreniam EU a uzavrel svoju vonkajšiu schengenskú hranicu pre cestujúcich, ktorí nie sú občania krajín EÚ/EHP, ktorí prichádzajú na Island z iných ako neodkladných dôvodov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na občanov členských štátov EÚ/EHP a Spojeného kráľovstva.  
S účinnosťou od 24. apríla 2020 je každý, kto pricestuje na Island, povinný vykonať 14-dňovú karanténu. Pasažieri, ktorí prichádzajú na Island budú povinní pri príjazde vyplniť formulár „Public Health Passenger Locator“, odovzdať ho pri hraničnej kontrole a poskytnúť informácie akým spôsobom a kde bude vykonaná povinná karanténa. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pricestujú na Island – teda aj na občanov  členských štátov EÚ/EHP a Spojeného kráľovstva, ako aj na osoby, ktoré nemajú na Islande pobyt (turistov). Zároveň Island zavádza od 24.04.2020 tiež kontroly na vnútornej schengenskej hranici. Viac informáci

Uvedené opatrenia ostávajú v platnosti minimálne do 15. mája 2020
Lode vrátane veľkých výletných lodí sú povinné pred tým ako je im povolené zakotviť na Islande sa orgánom pobrežnej stráže preukázať osobitným zdravotníckym certifikátom na COVID-19.
Aktualizované: 24/04/2020

Izrael
    

Vstup slovenských občanov do Izraela
Do Izraela majú v povolený vstup len občania Izraela, osoby s trvalým pobytom a diplomati akreditovaní v Izraeli. Veľvyslanectvá Izraela v zahraničí môžu v mimoriadnych prípadoch udeliť výnimku cudzincom na cestu do Izraela. Žiadosť o výnimku musí byť zaslaná e-mailom a musí obsahovať okrem zdôvodnenia cesty, osobných údajoch cestujúceho aj informáciu o mieste, kde bude cestujúci tráviť karanténu po príchode do Izraela. Každý, kto pricestuje do Izraela zo zahraničia musí nastúpiť do povinnej domácej karantény na dobu 14 dní.

Cestovanie slovenských občanov z Izraela na Slovensko

Pravidelné priame lety z Izraela do SR a väčšiny európskych štátov sú pozastavené. Pre návrat na Slovensko je dnes možné využiť už len ojedinelé mimoriadne lety do Európy organizované veľvyslanectvami štátov EÚ v Izraeli.
Aktualizované: 30/04/2020

Jamajka
    

Zatvorenie hraníc od 22. marca 2020 do 31. mája 2020 pre cestujúcich prichádzajúcich do krajiny. Odchod cestujúcich a karga z krajiny zostáva povolený špeciálnymi leteckými linkami.
Aktualizované: 30/04/2020

Japonsko
    Dočasný zákaz vstupu s platnosťou od 3. apríla 2020 do odvolania. V mimoriadnych prípadoch budú posudzované výnimky z uvedeného opatrenia.   
Aktualizované: 02/04/2020

Jemen
    Medzinárodne uznávaná vláda pozastavila všetky lety z krajiny okrem humanitárnych letov z letísk, ktoré kontroluje vláda v Adene, Adene, Sayoune a Mukalle.
Aktualizované: 30/04/2020

Jordánsko
    Všetky komerčné lety sú pozastavené, pozemné a morské hranice krajiny sú uzavreté. Výnimku tvoria núdzové, humanitárne a repatriačné lety, ako aj štátne a diplomatické lety, vrátane letov organizovaných OSN.
Platí čiastočný zákaz vychádzania, domovy je možné opustiť len medzi 08.00 h a 18.00 h, aj to iba v nevyhnutných prípadoch. V piatok platí celodenný zákaz vychádzania. Obmedzená je možnosť používať súkromné motorové vozidlá (na párne a nepárne dni v týždni, podľa koncového čísla poznávacej značky auta), voľný pohyb medzi provinciami je zakázaný.
Aktualizované: 28/04/2020

Juhoafrická republika
    Rozhodnutím prezidenta sa nariadenie o úplnom uzatvorení hraníc Juhoafrickej republiky predlžuje aj po 1. máji na neurčito. Zároveň budú počas celej doby zakázané akékoľvek medzinárodné komerčné lety, vrátane tranzitu. Prepravy karga ani evakuačných letov sa obmedzenie netýka.
Aktualizované: 27/04/2020

Južný Sudán
    Medzinárodná letecká preprava bola prerušená až do odvolania. Povolené sú len lety pre nákladnú prepravu a lety pre humanitárnu pomoc.  Pozemné hranice pre osobnú prepravu sú taktiež uzavreté do odvolania. Povolený je len vstup pre nákladnú kamiónovú dopravu.
Aktualizované: 04/05/2020

Kambodža
    

Kambodža od 30. marca 2020 dočasne pozastavila udeľovanie turistických víz, e-víz a výnimiek z vízovej povinnosti pre všetkých turistov.

Cudzinci, ktorí majú v úmysle cestovať do Kambodže, musia požiadať o udelenie víz vopred na príslušnom veľvyslanectve Kambodže. Žiadateľ musí predložiť lekárske potvrdenie vydané príslušnými zdravotníckymi zariadeniami, v ktorom sa uvádza, že nie je nakazený vírusom COVID-19 a ktoré nie je staršie viac ako 72 hodín pred plánovanou cestou dátumom odletu. Zároveň musí predložiť medzinárodné zdravotné poistenie s finančným krytím minimálne vo výške 50000 USD platné aj na území Kambodže. Výnimka sa vzťahuje na držiteľov diplomatických víz typu A a oficiálnych víz typu B. Cudzinci sa po príchode do krajiny musia podrobiť zdravotnej kontrole a vzťahuje sa na nich aj povinná karanténa, izolácia alebo iné opatrenia stanovené  Ministerstvom zdravia Kambodže.
 
Kambodžská vláda rozhodla, že od 3. apríla 2020 sa automaticky predlžujú T víza  cudzincom, ktorí  pricestovali na územie Kambodže po 1. januári 2020  a ktorí z dôvodu COVID-19 a obmedzených leteckých spojení sa nemôžu vrátiť do svojich krajín. Títo cudzinci sú oslobodení aj od akýchkoľvek pokút spojených s prekročením doby ich pobytu na území Kambodže. Podmienkou je ich predchádzajúca registrácia prostredníctvom systému Foreigners Presence in Cambodia (FPCS).
 
Letecké spojenia  medzi Kambodžou a zahraničím sú až na  výnimky zrušené.  Došlo aj k výraznému pozastaveniu vnútroštátnych  letov a zastavená je aj cezhraničná osobná lodná doprava, uzatvorené sú aj pozemné hraničné prechody s Thajskom, Laosom a Vietnamom.
Aktualizované: 29/04/2020

Kamerun
    Od 18. marca sú uzavreté všetky hraničné prechody.
Aktualizované: 27/04/2020

Kanada
    

20. apríla vstúpilo do platnosti nové nariedenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúška /alebo iného prekrytia úst a nosa/ počas cestovania lietadlom /pokiaľ nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť 2 m od iných cestujúcich/ a odporúčanie nosenia rúška počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou.

Viac informácií
 
Cestujúci vykazujúci známky ochorenia COVID-19 nemôžu vstúpiť na územie Kanady letecky.
Kanadskí občania a držitelia povolenia na trvalý pobyt v Kanade vykazujúci známky ochorenia COVID-19 môžu vstúpiť na územie Kanady autom, vlakom alebo loďou, no následne sa musia izolovať po dobu 14 dní.
 
Cestujúci prichádzajúci do Kanady musia preukázať „dôveryhodný“ plán ich karantény (nevykazujú známky ochorenia COVID-19) alebo izolácie (vykazujú známky ochorenia COVID-19) obsahujúci adresu plánovaného pobytu a telefónne číslo, alebo budú umiestnení vo vládou zabezpečenom zariadení.
 
Všetci cestujúci prichádzajúci do Kanady:

    musia absolvovať povinnú 14-dňovú izoláciu alebo karanténu
    zároveň musia mať povinne na tvári rúško skôr, ako budú pokračovať do svojho cieľového miesta, kam sa však nemôžu dopraviť verejnou dopravou
    v cieľovom mieste ich pobytu nesmú mať kontakt so zraniteľnou skupinou ľudí (ľudia vo veku 65 rokov a viac,  ľudia s iným ochorením)
    musia si zabezpečiť základné potraviny a potrebné lieky

 
Informácie o izolácii a karanténe
Letecká doprava

Pre medzinárodné lety sú v prevádzke iba 4 kanadské letiská: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary
Leteckí prepravcovia zaviedli povinný ´health check´ pasažierov – prostredníctvom kladenia otázok týkajúcich sa ich zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 a jeho symptómov.


Leteckí prepravcovia majú povinnosť odmietnuť boarding/nástup do lietadla pri letoch do Kanady každému pasažierovi, ktorí nemá kanadské občianstvo alebo trvalý pobyt v Kanade.


Výnimky:
Zákaz sa netýka bezprostredných rodinných príslušníkov kanadských občanov, diplomatov akreditovaných v Kanade, leteckých posádok, dočasných pracovníkov (napríklad ošetrovateľov, sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle), medzinárodných študentov, ktorí mali platné povolenie na štúdium alebo ho mali schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti 18. marca, žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali, tranzitujúcich cestujúcich.

Tranzit cez Kanadu je naďalej povolený, za podmienok:

    cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
    cestujúci má platnú eTA /Electronic Travel Authorisation/
    tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady;
    pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom;
    prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín (tranzit cez letisko v Toronte - odlet sa musí konať v rovnaký deň ako prílet).

 
Veľvyslanectvo SR v Ottawe vystavuje občanom SR pred vycestovaním z Kanady povolenie na tranzit na základe ich žiadosti, s cieľom zabezpečiť čo najhladší návrat občanov na Slovensko. Žiadame preto občanov, aby nás o svojom plánovanom návrate na Slovensko informovali na email: cons.ottawa@mzv.sk v dostatočnom predstihu pred ich vycestovaním z Kanady.

Pozemná doprava – hranica s USA - S platnosťou od 21. marca Kanada a USA po vzájomnej dohode uzatvorili svoju pozemnú hranicu pre všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutného (essential) charakteru. Platí pre všetkých cestujúcich za účelom turizmu a rekreácie. Nákladná doprava tovarov nebude obmedzená. Cez hranicu sa dostanú ľudia pracujúci v nevyhnutných (essential) sektoroch (napr. zdravotníci).  Opatrenie platí predbežne na 30 dní, následne obe strany jeho uplatňovanie zvážia.
Aktualizované: 21/04/2020

Kapverdy
    

Od 18. marca platí zákaz leteckého spojenia s väčšinou európskych krajín a USA, Brazíliou, Marokom, Senegalom a Nigériou. Zákaz zakotvenia výletných lodí a plachetníc, ako aj vylodenie cestujúcich v prístavoch. Letecká preprava tovarov a lety pre občanov na návrat do svojej krajiny pôvodu alebo pobytu, ktorí sú na Kapverdoch na dovolenke alebo na služobnej ceste, sú zo zákazu vyňaté.
Aktualizované: 19/03/2020

Katar
    

Na základe rozhodnutia vlády nariadil Katar dočasné uzavretie letiska a všetkých vzdušných, morských a pozemných priechodov.
Katar rozhodol pozastaviť udeľovanie  víz   pri príchode cestujúcich z viacerých európskych krajín s účinnosťou od 15. marca do ďalšieho oznámenia.
Podľa pokynov vlády je vstup do krajiny v súčasnosti povolený iba pre katarských štátnych príslušníkov, detí a manželov katarských občanov a držiteľov povolenia na trvalý pobyt v katarskom štáte.
Cestujúci s ďalším spojením cez letisko v Doha budú akceptovaní a Qatar Airways pokračuje vo svojej činnosti pre cestujúcich v tranzite ako zvyčajne, s výhradou obmedzení vstupu na ich cieľové miesto.

Jednotlivci, ktorí majú v úmysle cestovať do Kataru a majú povolenie na pobyt v Katare, sú z tohto rozhodnutia vylúčení za predpokladu, že zostanú v karanténnom zariadení 14 dní podľa miestnych postupov, v súlade s vyhlásením vydaným Komunikačným úradom vlády.
Aktualizované: 30/04/2020

Kazachstan
    Od 16. marca 2020 až do 11. mája 2020 je v krajine vyhlásený mimoriadny stav. Zároveň platia v krajine nasledovné obmedzenia:
Vstup cudzincov na územie Kazašskej republiky je dočasne zakázaný. Výnimkou sú cudzinci s udeleným trvalým alebo prechodným pobytom a taktiež rodinní príslušníci občanov Kazašskej republiky. Odjazd cudzincov z územia Kazašskej republiky je formálne povolený, avšak z dôvodu uzatvorenia pozemných hraníc so všetkými susedmi a taktiež uzatvorenia letísk v mestách Nur-Sultan a Almaty je aktuálne možné opustiť územie Kazachstanu len prostredníctvom operatívne organizovaných repatriačných letov do Európy.
Zároveň sú až do odvolania z dôvodu karantény uzavreté všetky väčšie mestá v krajine vrátane Nur-Sultanu, Almaty a Shymkentu.
Aktualizované: 28/04/2020

Keňa
    

Vstup občanov tretích krajín do Kene, nie je povolený. Letecká osobná doprava je pozastavená okrem repatriačných letov. Hraničné priechody sú pre osobnú dopravu uzavreté. Diplomati a cudzí štátni príslušníci s povoleným pobytom v Keni majú vstup do krajiny povolený, ale musia podstúpiť povinnú 14-dňovú štátnu karanténu.
Aktualizované: 04/05/202

Kirgizsko
    V rámci preventívnych opatrení na zabránenie rozširovania epidémie nového koronavírusu vydal 14. apríla 2020  prezident Kirgizska S. Žeenbekov nariadenie o predĺžení mimoriadnej situácie na celom území krajiny a výnimočného stavu v hlavnom meste Biškek a mestách Oš a Džalal-Abád a v niektorých oblastiach do 30. apríla 2020. Platnosť rozhodnutia vlády o dočasnom uzatvorení hraníc a zákaze vstupu všetkým cudzincom do krajiny bola taktiež predĺžená do 30. apríla 2020. Prechod hraníc je povolený iba občanom Kirgizska, ktorí sa vracajú zo zahraničia a odchádzajúcim cudzincom.
 
Do odvolania je obmedzená pravidelná medzinárodná letecká doprava, výnimky sú udelené len niekoľkým linkám do Ruska. Obmedzená je i osobná železničná doprava. Podľa rozhodnutia vlády môžu cudzinci a osoby bez občianstva nachádzajúci sa na území Kirgizska na základe vízového alebo bezvízového režimu vycestovať z krajiny do 1. mája 2020 bez potreby zabezpečenia si výjazdného povolenia a registrácie v mieste pobytu.
Aktualizované: 20/04/2020

Kolumbia
    Prezident predĺžil povinnú preventívnu karanténu na celom území do 11. mája 2020, s výnimkami týkajúcimi sa niekoľkých výrobných činností. Dospelí vo veku nad 70 rokov musia zostať v povinnej preventívnej izolácii do 30. mája.
Platí dočasný zákaz vstupu cudzincov do Kolumbie, s výnimkou cudzincov s povolením na pobyt. Kolumbia uzavrela od 17. marca 2020 do 30. mája 2020 všetky svoje pozemné hranice, vrátane riečnych a morských prístavov.
V mnohých departmentoch bol vyhlásený zákaz nočného vychádzania (toque de queda) od 18.00h do 06.00h. Toto opatrenie tiež znamená, že nie je možné cestovať po krajine a pohyb občanov po krajine je obmedzený s výnimkou cesty do zamestnania a nákupov základných potravín. Naďalej sú dočasne pozastavené všetky vnútroštátne a medzinárodné komerčné lety.
Aktualizované: 22/04/2020

Kongo
    

Kongo Brazzaville pozastavuje všetky medzinárodné lety až do odvolania.
Aktualizované: 04/05/2020

Konžská demokratická republika
    S účinnosťou od 21. marca 2020 až do odvolania sa uzatvára vzdušný priestor pre všetku medzinárodnú osobnú prepravu v krajine.
Aktualizované: 04/05/2020

Kórejská republika
    

S platnosťou od 1. apríla 2020 zaviedla vláda povinnú 14-dňovú karanténu pre všetky osoby prichádzajúce do Južnej Kórey. Cestujúcim sa po prílete meria telesná teplota, pričom sa od nich vyžaduje vyplnenie zdravotného formuláru a musia poskytnúť aj údaje o mieste pobytu a číslo mobilného telefónu. Do mobilu si musia nainštalovať špeciálnu diagnostickú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú kórejským úradom poskytovať správy o svojom zdravotnom stave. Cestujúci so symptómami COVID-19 a všetci cestujúci z Európy a USA sú testovaní na nový koronavírus. V prípade pozitívneho testu sú hospitalizovaní alebo daní do karantény na pozorovanie do Centra starostlivosti, v prípade negatívneho testu idú do karantény na 14 dní. Asymptomatickí cudzinci s dlhodobými vízami  ostávajú v samoizolácii v mieste ich rezidenčného pobytu. Návštevníci bez adresy pobytu sú umiestňovaní do zariadení určených vládou na vlastné náklady (cca 1200 EUR na 2 týždne). Výnimku z povinnej karantény majú v prípade negatívneho testu držitelia A1 (diplomati), A2 a A3 víz a Isolation Exemption Certificate, vydaného kórejským veľvyslanectvom pred cestou (potvrdenie o nevyhnutnosti cesty).

V snahe zabrániť šíreniu koronavírusu zo zahraničia vláda Kórejskej republiky s platnosťou od 13 apríla 2020 dočasne pozastavila platnosť víz na krátkodobý pobyt, ako aj bezvízový styk v zmysle dohody o oslobodení od vízovej povinnosti pre 88 krajín, vrátene Slovenska. Občania SR, ktorí budú chcieť vstúpiť na územie Kórejskej republiky, si budú musieť podať žiadosť o víza na Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave. Platnosť krátkodobých víz (na pobyt kratší ako 90 dní) vydaných pred 5. aprílom 2020, vrátane, je zrušená. Cudzinci, ktorí už vstúpili do Kórejskej republiky, tam budú môcť v rámci povolenej dĺžky pobytu zostať. Horeuvedené pozastavenie platnosti sa netýka víz na krátkodobé zamestnanie (C-4) a víz na dlhodobý pobyt. Výnimky majú držitelia diplomatického alebo služobného cestovného pasu, členovia posádky lietadiel alebo lodí a podnikateľov, ktorí sú držiteľmi ABTC (cestovnej karty APEC Business Travel Card). Tranzit na medzinárodnom letisku v Soule je možný bez víza, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie).

Zároveň sú všetci cudzinci, ktorí žiadajú o víza, povinní do 48 hodín odo dňa podania žiadosti predložiť lekárske osvedčenie vydané zdravotníckym zariadením. V takomto lekárskom osvedčení musí byť uvedená prítomnosť alebo neprítomnosť príznakov súvisiacich s COVID-19 ako je horúčka, kašeľ, zimnica, bolesť hlavy, bolesť svalov a zápal pľúc. V prípadoch prejavu týchto príznakov sa vydávanie víz obmedzuje.
Aktualizované: 14/04/2020

Kosovo*
    

Hraničné priechody do Kosova vrátane medzinárodného letiska v Prištine ostávajú naďalej zatvorené. Vstup do Kosova (i zo Srbska) je naďalej umožnený len občanom Kosova a držiteľom medzinárodných a diplomatických pasov, ktorí pracujú alebo majú povolený pobyt v Kosove. Každý po vstupe do Kosova musí absolvovať 14 dennú karanténu. Organizovaná medzinárodná doprava je pozastavená. Rovnako je pozastavená verejná doprava v rámci Kosova. Doba platnosti týchto prijatých opatrení je do odvolania. Súčasťou opatrení je zatvorenie prevádzky reštaurácií, kaviarní, barov a obchodov s výnimkou obchodov s potravinami a lekární. Otváracia doba obchodov a lekární rešpektuje opatrenia na zabránenie voľného pohybu osôb.
Cudzincom je povolené opustiť Kosovo len na základe povolenia Ministerstva zahraničných vecí  Kosova a kosovskej  hraničnej polície, ktoré zabezpečujú zastupiteľské/styčné úrady v Kosove. Pri opustení Kosova do Severného Macedónska je potrebné rešpektovať opatrenia hraničného režimu platné pre Severné Macedónsko.


Pre municipality, v ktorých bola vyhlásená karanténa platí zákaz vstupu, resp. výstupu. V súčasnosti je karanténa vyhlásená v 9 municipalitách: Priština, Prizren, Ferizaj, Viti, Klinë, Malishevë, severná Mitrovica, Zvečan, Suharekë.


S platnosťou od 17:00 hod. 15. apríla 2020 do 04. mája 2020 Kosovo zavádza nové obmedzenie pohybu osôb a vozidiel na verejnosti, čo sťažuje možnosť vstupu alebo opustenia Kosova. Je prísne zakázané opustiť obydlie z iných než taxatívne vymedzených dôvodov (nižšie).
Osobám starším než 16 rokov je povolený pohyb za účelom nákupu bežných tovarov (potraviny, lieky a pod.), resp. vykonania neodkladných finančných transakcií a to len po dobu 90 min. medzi 06:30 hod. a 22:30 hod. Pri pobyte na verejnosti je povinné nosenie rúška a rukavíc, vyhýbanie sa iným osobám a dodržiavanie vzdialenosti 2m (od iných osôb).


Pre určenie doby vychádzania je smerodatná predposledná číslica osobného čísla obyvateľa. V prípade cudzincov je smerodatná rovnako predposledná číslica cestovného pasu, resp. ID karty a to nasledovne:
pre číslice 0 a 1 platí doba vychádzania 07:00-08:30 hod.
pre číslicu 2 platí doba vychádzania 09:00-10:30 hod.
pre číslicu 3 platí doba vychádzania 11:00-12:30 hod.
pre číslicu 4 platí doba vychádzania 13:00-14:30 hod.
pre číslice 5 a 6 platí doba vychádzania 15:00-16:30 hod.
pre číslicu 7 platí doba vychádzania 17:00-18:30 hod.
pre číslicu 8 platí doba vychádzania 19:00-20:30 hod.
pre číslicu 9 platí doba vychádzania 21:00-22:30 hod.


Počas pohybu mimo obydlia nie je povolený sprievod osoby. Výnimka sa vzťahuje na osoby so zdravotným postihnutím a osoby mladšie ako 16 rokov, resp. prípady osobitého zreteľa (prevoz do nemocnice, domáce násilie a pod.).


Od 14. apríla 2020 je zakázaná prevádzka motorových vozidiel s výnimkou mimoriadneho povolenia. Prevádzka motorových vozidiel je povolená len osobám so zdravotným postihnutím, resp. v prípadoch potreby vyhľadania urgentnej zdravotnej pomoci.


Nedodržanie uvedených opatrení bude posudzované podľa zákona ako priestupok a môže byť potrestané pokutou vo výške od 1000 do 2000 EUR pre fyzické osoby a od 3000 do 8000 pre právnické osoby, pričom osoba zodpovedná za právnickú osobu môže byť potrestaná pokutou vo výške od 500 do 1500 EUR.


Výnimky sa týkajú krízového manažmentu, bezpečnostných orgánov, štátnej služby, zdravotníkov, výrobcov a dodávateľov liekov, zásobovania potravinami a liekmi a dôležitých operátorov.
Aktualizované: 15/04/2020

Kostarika
    Od 18. marca 2020 štátne orgány nepovolia vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kostarike (s výnimkou členov akreditovaného diplomatickeho zboru). Opatrenie sa týka leteckej, pozemnej a lodnej dopravy. Kostarika predĺžila tieto opatrenia do 15. mája 2020. Cudzincom, ktorí pricestovali do Kostariky po 17. decembri 2019 na 90-dňový turistický pobyt a nemohli odcestovať v dôsledku vládnych opatrení, sa predlžuje pobyt do 17. júla 2020.
Aktualizované: 23/04/2020

Kuba
    Od 1. apríla 2020 je uzatvorený vzdušný priestor a námorná hranica. Odchod z ostrova je povolený len repatriačnými letmi.  Občania Kuby nesmú vycestovať z krajiny, výnimkou sú humanitárne dôvody. Zakázaná je autobusová, vlaková, letecká a cestná doprava medzi provinciami.
Aktualizované: 04/04/2020

Kuvajt
    Kuvajt uzavrel svoje letisko a pozemnú hranicu. Do Kuvajtu môžu lietať iba kuvajtskí občania a ich najbližší príbuzní.
Osoby, ktoré boli v Kuvajte za posledných 14 dní, nebudú mať povolený vstup alebo tranzit do Saudskej Arábie, bez ohľadu na vízum alebo pobyt. Saudská Arábia obmedzila hraničné prechody z Kuvajtu iba pre obchodnú dopravu.
Ministerské rozhodnutie z 26. marca 2020 umožňuje cudzincom, ktorí k 1. marcu 2020 nemali povolenie na pobyt alebo ktorým uplynula doba pobytu, vycestovať z Kuvajtu medzi 1. aprílom a 30. aprílom 2020 bez zaplatenia pokuty. Ministerstvo vnútra Kuvajtu oznámilo, že majitelia víz môžu obnoviť svoje povolenia na pobyt online. Obyvatelia môžu predĺžiť vízum na prechodný pobyt online o tri mesiace za poplatok KD 3.
Ministerstvo vnútra Kuvajtu oznámilo 15. apríla, že ak turistické cestovné vízum alebo pobyt cudzinca vyprší alebo vyprší od 1. marca do 30. mája, automaticky sa predĺži do 31. mája 2020.
V krajine platí zákaz vychádzania od 16:00 do 08:00 nasledujúceho dňa.
 
Od 24. marca sú občania a obyvatelia Kuvajtu, ktorí vstúpia na územie Kuvajtu z ktorejkoľvek krajiny, poslaní  do ústavnej karantény na dva týždne (po príchode).
Aktualizované: 30/04/2020

Laos
    

Od 20. marca 2020 je pozastavené udeľovanie  víz po príchode (VoA),  e– víz  a turistických víz pre všetkých cudzincov.  Žiadatelia o víza za iným ako turistickým účelom musia o nich vopred požiadať na príslušnom zastupiteľskom úrade Laosu a predložiť okrem požadovaných dokumentov aj zdravotné potvrdenie (dostupné na: www. mofalao.gov.la).

Ku dňu 26. marcu 2020 boli lety z Laosu dočasne pozastavené. Obnovenie domácich letov sa očakáva po 8. máji 2020. Výrazne obmedzená je aj možnosť presunu medzi jednotlivými provinciami. Laoské orgány vyzývajú občanov, aby do sa do 3. mája zdržiavali vo svojich domovoch a vychádzali iba v nevyhnutých prípadoch, napr.za účelom nákupu potravín a spotrebného tovaru alebo návštevy nemocníc.
 
Cudzinci, ktorých platnosť víz skončila/skončí v období medzi 29. marcom 2020 a 3. májom 2020 nebudú platiť pokuty za prekročenie doby pobytu a o obnovenie víz/pobytu budú môcť požiadať príslušné laoské orgány od 4. marca 2020
Aktualizované: 29/04/2020

Lesotho
    Vyhlásenie zákazu vychádzania  minimálne do 5. mája. Všetky hranice sú uzatvorené, dokonca aj pre obyvateľov kráľovstva. Zákaz sa netýka prepravy karga a tovarov.
Aktualizované: 27/04/2020

Libanon
    V krajine platí stav všeobecnej mobilizácie. Všetky komerčné lety sú pozastavené. Výnimku majú nákladné, humanitárne, záchranné a štátne lety, vrátane prepravy diplomatov, personálu UNIFIL, pracovníkov medzinárodných organizácií a ťažobných plošín. Pozemné aj morské hranice krajiny sú uzavreté.
Na území Libanonu platí od 21.00 h do 5.00 h hod zákaz nočného vychádzania. Obmedzená je možnosť používať súkromné motorové vozidlá (na párne a nepárne dni v týždni, podľa koncového čísla poznávacej značky auta), nedeľa je už bez obmedzení.
Aktualizované: 28/04/2020

Líbya
    

Vláda národnej dohody (GNA) v Tripolise pozastavila všetky lety z letiska v Misurate až do odvolania. Pozemné hranice sú taktiež uzatvorené. Cudzinci majú zákaz vstupu do krajiny.
Aktualizované: 30/04/2020

Litva
    

Do 11. mája platí nasledovný režim na hraniciach:

    do krajiny budú vpustení iba obyvatelia Litvy;

    cudzinci bez povolenia na pobyt nebudú do krajiny vpustení - okrem humanitárneho koridoru, ktorý bude otvorený do 11. mája - z vozidiel cudzincov bude na hranici vytvorená kolóna, ktorá bude počas celej cesty územím Litvy sprevádzaná;  V prípade záujmu občanov SR pri návrate do vlasti tranzitovať cez Litvu je potrebné vopred kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Rige (emb.riga@mzv.sk / +371 25149789), ktorý oficiálnou cestou notifikuje úrady Litvy.

    Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, musia byť v povinnej 14 dňovej karanténe a zároveň na hraniciach im budú odobrané vzorky na prítomnosť ochorenia COVID-19;

    pohyb tovarov zostáva bez obmedzení;

Hraničné kontroly sú v platnosti do 14. mája 2020 do 18:00

Od 3. apríla od polnoci 11. mája bude do krajiny osobná automobilová doprava vpúšťaná iba hraničnými prechodmi Kalvarija-Budzisko (platí iba pre osoby a autá nachádzajúce sa v Poľsku) a Saločiai-Grenctale (prechod s Lotyšskom).
 
Od 4. apríla od polnoci 11. mája je do Litvy zakázané dovážať pasažierov a autá prostredníctvom trajektov. Neplatí to pre linku Klaipeda – Kiel (DE) – Klaipeda. Výnimku pre trajekty môže udeliť Ministerstvo vnútra, pre lety Lithuanian Transport Safety Administration (pozn.: drvivá väčšina leteckých spoločností prestala do krajiny lietať).

Pre nákladnú a diplomatickú prepravu sú otvorené iba nasledovné hraničné prechody:
S Poľskom: Kalvarija-Budzisko; Lazdijai - Ogrodniki
S Lotyšskom: Saločiai-Grenstale; Butinge-Rucava; Smelyne-Medume
S Bieloruskom: Medininkai-Kamenyi Log; Raigardas-Privalka
S Ruskom: (Kaliningrad), Kybartai-Chernyshevskoye; Panemune-Sovetsk
Aktualizované: 30/04/2020

Madagaskar
    Zrušené sú všetky komerčné lety minimálne do 29. apríla 2020 a od 15. marca 2020 nie je povolené vplávanie výletných lodí do prístavov ani do teritoriálnych vôd Madagaskaru.
Aktualizované: 27/04/2020

Maďarsko
    

Nariadenie maďarskej vlády z 26. marca 2020 potvrdilo uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov so SR.
 
Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt.
 
Z Maďarska do Slovenskej republiky je podľa účelu umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody:
 
Medveďov - Vámosszabadi
Štúrovo - Esztergom
Šahy - Parassapuszta
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
Milhost -Tornyosnémeti
Komárno - Komárom
Lenártovce - Banreve
Kráľ - Banreve
Čuňovo - Rajka
Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
 
Hosťovce-Tornanádaska - otvorený od 4. 5. 2020 denne od 06:00 hod. do 18.00 hod.  pre obojstrannú  osobnú a nákladnú dopravu do max. 3,5 t. Platí iba pre dopravu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.
 
Smerom do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnený vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska a občanom s trvalým resp. prechodným pobytom v krajine. Odporúčame pravidelne sledovať Facebookový profil Polície Slovenskej republiky.
 

Hraničné priechody SR určené pre možné návraty občanov SR z Maďarska v kontexte pandémie COVID-19:
 
Čunovo – Rajka (diaľnica)
Šahy – Parassapusta
Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)
Komárno – Komárom

Železničná / autobusová preprava
 
Štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú dopravu so SR.
 
Letecká preprava:
Letecká preprava v krajine je obmedzená na minimum. Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu. Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku. Pasažierom iných krajín je umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke - tzn. odlet z Maďarska.
 
Odporúčame sledovať rýchlo meniacu sa situáciu na webovej stránke medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti

Repatriácia z medzinárodného letiska v Budapešti

Občanov SR  informujeme, že  Veľvyslanectvo SR v Budapešti  od polnoci 2. apríla 2020  nerealizuje žiadne individuálne repatriácie z medzinárodného letiska Franza Liszta v Budapešti.
Realizuje iba skupinové repatriácie organizované repatriačnými letmi členských krajín EÚ.

Repatriácia cestnou osobnou dopravou

Od 19. marca 2020 maďarská strana schválila tranzit občanov Slovenskej republiky cez územie Maďarska cez otvorené priechody hranici so Srbskom a Rumunskom.
 
Prejazd Maďarskom je možný len na základe povolenia polície.
 
Žiadosť o tranzit cez Maďarsko predkladajú občania Slovenskej republiky vecne príslušnému Zastupiteľskému úradu v krajine, z ktorej cestujú.
Cudzí štátni príslušníci  s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky žiadajú o povolenie na tranzit  diplomatickú misiu štátu, ktorého sú občanmi.  
 

Opatrenia pre nákladnú dopravu
 
Pre nákladnú dopravu zo/do SR je umožnený prechod cez hraničné priechody:  
 
M15 Čuňovo - Rajka
Milhost - Tornyosnémeti
Šahy – Parassapuszta
 
 
Bilaterálna nákladná doprava (zo Slovenska do Maďarska a z Maďarska na Slovensko) je umožnená cez hraničné priechody:
 
Medveďov - Vámosszabadi
Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
Kráľ - Banreve – aj medzinárodná kamiónová doprava s miestom nakládky  alebo vykládky v Českej republike a Poľskej republike
 
Odporúčame sledovať rýchlo meniace sa podmienky pre nákladnú dopravu na profile Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

Povinné lekárske prehliadky:
 
Na vstupoch do Maďarska je pre osádku vozidiel nákladnej prepravy povinné meranie telesnej teploty. V prípade preukázateľných zdravotných problémov, nákladnému vozidlu nie je umožnený vstup do krajiny. Po vykládke tovaru v Maďarsku, platí povinnosť opustiť krajinu najneskôr do 24 hodín. V prípade tranzitnej dopravy je potrebné územie Maďarska opustiť v čo najkratšom čase a po vyznačenej trase. Počas dopravy v Maďarsku je povinnosť nosiť rúško a gumené rukavice. Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup. Platí obmedzenie kamiónov do 3,5MT.
 

Dopravné obmedzenia:
 
Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu.
 
Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez trasy podľa   mapky.
 
Vzhľadom na vysoké čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť, prepravné spoločnosti by mali upozorniť vodičov, aby boli vybavení dostatočným množstvom nápojov a jedla.
 
Voľný cezhraničný pohyb:
 
Od 19. marca 2020 platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc.
 
Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.
 

 
Nariadenie vlády o obmedzení vychádzania
 
Nariadenie územnej samosprávy Budapešť ukladá povinnosť od 27. 4. 2020 nosiť ochranné rúška, šály, resp. šatky v prostriedkoch MHD, obchodoch, obchodných domoch a taxíkoch.
Aktualizované: 05/05/2020

Malawi
    Prezident vydal nariadenie o vypnutí krajiny tzv. „lockdowne“ od 18. apríla do 9. mája. Počas tohto obdobia budú zakázané všetky verejné podujatia, zatvorené všetky obchody a poskytovanie služieb, s výnimkou predaja a poskytovania nevyhnutných tovarov a služieb.
Aktualizované: 27/04/2020

Maldivy
    Maldivy zakázali s platnosťou od 4. februára 2020 vstup cudzincov z Číny, od 26. februára 2020 z Kórejskej republiky, od 3. marca 2020 z Talianska, od 8. marca 2020 z Bangladéša, od 10. marca. 2020 zo Španielska, od 15. marca 2020 z Francúzska a Nemecka a zároveň aj cudzincom, ktorí v týchto krajinách boli po dobu 14 dní a viac odo dňa zavedenia reštrikcie. Ďalšie krajiny, ktorých sa vyššie uvedené opatreni týkajú sú Bangladéš, Srí Lanka, Spojené kráľovstvo a Malajzia. Všetci návštevníci Maldív sú od 21. marca umiestňovaní do dvojtýždňovej karantény. Presun medzi jednotlivými ostrovmi a rezortmi je zakázaný.
Aktualizované: 17/04/2020

Mali
    

Zrušené všetky komerčné lety s výnimkou zásobovania až do odvolania.
Aktualizované: 27/04/2020

Malta
    Povinná karanténa 14 dní v bydlisku pre všetkých, ktorí prichádzajú z cudziny a ostatných členov domácnosti. Za každé porušenie pokuta 3000 €. Vstúpiť okrem občanov Malty môžu aj tí cudzinci, ktorí majú na Malte registrovaný pobyt. Povinná lekárska prehliadka pri vstupe. Pri zistení príznakov infekcie volať tel. č. 111. Zákaz akýchkoľvek spoločenských kontaktov a podujatí. Lety zrušené, okrem do Frankfurtu n/M a Londýna. Trajekt medzi Maltou a Sicíliou v prevádzke. Cudzinci, ktorí chcú opustiť Maltu, majú sa o možnostiach odchodu informovať tel. č. 0035622042200, alebo písomne na kontakte SITCEN: sitcen.mfea@gov.mt
Aktualizované: 31/03/2020

Maroko
    

Maroko uzatvorilo svoje hranice po mori, po súši aj letecky. V krajine je výrazne obmedzený pohyb (na transport v rámci územia je potrebné mať povolenie od miestnych orgánov). Aktuálny je zákaz vychádzania od 19.00 h - 05.00 h

    priame letecké spojenie bolo prakticky prerušené, týka sa to i lodnej a pozemnej dopravy (uskutočňujú sa len repatriačné lety a transfery loďou pre uviaznutých turistov do Európy)
    zavreté sú hraničné priechody v španielskych provinciách Ceuta a Melilla (podľa informácii od občanov ich však priebežne otvárajú v osobitných situáciách)
    pre uviaznutých občanov SR v Maroku platí, komunikovať o ich situácii s veľvyslanectvom SR v Madride

Aktualizované: 28/04/2020

Maurícius
    

Vláda zakázala všetky komerčné lety minimálne do 4. mája. Výletné lode majú zákaz kotvenia v prístavoch.
Aktualizované: 27/04/2020

Mexiko
    Letiská prijímajú lety z/do Európy avšak letecké spoločnosti počty letov zredukovali. Od 20. marca 2020 je pre turistov uzavretá pozemná hranica medzi Mexikom a USA. Letecký tranzit z Mexika do Európy cez USA nie je možný (pozastavené vydávanie víz ESTA). Do Európy sa odporúča z Mexika letieť spoločnosťami KLM a Aires France, z Amsterdamu je možná letecká preprava do Viedne. Od 2. mája .2020 prevádzkuje aj spoločnosť Iberia jeden let za týždeň na trase Mexico City – Madrid.   
Mexická vláda v súvislosti so zabránením šíreniu vírusu COVID-19 predĺžila odporúčanie “Quédate en casa” (Zostaň doma) do 31. mája 2020. Reštaurácie, kiná, divadlá a školy zostávajú zatvorené. V skoršom termíne plánuje vláda začať uvoľňovať opatrenia v oblastiach, ktoré nie sú COVID-19 postihnuté. V hlavnom meste Mexico City a v iných veľkých mestách a turistických centrách sa predbežne uvažuje s termínom 1.6.2020. Tento termín sa môže sa zmeniť. V hlavnom meste je povinné nosenie rúška v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, bankách, v obchodoch. Opatrenia proti COVID-19 v jednotlivých federálnych štátoch môžu byť odlišné (viac prísne), miestne úrady/orgány opatrenia prijímajú podľa vývoja aktuálnej situácie COVID-19, opatrenia sú zamerané tiež napr. aj na zákaz predaja alkoholických nápojov.  V niektorých federálnych štátoch sú zaznamenané aj opatrenia na obmedzenie tranzitu po krajine. V prípade turistov alebo osôb, ktorí sa v Mexiku nachádzajú v rámci 6-mesačné bezvízového pobytu sa v danej situácii sa neodporúča prekročiť 180-dňový bezvízový pobyt. Za prekročenie maximálne povoleného bezvízového pobytu hrozí pokuta s následným vyhostením a policajným zápisom. Mexické migračné úrady budú tolerovať iba vieryhodné a preukázané zdôvodnenie, že dotyčná osoba nemohla vycestovať z krajiny pred uplynutím bezvízového pobytu z dôvodu COVID-19.
Aktualizované: 05/05/2020

Mjanmarsko
    

Mjanmarsko pozastavilo udeľovanie všetkých druhov víz pre cudzinov s výnimkou diplomatov akreditovaných pre Mjanmarsko, pracovníkov OSN s pobytom v krajine a členov posádok lodí a lietadiel prevádzkujúcich ich cesty z/do Mjanmarska.  
Pozastavené sú   aj doterajšie  výnimky z bezvízového styku, ktoré sa vzťahovali na cudzincov na základe bilaterálnych dohôd, vrátane krajín ASEAN (okrem držiteľov diplomatických a úradných pasov). Diplomatickí pracovníci akreditovaní pre Mjanmarsko a pracovníci OSN musia požiadať o udelenie víz na príslušných zastupiteľských úradov Mjanmarska v zahraničí a predložiť výsledky laboratórnych vyšetrení o tom, že nie sú nakazení COVID-19, ktoré nesmú  byť staršie ako 72 hodín pred odletom. Po prílete do Mjanmarska sa musia podriadiť domácej karanténe po dobu 14 dní.  
O udelenie víz na príslušnom veľvyslanectve Mjanmarska musia požiadať aj členovia lodí a posádok a títo sú povinní rešpektovať aj nariadenia Ministerstva dopravy a komunikácií Mjanmarska.
Na území Mjanmarska dochádza k výraznému pozastaveniu a redukcii  letov do okolitých regiónov.

Dočasne od 30. marca 2020 23:59 h. do 13. apríla 2020 na žiadnom letisku v Mjanmarsku nebolo povolené pristávanie medzinárodných komerčných letov s pasažiermi. Platnosť uvedeného  nariadenia vo vzťahu k letovým obmedzeniam je na základe rozhodnutia mjanmarských orgánov predĺžená do 30. apríla 2020 23:59 hod. Pozastavená je aj platnosť všetkých predchádzajúcich povolení, vydaných  predtým Oddelením civilného letectva, je pozastavená.  Výnimku tvoria cargo lety, zdravotnícke evakuačné lety  a špeciálne lety schválené Oddelením civilného letectva.
Aktualizované: 15/04/2020

Moldavsko
    

Od 17. marca 2020 je v krajine na 60 dní, teda do 15. mája 2020, zavedený mimoriadny stav. Platia nasledovné obmedzenia:
Vstup cudzincov na územie Moldavskej republiky: vstup cudzích štátnych príslušníkov s výnimkou tých, ktorí majú na území Moldavskej republiky povolený trvalý alebo prechodný pobyt, alebo zabezpečujú prevoz dôležitých tovarov do Moldavskej republiky, sa dočasne zakazuje.
Letecká doprava: jediné medzinárodné letisko v Moldavsku (Kišiňov) je pre komerčné lety uzavreté. Realizujú sa len repatriačné charterové lety pre občanov Moldavska a import strategických tovarov pre boj s COVID-19.
Medzinárodná hromadná autobusová a železničná doprava - intenzita je utlmená.
Obmedzenie pohybu cez hraničné priechody: väčšina hraničných priechodov je uzavretých – v prevádzke je len obmedzený počet najväčších priechodov.  
Pri vstupe do krajiny je občanom Moldavska a osobám s povolením na pobyt v Moldavsku meraná telesná teplota a občania vypĺňajú zdravotné formuláre vrátane záväzku 14-dňovej samokarantény. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 sú občania priamo z hranice transportovaní sanitkou do určených zdravotníckych zariadení.
Platí nariadenie o obmedzení pohybu na verejných priestranstvách. Povinné je nosenie respiračnej masky a dodržiavanie odstupu min. 2 metre (s výnimkou osôb z jednej rodiny). Polícia za porušenie nariadení ukladá pokuty do 22 tis. MDL.

K 17. aprílu 2020 je v karanténe 7 obcí a niekoľko bytových objektov v iných obciach/mestách. Karanténu zabezpečuje polícia a armáda.
Obmedzenia iného druhu: od 12. marca sú uzavreté školy; od 17. marca je pozastavené činnosť väčšiny komerčných zariadení (obchody, reštaurácie, kaviarne, fitness centrá a pod.) s výnimkou predajní potravín, lekární a staníc pohonných hmôt, auto- a pneuservisov. Pošta od 18. marca 2020 funguje len nepravidelne (a nepredpovedateľne). Ďalšie skupiny inštitúcií fungujú v obmedzenom resp. krízovom režime (štátne a verejné inštitúcie a podniky, banky apod.) Zrušené resp. odložené sú všetky kultúrne, spoločenské, náboženské a záujmové podujatia hromadného charakteru.
Aktualizované: 17/04/2020

Monako
    Monacké kniežatstvo zatiaľ nepristúpilo k prijatiu opatrení súvisiacich s obmedzením pohybu cez monacko-francúzske hranice. Občania môžu slobodne opustiť krajinu pobytu. Žiadne zdravotné kontroly sa nevykonávajú.
Aktualizované: 17/03/2020

Mozambik
    Nariadená povinná karanténa pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia alebo prišli do kontaktu s osobou infikovanou ochorením COVID-19.
Aktualizované: 27/04/2020

Namíbia
    Zrušené lety z/do Kataru, Etiópie a Nemecka na 30 dní. Zrušenie vydávania víz na medzinárodnom letisku Hosea Kutako v Windhoeku a zákaz vstupu do krajiny pre cudzincov (letecky aj po mori) z nasledovných krajín do odvolania: krajiny Schengenu, Čína, Irán, Južná Kórea, USA, Veľká Británia a Japonsko.
Aktualizované: 18/03/2020

Nemecko
    
Zavedenie povinnej dvojtýždňovej karantény v Nemecku

Všetkým cestujúcim a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa vracajú z viacdňového pobytu v zahraničí a ktorým bude umožnený vstup za účelom návratu do miesta bydliska v Nemecku je od 10. apríla 2020 nariadená povinná dvojtýždňová domáca karanténa. Osoby, ktoré chcú pricestovať do Nemecka za účelom viactýždňového pracovného pobytu, musia predložiť doklad o tom, že je zabezpečená ich dvojtýždňová karanténa alebo že budú zabezpečené obdobné podnikové hygienické opatrenia a opatrenia na zabránenie kontaktu. Osoby vracajúce sa do Nemecka musia svoj príchod oznámiť príslušnému úradu.

Z karantény sú vyňaté nasledovné osoby:

- osoby, ktoré z povolania cez hranice prepravujú osoby a tovary cestnou, vlakovou, lodnou alebo leteckou dopravou

- osoby, ktorých činnosť je potrebná na udržanie:

    funkčnosti zdravotníctva
    verejnej bezpečnosti a poriadku
    diplomatických a konzulárnych vzťahov
    funkčnosti právneho a súdneho systému
    funkčnosti ľudového zastúpenia, vlády a správy Nemecka, spolkových krajín, krajov, miest a obcí
    funkčnosti orgánov EÚ a medzinárodných organizácií

Z karantény sú ďalej vyňaté:

- osoby, ktoré sa nachádzali mimo Nemecka v rámci ich pracovnej činnosti ako zamestnanci leteckých, lodných, vlakových alebo autobusových firiem resp. ako posádka lietadiel, lodí, vlakov a autobusov

- osoby, ktoré cestujú do Nemecka denne alebo až na dobu do 5 dní nevyhnutne a neodkladne z pracovných alebo medicínskych dôvodov alebo

- ktoré sa v zahraničí zdržiavali kratšie než (48 hodín / minimálne viac dní) alebo osoby, ktoré majú iný závažný dôvod; k tomu patria predovšetkým sociálne aspekty ako napr. striedavá rodičovská starostlivosť, návšteva manžela resp. životného partnera, ktorý s nimi nežije pod jednou strechou, naliehavo nutné lekárske ošetrenia alebo podpora a pomoc osobám odkázaným na ochranu

Domáca karanténa sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré pricestujú do Nemecka za účelom minimálne trojtýždňového pracovného pomeru (sezónne pracovné sily), pokiaľ budú na mieste ich ubytovania a činnosti po dobu prvých 14 dní po ich príchode dodržiavané skupinové hygienické opatrenia a opatrenia na zabránenie kontaktov mimo ich pracovnej skupiny a ktorým je v tomto čase povolené opustenie miesta ich ubytovania výlučne za účelom vykonávania ich pracovnej činnosti. Zamestnávateľ pritom oznámi zahájenie takejto činnosti ešte pred jej začatím príslušnému úradu a zdokumentuje realizované opatrenia.

Nedodržiavanie povinnej karantény bude sankcionované peňažnou pokutou.

Nemecko zaviedlo hraničné kontroly na hraniciach s Francúzskom, Švajčiarskom, Dánskom a Rakúskom. Hraničné kontroly sú zavedené aj na leteckú a vodnú dopravu s Talianskom, Španielskom, Rakúskom, Francúzskom, Dánskom a Švajčiarskom. Cestujúcim bez urgentného dôvodu nebude povolený prechod cez hranice. Ich prekročenie bude umožnené na základe urgentného dôvodu a dochádzajúcim za prácou na základe príslušného dôkazu, resp. potvrdenia.
 Vstup a tranzit

Podľa Spolkového ministerstva zahraničných vecí Nemecka má byť vstup/výstup z/do Nemecka UMOŽNENÝ cudzím štátnym príslušníkom v nasledujúcich prípadoch:

    Cesty za prácou, resp. z pracovných dôvodov a na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (tzv. pendleri, sezónni zamestnanci a pod.). Prechod hraníc má byť nemeckou pohraničnou políciou umožnený po predložení dokumentov potvrdzujúcich tieto skutočnosti (napr. zamestnanecká zmluva, či doklady o zákazke, ktorú cestujúci ide do krajiny plniť).
    Cesty zo závažných dôvodov (napr. na lekárske vyšetrenia, z dôvodu rodinného úmrtia a pod.) sú podľa okolností každého prípadu v princípe umožnené.
    V prípade návratu občana EÚ alebo tretieho štátu (nonEU) do jeho krajiny pôvodu alebo krajiny, kde má povolený pobyt, či dlhodobý pobytu tranzitom cez územie Nemecka.

Pri tranzite územím Nemecka do štátu pobytu alebo výkonu pracovnej činnosti odporúčame občanom vziať si pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, resp. potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o prihlásení sa na pobyt v treťom štáte, ako aj zahraničnú kartu poistenca a tieto doklady predložiť pohraničným orgánom pri vstupe do Nemecka. Povolenie alebo zamietnutie tranzitu cez Nemecko je na posúdení a rozhodnutí policajta na hranici.

Stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a pod..

Alternatívne je možné zvoliť prepravu vlakom do Mníchova (regionálnymi alebo IC/ICE spojmi) odtiaľ regionálnym vlakom do Freilassing  (pôvodne zachádzali až do Rakúska - Salzburgu), tu je potrebné prestúpiť na S-Bahn smer Salzburg Hauptbahnhof (jedna zastávka), zo Salzburgu je možné pokračovať v smere na Viedeň rakúskymi regionálnymi vlakovými spojmi.
Aktualizované: 20/04/2020 17:00
Nepál
    Vláda Nepálu predĺžila zákaz vstupu všetkým komerčným cestovným lietadlám až do 30. aríla 2020. Toto opatrenie sa nevzťahuje na prílety špeciálnych alebo evakuačných letov. V krajine platí obmedzenie voľného pohybu osôb až do 27. apríla 2020. Povolenia na návštevu nepálskych hôr pre sezónu 2020 sú taktiež zrušené.
Aktualizované: 17/04/2020

Nigéria
    Nigéria 20. apríla predĺžila uzáveru letísk pre medzinárodné a vnútroštátne lety o ďalšie dva týždne s výnimkou mimoriadnych a núdzových letov.
Aktualizované: 27/04/2020

Nikaragua
    Bez obmedzení
Aktualizované: 23/04/2020

Nórsko
    

Od 16. marca 2020 od 08.00 miestneho času je odopretý vstup do Nórska cudzincom, ktorí nemajú povolený pobyt v Nórsku Nórski občania sa stále môžu vrátiť do Nórska. Výnimka je udelená tiež občanom EHP krajín a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú povolený pobyt v Nórsku, ako aj pre občanov EHP, ktorí, ako aj pre občanov EHP, ktorí v Nórsku pracujú.  

Zároveň Nórsko zavádza hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny. Žiadny hraničný priechod nebude uzavretý.

Zavedené opatrenia nemajú vplyv na vnútroštátnu dopravu.

Nórske letiská nebudú uzavreté, jednak na zabezpečenie návratu občanov Nórska, ako aj umožnenie cudzím štátnym príslušníkom opustiť Nórsko.

S účinnosťou od 15. marca hranica s Ruskom na severe je uzavretá. Ide o opatrenie z ruskej strany

V rámci platných opatrení zavedených 12. marca 202 cestujúci, ktorí sú vpustení do Nórska podliehajú povinnej 14-dňovej karanténe.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby ktoré prekračujú hranice medi Nórskom, Švédskom a Fínskom z dôvodu výkonu práce. Osoby vykazujúce symptómy nákazy sú umiestnené do nútenej izolácie v zdravotníckom zariadení

Logistika pri návrate do SR

V plnej závislosti od režimu v tranzitných krajinách

Osobitné úprava pre Svalbardy (Špicbergy)

Na Svalbardy je povolený vstup iba cestujúcim z Nórska, Švédska a Fínska, ktorí sa po 27.02 nezdržiavali mimo nordických krajín. Ostatným cestujúcim nebude vstup na Svalbardy umožnený. Zároveň bolo vydané odporúčanie na Svalbardy veľmi dôkladne zvážiť plánovanú cestu na Svalbardy. Cestujúcim, ktorí sa už nachádzajú na Svalbardoch a nie sú z Fínska, Nórska alebo Švédska sú umiestnení automaticky do karantény. Cestujúci z týchto troch krajín sú umiestnení do karantény iba ak po 27. februári cestovali do inej ako nordickej krajiny

Hotelovým hosťom a turistom, ktorí pricestovali na Svalbardy po 27. februári 2020 a nachádzajú sa v karanténe v svojich hoteloch bude umožnené nastúpiť na ich plánované a rezervované odlety. Po prílete do Nórska sa nich nevzťahuje opatrenie o karanténe.
Aktualizované: 18/03/2020

Nový Zéland
    

Vstup do krajiny je povolený len občanom Nového Zélandu a rezidentom, ktorí sa všetci musia hneď po príchode izolovať na 14 dní do vopred určených zariadení.  

Od 19. marca 2020 zatvoril Nový Zéland hranice pre všetkých cudzincov.

Od 14. apríla 2020 je vstup do krajiny týkajúci sa zahraničných partnerov a závislých osôb občanov Nového Zélandu ďalej sprísnený nasledovne: najbližší rodinní príslušníci občanov Nového Zélandu a rezidentov na Novom Zélande (ako sú partneri, manželia, zákonní zástupcovia a závislé deti do 24 rokov veku) musia vopred žiadať o súhlas s cestou/vstupom na Nový Zéland. Najbližší rodinní príslušníci musia cestovať v sprievode príbuzného novozélandského občana alebo rezidenta na Novom Zélande na rovnakom lete.
Žiadosť o schválenie cesty na Nový Zéland sa spracúva v lehote do 2 pracovných dní a možno ju podať online.


Ďalšie kategórie, ktorým bude umožnený vstup do krajiny len na základe vopred udeleného súhlasu:

    kritické humanitárne prípady
    austrálski občania a permanentní rezidenti, ktorí bežne žijú na Novom Zélande
    zdravotní pracovníci a pracovníci v kľúčových sektoroch na základe rozhodnutia vlády Nového Zélandu
    občania ostrovov Samoa a Tonga v prípade nevyhnutných ciest na Nový Zéland
    partneri alebo závislé deti do 19 rokov veku držiteľov študentských alebo dočasných pracovných víz, ktorých bežné bydlisko je na Novom Zélande a aktuálne sa nachádzajú na Novom Zélande


TRANZIT

Tranzit cez Nový Zéland smerom do Európy a následne domov nie je pre slovenských občanov momentálne povolený.
Aktualizované: 20/04/2020

Omán
    

Vláda dočasne zastavila vydávanie turistických víz od 15. 03. 2020 na neurčito. Vláda dočasne zastavila všetky vnútroštátne a medzinárodné lety (s výnimkou letov do guvernorátu Musandam a nákladných letov) ďalej uzatvorila námorné a pozemné hranice. Občania Ománu sú oprávnený vstúpiť do krajiny.
Aktualizované: 30/04/2020

Pakistan
    Obmedzovaný pohyb cez všetky hranice. Letiská sú pre medzinárodne lety uzatvorené do 15. mája 2020.
Aktualizované: 27/04/2020

Panama
    Od 14. marca 2020 štátne orgány nepovoľujú vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Paname (s výnimkou členov akreditovaného diplomatického zboru). Zároveň od 14. marca 2020 je prerušené letecké spojenie zatiaľ po dobu 30 dní s Európou (priame lety z/do Madridu, Frankfurtu, Amsterdamu, Paríža a Istanbulu). Panama predĺžila túto dobu predbežne do 23. mája 2020.
Aktualizované: 24/04/2020

Paraguaj
    Od 16. marca. pre cudzincov z rizikových krajín* koronavírus hranice uzavreté
Pozn * rizikové krajiny koronavírus stanovila Medzinárodná zdravotnícka organizácia – EÚ je na zozname
Aktualizované: 18/03/2020

Peru
    Od 16. marca 2020 pozemné, vzdušné, námorné, riečne hranice úplne uzavreté.
Aktualizované: 17/04/2020

Pobrežie Slonoviny
    Od 22. marca sú všetky hraničné prechody v krajine uzavreté až do odvolania s výnimkou nákladnej a humanitárnej dopravy.
Aktualizované: 27/04/2020

Poľsko
    

Do 9. mája 2020 sú pozastavené všetky medzinárodné lety do Poľska, uvedený termín sa môže predĺžiť.

Do odvolania je pozastavená medzinárodná železničná doprava.


Do 13. mája 2020 sú zavedené kontroly na hraniciach a platí zákaz vstupu cudzincov na územie Poľska. Cudzincom s platným pobytom v Poľsku, resp. tým, ktorí majú platnú pracovnú zmluvu bude vstup umožnený.

Do 13. mája 2020 platí zákaz vstupu cudzincov na územie Poľska.

Vstup je od 4. mája 2020 umožnený aj pre:

    cudzincov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Poľskej republiky alebo sú v opatere občana Poľskej republiky;
    cudzinci s platným pobytom v Poľsku, resp. tým, ktorí majú platnú pracovnú zmluvu, alebo v Poľsku študujú,
    držitelia Karty Poliaka;
    cudzinci, ktorí sú vodiči z povolania a prekračujú hranice z dôvodu prevozu tovaru;
    tranzit CARGO funguje bez zmien;
    výnimku na vstup do Poľskej republiky udeľuje výlučne hlavný veliteľ Hraničnej polície Poľskej republiky na základe Zákona o cudzincoch zo dňa 12. decembra2013

Od 4. mája 2020 sa povinná karanténa na území Poľskej republiky neuplatňuje po prekročení hranice Poľskej republiky zo susediacich krajín Slovenska, Nemecka, Česka a Litvy, ako aj z Švédska a Dánska v prípade:  

    vykonávania pracovných, podnikateľských alebo obchodných činností v Poľskej republike alebo v jednej z vyššie uvedených krajín;
    žiakmi a študentmi, ktorí sa vzdelávajú v Poľskej republike alebo v jednej z vyššie uvedených krajín.

Osoby, ktoré spadajú do uvedených kategórií, sú pri prekročení hraníc Poľskej republiky povinné predložiť príslušníkovi poľskej Hraničnej stráže dokumenty potvrdzujúce výkon práce alebo štúdium na území Poľskej republiky (napr. preukázať sa pracovnou zmluvou, dokladom o štúdiu atď.).

Výnimka z karantény sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce lekárske povolanie a osoby vykonávajúce pracovnú alebo podnikateľskú činnosť v zariadeniach sociálnych služieb.
Aktualizované: 05/05/2020

Portugalsko    

Platí zákaz vylodenia z výletných lodí.
 
Od 16. marca 2020 je na hraniciach medzi Portugalskom a Španielskom zakázaná cestná doprava bez ohľadu na typ vozidla, s výnimkou 9 hraničných priechodov, ktoré sú otvorené iba pre medzinárodnú nákladnú dopravu, prepravu cezhraničných pracovníkov, núdzové a záchranné vozidlá a pohotovostné služby (Valença/Tui; Chaves/Verín; Quintanilha/San Vitero; Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro; Monfortinho; Marvão/Valência de Alcântara; Caia/Badajoz; Vila Verde de Ficalho/Rosal de La Frontera; Castro Marim/Ayamonte).
Portugalsko a Španielsko sa dohodli na týchto výnimkách:

    právo na vstup pre vlastných štátnych príslušníkov a držiteľov povolení na pobyt;
    cezhraničný  pohyb diplomatického personálu, ozbrojených a bezpečnostných síl bez obmedzení;
    vo výnimočných prípadoch je umožnený cezhraničný pohyb na účely zlúčenia rodiny a príbuzných do prvého stupňa;
    prístup k zdravotníckym zariadeniam na základe dvojstranných portugalsko-španielskych  dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
    umožnený odchod cudzincov s bydliskom v inej krajine.


Železničná doprava je od 16. marca medzi Portugalskom a Španielskom pozastavená, s výnimkou nákladnej prepravy.

 
Madeira – povinná 14-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Madeiru. Všetci prilietajúci cestujúci a palubný personál  sú podrobení meraniu teploty a vyplneniu epidemiologického prieskumu. Pozastavená platnosť povolení na kotvenie výletných lodí a jácht v prístavoch regiónu.
 
Azorské ostrovy –  povinná 14-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Azorské ostrovy. Pozastavená platnosť povolení na kotvenie výletných lodí a jácht v azorských prístavoch.
Aktualizované: 27/04/2020

Rakúsko
    

Do odvolania sú prerušené letecké, vlakové a autobusové spojenia s Čínou, Južnou Kóreou, Iránom, Talianskom, Španielskom, Švajčiarskom, Francúzskom. Zároveň do Rakúska neprilietajú lietadlá z Veľkej Británie, Ruska, Ukrajiny a Peru. Letecké spoločnosti Austrian Airlines, Laudamotion a Wizzair zrušili všetky svoje komerčné letecké linky až do odvolania. Vzhľadom na výraznú redukciu leteckých liniek jednotlivými leteckými spoločnosťami, ktoré ešte v súčasnosti prilietajú do Viedne, odporúčame občanom sledovať si informácie svojej leteckej spoločnosti.

Letisko Schwechat

Občanom Slovenskej republiky v zmysle nariadenia vlády Rakúskej republiky odporúčame po prílete na Letisko Schwechat bezodkladné opustenie územia Rakúskej republiky. V prípade zotrvania v Rakúskej republike platí na území Rakúska povinná 14-dňová karanténa. Tranzit zo SR priamou cestou na letisko Schwechat je z pohľadu platných predpisov Rakúska tiež možný s tým, že je potrebné mať platnú letenku, nie je potrebné preukázať sa COVID-19 negatívnym testom a v otázke odletu je potrebné riadiť sa pokynmi leteckého prepravcu alebo cestovnej kancelárie a prípadne informáciami letiska Schwechat.


Od 4. mája 2020 je možnosť dať sa otestovať na COVID-19 na letisku Schwechat PCR testom, výsledok do 2-3 hodín, cena 190 eur.


Informácie o možnosti testovania na COVID-19 na letisku Schwechat

Vlaky a autobusy v rámci Rakúska premávajú bez obmedzení. ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky autobusové spojenia s danými krajinami. Občanom SR sa odporúča pri návrate do vlasti využiť služby rakúskej železničnej vnútroštátnej dopravy (ÖBB) - rýchlikové spojenie z rôznych rakúskych destinácii do obce Schwechat. Odtiaľ rakúskym autobusom, vlakom, príp. rakúskou taxi-službou do obcí Kittsee, Berg alebo Wolfstahl. Následne presun taxi-službou alebo peší presun na hraničné priechody Jarovce-Kittsee alebo Berg (je povolený peší presun cez slovensko-rakúske hraničné priechody).


Vyhľadávanie spojenia


Na hraničných priechodoch s Rakúskom pracujú zdravotné hliadky, ktoré vykonávajú zdravotné kontroly posádok vozidiel smerujúcich z Talianska, Francúzska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Maďarska, Česka, Slovinska a Nemecka do Rakúska.


Vstup na územie Rakúska majú povolené osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID-19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku, ktoré nebude staršie ako 4 dni.


Prehľad všetkých laboratórií aktuálne ponúkajúcich COVID-19 testovanie a podmienky

Vyňatí z tejto povinnosti sú občania Rakúska, alebo osoby s pobytom v Rakúsku, ktorí podstúpia domácu 14-dňovú  karanténu (prípadne do doby predloženia potvrdenia o negatívnom teste).

pdf Vzor potvrdenia o teste v anglickom jazyku  (pdf; 119.95 KB)
pdf Vzor potvrdenia o teste v nemeckom jazyku  (pdf; 119.41 KB)

Z povinnosti je vyňatá nákladná doprava a tranzit (individuálny aj autobusmi a vlakmi za podmienky prejazdu bez zbytočného zastavovania).

Pri návrate na Slovensko je prejazd rakúskym územím teda povolený za podmienky, že sa občan EÚ zaviaže, že z trasy neodbočí a pôjde bez zbytočných zastavení rovno do svojej domovskej krajiny. Na hraničnom priechode musia občania vypísať tlačivo, ktoré im poskytne rakúska polícia obsahujúce osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia. Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže, vyžaduje sa plne doplnené palivo. Opatrenie predbežne platí do konca mája.


pdf Vyhlásenie pri vstupe do Rakúska, vrátane tranzitu cez Rakúsko  (pdf; 536.22 KB). Odporúča sa mať toto vyhlásenie vopred vyplnené.


Opatrenie sa rovnako nevzťahuje na tzv. pendlerov - dopravu za prácou (na základe potvrdenia od zamestnávateľa, resp. pracovnej zmluvy), prepravu tovaru; osoby, ktoré podliehajú povinnému zdravotnému poisteniu v Rakúsku a využitie lekárskych služieb je potvrdené lekárom na osobitnom formulári.

pdf Vyhlásenie pre tzv. penderov v nemeckom jazkyu   (pdf; 19.11 KB) (potrebné potvrdenie zamestnávateľa)    


Uvoľňujú sa podmienky vstupu na územie Rakúska pre pracovníkov v oblastiach: zdravotníctvo, opatrovníctvo a sezónne práce v poľnohospodárstve a lesníctve (individuálne, vlakmi, autobusmi aj letecky), za podmienky sledovania zdravotného stavu v domácej karanténe až do preukázania negatívneho COVID-19 testu. Podrobnosti je potrebné komunikovať so zamestnávateľom.

V prípade prepravy v osobných motorových vozidlách na území Rakúskej republiky sa pri osobách nežijúcich v spoločnej domácnosti prepravovaných v rovnakom vozidle požaduje: ochrana oblasti úst a nosa pri každom členovi osádky vozidla a usadenie tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli max. 2 osoby vrátane vodiča.
Výnimky pri dochádzaní za prácou cez hranicu a z povinnosti karantény z pohľadu SR

Za prácou môžu cestovať osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR alebo v prihraničnom pásme Rakúska do 30 km (od otvoreného hraničného priechodu na územie  SR), a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od otvoreného hraničného priechodu  a majú so sebou potvrdenie od zamestnávateľa.

rtf Potvrdenie  pre cezhraničných  pracovníkov o výkone zamestnania  (rtf; 319.84 KB)

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 pdf platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  (pdf; 131.67 KB) sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO) ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ vo vzdialenosti v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko alebo Burgenland Rakúskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 - necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020. Občanov SR, ktorí sú v zahraničí, zároveň informujeme, že od 2. apríla 2020 rezort diplomacie prestal prijímať žiadosti o registrácie občanov SR, ktorí majú záujem o repatriáciu.


Uvoľnenie opatrení v Rakúsku od 1. mája 2020:

Od 1. mája bol zrušený všeobecný zákaz vychádzania. Otvorené sú všetky obchody, nákupné centrá a služby.
Od 15. mája môžu otvoriť do 23 h gastronomické prevádzky.
Od 29. mája môžu znovu otvoriť ubytovne a hotely.
Od 29. mája znovu otvoria plavárne, zoologické záhrady a pod.


Pokiaľ sa týka škôl:

    v prvej fáze (4. mája) sa do škôl vrátia maturitné a posledné ročníky odborného vzdelávania,
    v druhej fáze (18. mája) by sa všetky školy mali znovu otvoriť aj pre žiakov vo veku od 6 do 14 rokov (základné školy, nižšie stupne 8 ročných gymnázií, triedy slúžiace na prípravu žiakov s iným ako nemeckým materinským jazykom na vyučovanie) a
    v tretej fáze (3. júna) sa vrátia do škôl študenti od 15 rokov (stredné školy, odborné školy).

Od 13. apríla 2020 je povinné nosenie ochranných masiek nielen v obchodoch, ale aj vo verejnej doprave (od 06. 04. 2020 je povinné nosenie vo všetkých obchodoch a supermarketoch; pokuta za priestupok je vo výške 3 600 eur); v jednotlivých podnikoch a výrobných zariadeniach bude rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).
Aktualizované: 05/05/2020

Rusko
    

Predbežne do 11. mája 2020 platí zákaz vstupu cudzincov do Ruska. Zákaz sa netýka pracovníkov diplomatických a konzulárnych zastúpení v Rusku, členov delegácií, vodičov medzinárodných prepravných spoločností, členov posádok lietadiel, námorných aj riečnych plavidiel a vlakov, osôb s trvalým pobytom na území Ruska a držiteľov víz vydaných v súvislosti s úmrtím príbuzného v krajine. (ich zoznam bol konkretizovaný).


Až do odvolania platí zákaz komerčných leteckých spojení z a do Ruskej federácie. Výnimku majú iba charterové lety zabezpečujúce návrat občanov Ruska, resp. EÚ do vlasti a tzv. „lety v štátnom záujme“. Medzinárodný tranzit v Moskve je možný do 24 hodín len po predložení letenky do následnej destinácie.


Od 30. marca 2020 sa možnosti vycestovať z Ruska vzdušnou či pozemnou cestou minimalizovali, organizované sú repatriačné lety Ruska, príp. krajín EÚ, ceny leteniek sú značne vysoké. Od 1. mája predáva letenky do Európy s prestupom v Minsku letecká spoločnosť Belavia. Od 29. apríla bolo povolené opustiť Rusko ruským občanom s dvojitým občianstvom alebo s prechodným/trvalým pobytom v inej krajine.


Cudzincom nachádzajúcim sa na území Ruska, ktorým v období od 15. marca  do 15. júna skončila platnosť víz alebo povolení na pobyt  bude táto predĺžená o 3 mesiace automaticky bez ohľadu na účel, na ktorý boli vydané. Rusko vydáva nové pracovné povolenia, ale momentálne neprijíma doklady k predĺženiu víz na základe týchto novovydaných pracovných povolení.
Obmedzená je letecká aj železničná doprava na území Ruska, predovšetkým diaľkových liniek vrátane obľúbeného spojenia Moskvy so St. Peterburgom.

Vzhľadom na dynamiku šírenia koronavírusu v krajine bol do 11. mája na základe prezidentom udeleného pracovného voľna rozšírený systém povinnej domácej samoizolácie pre všetkých obyvateľov. Situácia v jednotlivých regiónoch sa môže líšiť. Moskva zaviedla nový druh elektronických povolení pre vychádzanie z domu. Masovo sa kontrolujú povolenia na cestu verejnou alebo súkromnou dopravou (netýka sa vozidiel s diplomatickými značkami).
Aktualizované: 05/05/2020

Rumunsko    

Od 10. apríla bolo dočasne uzavretých 25 hraničných prechodov Rumunska so susednými štátmi.

O aktuálnej situácii sa odporúčame informovať na Veľvyslanectve SR v Bukurešti alebo emailom na adrese cons.bukurest@mzv.sk.


Od 22. marca až do odvolania zákaz vstupu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti do Rumunska s výnimkou nasledovných kategórií osôb:
a) sú rodinnými príslušníkmi rumunských občanov;
b) sú rodinnými príslušníkmi občanov iných členských štátov EÚ alebo EHP alebo Švajčiarskej konfederácie s bydliskom v Rumunsku;
c) sú osobami, ktoré majú dlhodobé vízum, povolenie na pobyt alebo doklad rovnocenný s povolením na pobyt vydaný rumunskými orgánmi podľa nariadenia vlády pre núdzové situácie č. 194/2002 o režime cudzincov v Rumunsku, ktorý bol opätovne zverejnený, s následnými zmenami a doplneniami alebo rovnocenný dokument vydaný orgánmi iných štátov podľa právnych predpisov Európskej únie;
d) sú cestujúcimi v profesionálnom záujme dokázaným udelením víza, povolenia na pobyt alebo iným rovnocenným dokladom;
e) sú diplomatickým alebo konzulárnym personálom, personálom medzinárodných organizácií, vojenským personálom alebo personálom, ktorý môže poskytnúť humanitárnu pomoc;
f) cestujúci v tranzite vrátane repatriovaných cestujúcich v dôsledku udelenia konzulárnej ochrany;
g) cestujúci, ktorí cestujú zo závažných dôvodov (lekárskych alebo rodinných);
h) osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo z iných humanitárnych dôvodov.

- Od 25.3. je zavedená povinná 14 dňová karanténa pre všetky osoby vstupujúce do Rumunska (domáca, alebo inštitucionálna)

Letecká doprava

Od 28. apríla predĺženie zastavenia letov do Rakúska, Belgicka, Švajčiarska, Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva, Holandska, Turecka, Iránu, Talianska, Francúzska a Nemecka a z týchto krajín do Rumunska. Termíny predĺženia pozastavenia letov sú rôzne a sú ustanovené v závislosti od termínu, kedy boli jednotlivé opatrenia prijaté v predchádzajúcich vojenských nariadeniach s platnosťou do 14. mája 2020 vzhľadom na to, že 15. mája 2020 konči termín vyhlásenia núdzového stavu v krajine.

-              Opatrenie o zastavení letov sa nevzťahuje na lety uskutočňované so štátnymi lietadlami, nákladnými a poštovými, humanitárnymi alebo pohotovostnými lekárskymi službami, ako aj tie, ktoré sú nekomerčno-technického charakteru. Povolené nepravidelné lety (charter) na prepravu sezónnych pracovníkov z Rumunska do iných štátov so súhlasom príslušných orgánov krajiny do ktorej smerujú.


- Zastavené všetky lety až do odvolania z/do Francúzska, Nemecka, Španielska a Talianska.
- Od 5.4. na 14 dní s možnosťou predĺženia zastavenie všetkých letov z/do Rakúska, Belgicka, Švajčiarskej konfederácia, Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Holandska, Turecka a Iránu.  
- Opatrenie sa nevzťahuje na lety uskutočňované so štátnymi lietadlami, nákladnými a poštovými, humanitárnymi alebo pohotovostnými lekárskymi službami, ako aj tie, ktoré sú nekomerčno-technického charakteru.
- povolené nepravidelné lety (charter) na prepravu sezónnych pracovníkov z Rumunska do iných štátov so súhlasom príslušných orgánov krajiny do ktorej smerujú.
- Od 5.4. zastavenie medzinárodnej cestnej prepravy osôb prostredníctvom pravidelnej dopravy, špeciálnej pravidelnej dopravy a príležitostnej medzinárodnej dopravy, pre všetky cesty vykonávané dopravcami do Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Švajčiarskej konfederácie, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Holandska a Turecka a z týchto krajín do Rumunska počas celého obdobia núdzového stavu.
- Vodiči nákladných vozidiel s maximálnou povolenou nosnosťou väčšou ako 2,4 tony, ktorí nemajú príznaky spojené s ochorením COVID-19, pri vstupe do Rumunska vyplnia čestné vyhlásenie, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo dopravy, infraštruktúry a komunikácie, prostredníctvom ktorého upresnia miesto, kde sa budú nachádzať, aby mohli byť kontaktovaní v období medzi turnusmi. Nepodliehajú opatreniam domácej izolácie/karantény s podmienkou, že im zamestnávateľ poskytol individuálne ochranné prostriedky proti COVID-19.
- Predošlé ustanovenia sa uplatňujú na vodičov nákladných vozidiel s maximálnou povolenou nosnosťou väčšou ako 2,4 tony, ktorí cestujú v záujme výkonu svojho povolania z Rumunska do iného štátu, ktorý je členom Európskej únie alebo ktorí pracujú v Rumunsku a sú z iného štátu Európskej únie (ako štát bydliska vodiča) bez ohľadu na to, či sa cesta uskutočňuje s nákladným vozidlom alebo súkromným vozidlom alebo po vlastnej osi. Pri vstupe do Rumunska musia predložiť osvedčenie o zamestnaní vydané zamestnávateľom.
- Vodiči nákladných vozidiel s maximálnou povolenou nosnosťou nad 2,4 tony, ktorí prechádzajú územím Rumunska, nie sú povinní pri vstupe do Rumunska vyplniť epidemiologické vyhlásenie, ak budú rešpektovať nasledujúce minimálne podmienky:

a)            použijú len tranzitné koridory a body na prekročenie štátnej hranice nachádzajúce sa na konci týchto koridorov, schválené Ministerstvom dopravy, infraštruktúry a komunikácií a Ministerstvom vnútra. Je zakázaná odchýlka od určených bodov a koridorov;
b)           tranzit  cez rumunské územie sa uskutočňuje v minimálnom časovom intervale, ktorý nesmie prekročiť 48 hodín od vstupu do Rumunska, vrátane intervalu pre denný odpočinok;
c)            parkovanie vozidla sa môže vykonať výlučne na parkoviskách umiestnených na tranzitných koridoroch, ktoré sú označené zodpovedajúcim spôsobom.

- Zákaz nástupu na palubu lodí prichádzajúcich z oblastí s červenými/ žltými rizikovými zónami do rumunských prístavov, ak nemajú ochranné vybavenie stanovené riaditeľstvom pre verejné zdravie v Konstanci, alebo ak tieto lode nevykonali 14-dňovú karanténu od posledného prístavu nachádzajúceho sa v červenej/žltej rizikovej oblasti.
- Zákaz vstupu námorných lodí a lodnej dopravy, ktoré prichádzajú z červenej/žltej rizikovej zóny do prístavov na Dunaji, až do obdobia vykonania 14 dňovej karantény od posledného prístavu.
Aktualizované: 30/04/2020

Rwanda
    

Pozemné hranice zostávajú pre osobnú dopravu uzavreté.  Letecké spojenie je taktiež prerušené. Povolený je len návrat občanov Rwandy do vlasti, ktorí však musia podstúpiť 14 dňovú karanténu v štátnych zariadeniach.
Aktualizované: 04/05/2020

Salvador
    Salvador nevpúšťa na svoje územie  cudzích štátnych občanov, s výnimkou tých, čo majú v krajine pobyt. Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené, dátum obnovenia letov zatiaľ nie je známy.
Aktualizované: 18/03/2020

Saudská Arábia
    

Do krajiny môžu vstúpiť iba občania Saudskoarabského kráľovstva. Vláda vydala rozhodnutie o dočasnom zastavení všetkých domácich a medzinárodných letov až do odvolania, okrem repatriačných leto do odvolania, rovnako ako aj pozemných hraníc. Cestovanie v rámci provincií vrátane autobusov, taxislužieb a vlakov bolo tiež pozastavené na dobu neurčitú. Vo výnimočných prípadoch je možné na základe udelenia výnimky Ministerstva vnútra (registrácia na tanaqul.ecloud.sa) cestovať medzi provinciami. Pohyb obyvateľstva je v jednotlivých provinciách značne obmedzený. Platí 24-hodinový zákaz vychádzania v mestách Rijád, Tabuk, Dammam, Dhahran, Hofuf a v provincii Jeddah, Taif, Qatif a Al Khobar. Osoby, ktoré vstúpia na územie kráľovstva Saudskej Arábie musia zotrvať 14 dní v karanténe.
Aktualizované: 04/05/2020

Senegal
    

Senegal predĺžil zákaz všetkých letov do 31. mája 2020. Výnimkou tvoria lety určené na zásobovanie.
Aktualizované: 27/04/2020

Severné Macedónsko
    

Všetky pozemné hraničné priechody sú pre cudzincov zatvorené, ako aj  medzinárodné letiská Skopje a Ohrid (letisko Skopje využívané len na repatriačné a humanitárne lety). V spolupráci s macedónskou hraničnou políciou je možné prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Skopje zabezpečiť povolenie na opustenie krajiny, primárne cez hraničný priechod Deve Bair (hranica s Bulharskom).

Každý občan Severného Macedónska, vracajúci sa z vysoko a stredne rizikových krajín podľa štatistík WHO, je umiestnený do karantény v štátnom zariadení po dobu 14 dní (výnimku predstavujú kamionisti). Občania, ktorí opustia územie Severného Macedónska musia podpísať vyhlásenie, že sa po dobu 3 mesiacov do krajiny nevrátia. Príslušníci diplomatických misií sú vnímaní ako domáci občania. Diplomati tranzitujúci cez územie Severného Macedónska majú tri hodiny na cestu medzi vstupom a opustením krajiny.
Aktualizované: 26/03/2020

Seychely
    Vstup občanov tretích krajín na Seychely je zakázaný. Letecká osobná doprava je pozastavená okrem repatriačných letov.
Aktualizované: 04/05/2020

Singapur
    Od 23. marca 2020 je vstup a tranzit pre všetkých cudzincov do Singapuru zakázaný. Výnimkou sú cudzinci, ktorí sú držiteľmi pracovného povolenia (2). Výnimka platí aj pre cudzincov, ktorí majú v Singapure trvalý pobyt a pre občanov Singapuru, ktorým je nariadená povinná 14-dňová domáca karanténa. Cestujúcim prichádzajúcim z provincie Hubei, Čína je nariadená povinná karanténa v určenom zariadení. Od 27. marca 2020 musia všetci cestujúci prichádzajúci do Singapuru vrátane rezidentov pred  imigračnou kontrolou predložiť Zdravotný certifikát prostredníctvom e-služby alebo priamo na Checkpointe.
Aktualizované: 24/03/2020

Slovinsko
    

Od 12. apríla 2020 musia všetky osoby po prekročení slovinskej hranice absolvovať povinnú domácu 7-dňovú karanténu v Slovinsku.  Neplatí to pre nákladnú dopravu, pre osoby, ktoré budú cez Slovinsko tranzitovať v ten istý deň, tie osoby, ktoré dochádzajú za prácou cez hranicu, osoby, ktoré prídu za prácou do Slovinska, alebo prídu na pohreb v Slovinskej republike, pre držiteľov diplomatických pasov, pohotovostné služby a políciu Slovinskej republiky.

Osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Slovinskej republike a majú podozrenie na ochorenie COVID-19, nebudú vpustené do Slovinska. Osoby, ktoré nemajú trvalé ani prechodné bydlisko v Slovinsku a nebudú vedieť poskytnúť adresu, kde budú môcť byť v Slovinsku v karanténe, nebudú vpustené do Slovinska. Osoby, pri ktorých sa očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrení v susedných krajinách, nebudú vpustené do Slovinska.

Pre cudzincov, ktorí prichádzajú do Slovinska za prácou (napr. sezónne práce), musia absolvovať karanténu v mieste určenom zamestnávateľom (adresa ubytovania musí byť oznámená na hraničnom priechode).

Na hraničných priechodoch polícia Slovinskej republiky požiada o osobné údaje, ktoré poskytne Národnému Inštitútu verejného zdravia Slovinskej republiky, a Ministerstvo zdravotníctva Slovinskej republiky zašle týmto osobám rozhodnutie o karanténe.


Osobná doprava

    medzi Talianskom a Slovinskom sú otvorené iba hraničné priechody Vrtojba, Fernetiči, Škofije (nepretržite) a Krvavi potok (5–23h).
    vstup do Maďarska zo Slovinska je pre osobnú dopravu možný iba pre osoby, ktoré budú tranzitovať cez Maďarsko. Pre tranzit je otvorený iba hraničný priechod Pince a Dolga Vas.
    na hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom sú pre medzinárodnú dopravu otvorené len hraničné priechody Sečovje, Dragonja, Sočerga, Podgorje (6-22h), Starod, Jelšane, Babno Polje, Petrina, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Dobovec, Gruškovje, Zavrč, Ormož, Središče od Dravi, Gibina, Petišovci.
    hranica medzi Rakúskom a Slovinskom je prejazdná iba na hraničných priechodoch Karavanke, Šentilj, Gornja Radgona (bez časového obmedzenia), Ljubelj (5-21h), a na malých priechodoch Trate, Radelj, Svečina (5-21h), Kuzma, Gederovci (bez časového obmedzenia), Holmec, Vič (5-23h).

 
Nákladná doprava

    pre nákladnú dopravu sú z Talianska do Slovinska otvorené hraničné priechody Vrtojba, Fernetiči, Škofje (nepretržite) a Krvavi Potok (5-23h). Prechod cez hranicu prebieha bez obmedzení, polícia môže kontrolovať zdravotný stav vodičov kamiónov.  
    na slovinsko-maďarskej hranici je otvorený iba hraničný priechod Pince a Dolga Vas.
    na slovinsko-chorvátskej hranici sú pre nákladnú dopravu otvorené hraničné priechody Obrežje a Gruškovje.

 
Železničná a autobusová doprava

Od 16. marca 2020 je v Slovisnku prerušená verejná vnútroštátna a medzinárodná autobusová a železničná doprava.
 
Letecká doprava: od  17. 03. 2020 je prerušená letecká doprava, okrem prípadov keď ide o cargo, poštu, špeciálne prelety bez pasažierov, humanitárne a zdravotnícke lety. Ostatné výnimky musia byť schválené ministerstvom vnútra a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinska.
Aktualizované: 27/04/2020

Somálsko
    Od 19. marca 2020 po nasledujúcich 15 dní sa uzatvára vzdušný priestor krajiny pre všetky komerčné a nákladné lety. Somaliland - vzdušný priestor je otvorený a letiská sú plne funkčné ako obvykle. S účinnosťou od 19. marca 2020 od 20:00 hodiny miestneho času, sú všetky lety z Kene, Somálska, Číny, Talianska, Iránu, Francúzska, Južnej Kórey a Španielska pozastavené po dobu 28 dní.
Aktualizované: 20/03/2020

Spojené arabské emiráty
    Od 19. marca 2020 Spojené arabské emiráty neudeľujú vstupné víza, vrátane občanov krajín, kde platí bezvízový styk. Zákaz vstupu do krajiny platí až do odvolania aj pre osoby s platnými rezidenčnými vízami. 25. marca 2020 došlo k uzavretiu medzinárodných letísk a od 6. apríla 2020 prevádzkujú letecké spoločnosti Emirates a Etihad v obmedzenom režime len lety do niektorých vybraných krajín.
Aktualizované: 30/04/2020

Spojené kráľovstvo
    

Spojené kráľovstvo nepristúpilo k prijatiu vnútroštátnych opatrení, ktoré by obmedzovali pohyb na hraniciach. Občania môžu slobodne opustiť krajinu. Vláda nezvažuje uzatvorenie vzdušného priestoru.

Občania SR majú možnosť opustiť krajinu osobnou (Eurotunel a trajekty sú v prevádzke), autobusovou ako aj leteckou dopravou do Viedne (nejde o priame lety, ale s prestupom cez napr. Amsterdam, Berlín, Dusseldorf, Mníchov, Frankfurt n. Mohanom, atď.) Premávajú vlaky Eurostar do Bruselu alebo Paríža. Spojenie s Bruselom umožňuje ďalej pokračovať cez Kolín do Viedne.  
Spojené kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie, platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným občianskym preukazom alebo pasom). Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do UK iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sú upozornení, že sa na nich vzťahujú platné vládne opatrenia po celom území Spojeného kráľovstva.
Aktualizované: 27/04/2020

Spojené štáty americké
    

Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Číne alebo Iráne počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk v krajinách Schengenského priestoru, Írsku a Spojenom kráľovstve.

Výnimky: Uvedené opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú štátnymi občanmi USA, osoby, ktoré majú na území USA trvalý pobyt, osoby, ktoré sú priamym rodinným príslušníkom štátneho občana USA alebo sú manželským partnerom štátneho občana USA.

Úplný zoznam výnimiek  na webovom sídle Bieleho domu

Osoby, ktoré spadajú pod uvedené výnimky, sa môžu vrátiť na územie USA len cez trinásť určených letísk a musia sa podrobiť osobitnému režimu kontroly.

Informácie na webovom sídle amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť


Zákaz cestovať do USA sa vzťahuje aj na využívanie medzinárodných tranzitných zón letísk v USA (prestupy v USA napr. pri letoch do Latinskej Ameriky) – tranzit na letiskách USA nie je možný.

Osoby, ktoré spadajú do zákazu cestovať a pred jeho platnosťou sa nachádzali na palube výletnej lode, ktorej cieľový prístav je v USA, budú mať umožnené vstúpiť na územie USA.
Aktualizované: 30/04/2020

Srbsko
    Srbsko 15.  marca 2020 vyhlásilo mimoriadny stav, od 20. marca 2020 sú hranice pre cudzincov uzatvorené. V prípade potreby tranzitu cez Srbsko občania SR môžu požiadať Veľvyslanectvo SR v Belehrade o  povolenie vstupu do Srbska a tranzitu cez krajinu. Povolenie vydáva pracovný orgán vlády Srbska, vybavenie trvá spravidla niekoľko dní. Výstup cudzincov z krajiny nie je obmedzovaný, je potrebné si však pred cestou preveriť aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov podľa plánovanej trasy. Medzinárodné letisko v Belehrade je zatvorené, jeho otvorenie sa posúva do druhej polovice mája (18. mája 2020). V krajine je zavedený zákaz vychádzania  a zákaz pohybu motorových vozidiel počas od 18.00h do 05.00h každý deň
Aktualizované: 04/05/2020

Srí Lanka
    V dôsledku šírenia nového koronavírusu je od 14. marca 2020 dočasne zrušené vydávanie víz pri príchode do krajiny (on-arrival visa). Rozhodnutie sa netýka držiteľov diplomatických a služobných pasov. V celej krajine taktiež platí zákaz vychádzania.
Aktualizované: 17/04/2020

Sudán
    Sudán vyhlásil 16. marca 2020 stav núdze v oblasti verejného zdravia v krajine a uzatvoril hranice a hraničné priechody do všetkých susedných krajín. Letisko v Chartúme, všetky ostatné letiská, vrátane pristávacích plôch ako aj prístavy sú zatvorené.
Aktualizované: 30/04/2020

Sýria
    Všetky komerčné lety sú pozastavené. Hraničné priechody sú pre transport pasažierov uzatvorené, otvorené zostávajú iba pre zásobovanie a komerčné účely. Povolený vstup majú jednotky OSN z územia Libanonu a Jordánska, prípady sú vyhodnocované na ad-hoc báze.
Nočný zákaz vychádzania platí od 19.30 h do 06.00 h, zakázané je cestovanie medzi mestami a vidieckymi oblasťami, ako aj medzi jednotlivými provinciami.Uvedené pravidlá platia pre vládou kontrolované územie. Na mnohých častiach sýrskeho územia platia osobitné režimy, podľa toho, kto danú oblasť vojensky ovláda.
Aktualizované: 28/04/2020

Španielsko
    

Počas trvania núdzového stavu sú obnovené kontroly na pozemných hraniciach (núdzový stav v krajine bol už niekoľkokrát predlžovaný - najbližší je platný do 9. mája, môže byť však opätovne predĺžený, preto odporúčame sledovať aktuálnu situáciu).

Povolenie na vstup na územie krajiny po súši majú iba španielski občania, osoby s bydliskom v Španielsku, cezhraniční pracovníci a osoby v prípadoch spôsobených nepredvídateľnými okolnosťami. Opatrenie platí od 17. marca. Tieto isté opatrenia a výnimky z nich platia aj pre leteckú a námornú dopravu (s platnosťou od 23. marca).
 
Naďalej platí možnosť návratu do domovskej krajiny pre štátnych príslušníkov iných krajín, tranzitujúcich cez územie Španielska. Slovenskí občania za účelom zdokladovania tranzitu po území Španielska na Slovensko môžu požiadať veľvyslanectvo SR v Madride o vystavenie potvrdenia/certifikátu na adrese: emb.madrid@mzv.sk.
 
Od 23. marca je obojsmerne uzatvorená aj hranica medzi Španielskom a Marokom cez mestá Ceuta a Melilla.
 
Na základe vyhlásenia núdzového stavu v celej krajine platí:

    zníženie pozemnej, železničnej, leteckej a námornej dopravy od 50 do 80%, so znížením počtu priamo prepravovaných osôb na max. tretinu
    vo všeobecnosti platí výrazné obmedzenie voľného pohybu
    pohyb autom po verejných komunikáciách je možný len individuálne, napr. na cestu k lekárovi, za účelom natankovania vozidiel palivom, nákup potravín či liekov; príp. do zamestnania (nutné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa)

Aktualizované: 28/04/2020

Švajčiarsko
    

Od 16. marca 2020 Švajčiarsko zaviedlo hraničné kontroly, dovtedy platné na hranici s Talianskom, aj na svojich hraniciach s Rakúskom, Nemeckom a Francúzskom.

Od 18. marca zostávajú otvorené štyri najväčšie rakúsko-švajčiarske hraničné priechody Höchst-St. Margrethen, Lustenau-Au, Hohenems-Diepoldsau a Mäder-Krießern. Naďalej zostávajú otvorené hraničné priechody do Lichtenštajnska (Feldkirch-Schaanwald a Feldkirch-Ruggell).

Polícia vykonáva na týchto hraničných priechodoch nepretržité kontroly.

Vstup do krajiny je možný len pre:

    občanov Švajčiarska a Lichtenštajnska
    osoby s pobytovým povolením (vrátane povolení Ci a G),
    osoby, ktoré majú právo slobodného pobytu osôb (EÚ) ak majú vo Švajčiarsku pracovné povinnosti a sú vo Švajčiarsku prihlásení
    držiteľov schengenských víz (typ C) v prípade, že ide o zdravotníckych odborníkov, alebo urgentné oficiálne návštevy, ktorým boli vydané víza po 25. marci 2020
    držiteľov národných víz (typ D) vydaných za účelom zamestnania alebo zlúčenia rodiny
    osoby s nevyhnutnou potrebou prísť na územie Švajčiarska
    Vstup je umožnený aj pre zásobovanie a tranzit.

Odchod z krajiny je pre občanov SR možný osobným automobilom.

Medzinárodná letecká a vlaková preprava s Rakúskom, bola prerušená.

Medzinárodná letecká a vlaková preprava s Rakúskom, bola prerušená. Pri tranzite autom je potrebné podpísať tlačivo o tranzite a mať pri prechode rakúskej hranice plnú nádrž.  Povinnosť domácej karantény je od 23. marca zavedená len pre repatriovaných občanov  po návrate do Švajčiarska v dĺžke 10 dni. V iných prípadoch je zavedený  len inštitút  tzv. samokarantény doma, v prípade príznakov ochorenia.  


Občanom SR, ktorí priletia z tzv. rizikových krajín (od 21. marca všetky krajiny mimo EU/EFTA) a krajín Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, od 19. marca aj Španielsko, na niektoré z medzinárodných letísk vo Švajčiarsku (Basel, Ženeva, Zurich), nie je umožnený vstup do krajiny ak nemajú pobytové povolenie vo Švajčiarsku alebo nemajú vo Švajčiarsku pracovné povinnosti a nie sú prihlásení. Od 25. marca 2020 bolo toto opatrenie rozšírené aj na lety z ostatných krajín schengenského priestoru s výnimkou Lichtenštajnska. Tí, ktorí tieto podmienky nespĺňajú sú zadržiavaní v priestoroch letiska. Občanom odporúčame, aby si v takýchto prípadoch našli dostupný let do európskych destinácií tak, aby sa čo najviac priblížili k hraniciam SR.
Aktualizované: 28/04/2020

Švédsko
    Švédska vláda predĺžila zákaz vstupu na územie pre občanov tretích krajín (mimo EÚ) do 15. mája 2020. Výnimky budú platiť pre pracovníkov vo výskume a sezónnych pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva a zberu ovocia. Obmedzenia sa nebudú vzťahovať ani na dodávky tovarov do Švedska. Zákaz sa netýka sa občanov EÚ ani krajín EHP. Podľa vládneho nariadenia sa do Švédska budú môcť vrátiť švédski občania. Výnimku budú mať osoby prepravujúce tovar do Švédska a diplomati.
Aktualizované: 17/04/2020

Tadžikistan
    Tadžikistan zastavil všetky pravidelné medzinárodné lety a uzavrel pozemné hranice. Vo veľmi obmedzenej miere je povolená len nákladná automobilová doprava s prekládkou tovaru v špeciálne určených hraničných termináloch.
Aktualizované: 29/04/2020

Taiwan
    

Do odvolania platí zákaz tranzitov cez letisko na Taiwane a zákaz vstupu pre všetkých cudzincov, okrem taiwanských občanov a tých, ktorí majú na Taiwane trvalý pobyt. Vstup majú na Taiwan povolený len držitelia pobytových kariet (ARC) alebo na základe výnimiek.

Medzi výnimky patria držitelia diplomatických pasov a úradníkov, ktorí preukážu oficiálny účel cesty a tiež tých, ktorí pricestovali na základe plnenia obchodných zmlúv. Všetci, ktorým bude na Taiwan povolený vstup musia zotrvať v 14 dňovej karanténe.  
 
Momentálne sú stále dostupné letecké spojenia do európskych destinácii  v obmedzenom režime, pred zakúpením letenky odporúčame sa vopred skontaktovať s leteckou spoločnosťou a let dodatočne preveriť. Od 17. apríla 2020 taiwanské úrady povolili už druhé automatické 30-dňové predĺženie pobytov pre všetkých cudzincov, ktorí sa nachádzajú v krajine a oficiálne im skončili bezvízové vstupy, víza a pobyty.
 
Na Taiwane nie sú zavedené žiadne radikálne opatrenia. Nie je obmedzený pohyb osôb, školy a prevádzky sú otvorené. Nedošlo ani k obmedzeniu dopravy a cestovanie vrámci krajiny funguje bez obmedzení. Bežne je vyžadovaná dezinfekcia rúk, väčšina obyvateľov taktiež dodržiava nosenie rúšok.
Aktualizované: 29/04/2020

Taliansko
    

Do 3. mája 2020 s možnosťou predĺženia platí:

Výstup občanom Talianska a osobám s trvalým pobytom v Taliansku z krajiny sa nepovoľuje, okrem prípadov preukázania dôvodov pracovných, zdravotných alebo osobitnej naliehavosti.


Vstup povolený len osobám s povoleným pobytom v krajine, ostatným z dôvodov zdravotných, pracovných a osobitnej naliehavosti, avšak treba preukázať. Všetci prichádzajúci z iného štátu do Talianska sú povinní ostať doma v karanténe 14 dní a ihneď oznámiť svoj príchod oddeleniu prevencií obvodného zdravotného strediska. Kto prichádza verejnou dopravou, je povinný vyplniť i „Vyhlásenie o vstupe do Talianska z cudziny“, v ktorom uvedie miesto svojho pobytu v Taliansku a telefónne číslo, a odovzdať ho prepravcovi. Cudzinci môžu krajinu opustiť, pri pohybe po Taliansku je povinnosťou preukázať sa vyplneným a podpísaným „Vyhlásením“ (Dichiarazione sotto la propria responsabilità) s uvedením cieľa cesty/krajiny, v našom prípade Slovensko, s adresou podľa občianskeho preukazu. „Vyhlásenie“ si možno stiahnuť z web stránky talianskeho Ministerstva vnútra. Ten, kto poruší opatrenia prijaté v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu (napr. stretávanie sa na ulici, zhromažďovanie, vychádzanie z domu z dôvodu iného ako cesty do/z práce, návštevy lekárne, nákupu a pod., môže dostať pokutu od 400 eur do 3000 eur.


Cez krajinu môžu tranzitovať cudzinci (cestou z Francúzska, Slovinska a Malty) ak smerujú do vlasti, aj v takom prípade je potrebné „Vyhlásenie“ (k dispozícii na hranici, alebo u policajtov). Na hranici výstup pre cudzincov bez problémov, treba si však zistiť podmienky vstupu do okolitých krajín (Slovinsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko). Opustiť talianske územie je možné len osobným dopravným prostriedkom, autobusom, alebo v obmedzenom rozsahu letecky. Medzinárodná autobusová a železničná doprava osôb je zastavená.


Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodič okrem bežných dokladov musí mať rúško/respirátor, rukavice a  dezinfekčný gél.
Aktualizované: 11/04/2020

Tanzánia
    Pozemné hranice aj letecké spojenia sú prerušené až do odvolania. Hraničné priechody so susednými štátmi sú pre osobnú prepravu uzatvorené.
Aktualizované: 04/05/2020

Thajsko
    

Od 26. marca 2020 do 31. mája 2020 dobu jedného mesiaca je v Thajsku vyhlásený núdzový stav. Od 3. apríla platí v celom Thajsku zákaz vychádzania od 22.00 h do 04.00 h. Výnimky platia pre určené skupiny profesií.

Thajsko rozhodlo o predlžení pozastavenia všetkých prichádzajúcich letov až do 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Všetky doterajšie udelené povolenia sú zrušené. Výnimky sa vzťahujú na štátne a vojenské lety, núdzové pristátia, technické pristátia bez výstupov, humanitárne, zdravotnícke, repatriačné lety a cargo lety.


Cudzincom nie je umožnený vstup do Thajska. Výnimku tvoria diplomati, špeditéri, vodiči, piloti a osoby, ktorým je udelená výnimka predsedu vlády.


Dochádza aj k obmedzeniu vnútroštátnych leteckých a pozemných spojení  a možností  vstupu a výstupu do/z niektorých provincií. Mnohé hotely a ubytovacie zariadenia sú dočasne zatvorené, resp. poskytovanie ubytovacích služieb je silne redukované.  Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Thajsku,  plánujú využiť medzinárodnú dopravu alebo presun v rámci krajiny, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu, či je spojenie stále funkčné.
 
Thajská vláda rozhodla o zavedení druhej fázy automatického predĺženia „non- immigrant“ víz všetkých druhov s platnosťou od 1. mája  do 31. júla 2020 pre tých cudzincov, ktorí sa na území Thajska dočasne zdržiavajú a ktorých platnosť víz skončila po 26. marci 2020. Podrobnejšie informácie   a podmienky automatického predĺženia víz sú dostupné na web stránke Imigračného úradu alebo na hotline telefónnom čísle imigračného úradu: 1178
Aktualizované: 29/04/2020

Trinidad a Tobago
    Od 29. marca 2020 zatvorené hranice a letiská.
Aktualizované: 02/04/2020

Turecko
    Od 28. marca 2020 došlo k celoplošnému zrušeniu medzinárodných letov z/do Turecka.

Letecké spoločnosti budú naďalej prevádzkovať vnútroštátne linky, ale v obmedzenom režime. Všetci cestujúci na vnútroštátnych letoch sú povinní pred odletom predložiť oficiálny cestovný doklad získaný od „Rady pre cestovné povolenia“. Cestujúci bez „cestovného povolenia“ nebudú môcť vstúpiť na palubu lietadla.

Od 18. marca Turecko uzavrelo hranice s Gréckom a Bulharskom. Cestujúcim nie je umožnené vstúpiť do Turecka cez hraničný priechod Pazarkule a Ipsala a cez železničnú hraničnú bránu Uzunkopru z Grécka. Toto opatrenie sa týka aj priechodov Derekoy, Hamzabeyli a Kapikule s Bulharskom. Vstup cez prístavné hraničné priechody do a z krajiny sa tiež zastavil v smere ku, resp. od gréckej  pevniny či gréckych ostrovov.

S účinnosťou od 19. marca je zakázaný vstup do Turecka pre gréckych a bulharských občanov, ako aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa v týchto krajinách nachádzali počas ostatných 14 dní.

Štátni príslušníci Alžírska, Angoly, Azerbajdžanu, Bangládeša, Belgicka, Čadu, Českej republiky, Čiernej Hory, Čínskej ľudovej republiky (vrátane Taiwanu),  Dánska, Dominikánskej republiky, Džibutska, Ekvádoru, Egypta, Filipín, Fínska, Francúzska, Guatemaly, Gruzínska, Holandska, Indie, Iránu, Iraku, Írska, Jordánska, Južnej Kórey, Kamerunu, Kanady, Kazachstanu, Kene, Kolumbie, Kuvajtu, Libanonu, Lotyšska, Maďarska, Maroka, Moldavska, Nemecka, Nepálu, Nigérie, Nórska, Maďarska, Mauretánie, Moldavska, Ománu, Panamy, Peru, Pobrežia Slonoviny, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rovníkovej Guiney, Severného Macedónska, Saudskej Arábie, Slovinska, Spojených arabských emirátov, Srí Lanky, Sudánu, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Rakúska, Talianska, Tuniska, UK, Ukrajiny a Uzbekistanu, vrátane území na ostrove Cyprus, ktoré nie sú pod efektívnou kontrolou vlády Cyperskej republiky, nemajú povolený vstup na územie Turecka.

Všetci cestujúci, ktorí počas ostatných 14 dní tranzitovali alebo sa nachádzali v uvedených krajinách, nemajú povolený vstup na územie Turecka (opatrenie sa netýka štátnych príslušníkov Turecka).

Turecká vláda taktiež nariadila uzavrieť všetky miesta spoločenského charakteru vrátane reštaurácií, kaviarní, kín, dočasne pozatvárala školy a univerzity a zrušila osobnú účasť divákov na všetkých športových podujatiach. Od 22. marca nastal zákaz vychádzania pre osoby staršie ako 65 rokov a pre ľudí s chronickými chorobami. Ďalej došlo k výraznému obmedzeniu medzimestskej verejnej dopravy (autobusy, vlaky a pod.). Na cestách, ako aj pred vstupom do vozňa, začali vykonávať kontroly telesnej teploty cestujúcich. V prípade zistených symptómov sa všetci cestujúci vo vozidle, alebo vozni budú musieť podriadiť povinnej karanténe.

Hotely a ďalšie ubytovacie zariadenia sú povinné získať podrobné informácie o tom, kam ich hostia nedávno cestovali, ako aj údaje o ich budúcich cestovateľských plánoch. Tieto informácie by mohli byť zásadné pri riešení možných budúcich prípadov nakazenia.

Nákladná preprava v podmienkach Tureckej republiky

V záujme zabezpečenia plynulej medzištátnej nákladnej prepravy Ministerstvo obchodu Tureckej republiky vydalo nové opatrenie, podľa ktorého budú môcť vodiči nákladných vozidiel tretích krajín dodať tovar a opustiť Turecko do 72 hodín od vstupu do krajiny bez toho, aby sa na nich vzťahovala 14-dňová karanténa. Pravidlo “72 hodín” sa bude vzťahovať na zahraničných vodičov, u ktorých sa pri zdravotných kontrolách na hraniciach neprejavia žiadne príznaky COVID-19. Vozidlá, ktoré vstupujú do Turecka, budú naďalej dezinfikované a príslušné úrady budú pokračovať vo výkone zdravotných a bezpečnostných opatrení u tureckých, ako aj zahraničných vodičov tak, ako tomu bolo doteraz. Vodiči tretích krajín s príznakmi vírusu nebudú môcť vstúpiť do krajiny, pričom tureckí vodiči budú podliehať miestnej karanténe. Pri vstupe do krajiny budú mať prioritu vozidlá prepravujúce lieky, lekárske potreby a urgentné potraviny.

Vozidlá a vodiči tranzitujúci cez Turecku republiku (s výnimkou hraničných priechodov s Iránom a Irakom) a vozidlá a vodiči, ktorí plánujú vstúpiť/vystúpiť do/z krajiny, dostanú povolenie len za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Kategória - VOZIDLÁ A VODIČI, KTORÍ TRANZITUJÚ CEZ TURECKO
 
Z dôvodu COVID-19 sa na hraničných priechodoch vykonávajú zdravotné kontroly vodičov, pričom osoby prejavujúce príznaky ochorenia nebudú môcť tranzitovať cez Turecko.


Vozidlá, ktoré vstupujú do Turecka, sa musia podrobiť dezinfekcii.


Od vodičov sa vyžaduje, aby si počas prestávok v krajine (napr. na, miestach kde môžu byť v kontakte s ľuďmi) nasadili ochranné masky a aby vo svojich vozidlách udržiavali dostatočné množstvo ochranných masiek, dezinfekčných prostriedkov a primerané množstvo potravín.


Colná správa určí konkrétne trasy pre tranzit, vrátane prestávok. Všetky vozidlá tranzitujúce cez územie Turecka budú sledované prostredníctvom národného „Systému sledovania vozidiel“ na účely kontroly výstupu.  Z najvzdialenejšieho hraničného priechodu bude mať vodič na výstup 36 hodín a z ostatných hraničných priechodov 24 hodín. (Tieto lehoty môže colná správa predĺžiť až na 48 hodín v závislosti od stavu vozovky, poveternostných podmienok, vyťaženia colnej správy a pod.).


Počas prestávok, ktoré určí turecká colná správa, vodiči musia rešpektovať a dodržiavať zdravotné a bezpečnostné opatrenia zavedené príslušnou samosprávou.


Na vstupných bodoch vyžadujú príslušníci Ministerstva vnútra Tureckej republiky od vodičov písomné potvrdenie, v ktorom vodiči deklarujú, že nebudú zastavovať alebo sa bezdôvodne zdržiavať na území Turecka, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Vodiči budú zároveň informovaní o tom, že v prípade nedodržania týchto povinností im bude podľa miestnej legislatívy uložená pokuta.


Pred vydaním povolenia na vstup a tranzit do Turecka je potrebné, aby sa vodič preukázal potrebným povolením na vstup do cieľovej krajiny po prejazde cez Turecko. V prípade, že vozidlo nebude akceptované v cieľovej krajine, do ktorej plánuje po tranzite cez Turecko vstúpiť, nebude vstup na územie Turecka týmto vozidlám umožnený.

2. Kategória - VODIČI VSTUPUJÚCI DO TURECKA
 
Z dôvodu COVID-19 sa na hraničných priechodoch vykonávajú zdravotné kontroly vodičov, pričom osoby prejavujúce príznaky ochorenia nebudú môcť vstúpiť do krajiny.


Vozidlá, ktoré vstúpujú do Turecka sa musia podrobiť dezinfekcii.


Nariadením Ministerstva vnútra Tureckej republiky sú vodiči informovaní o povinnom nosení ochranných masiek na každom mieste, kde môžu byť v kontakte s inými osobami (vrátane vnútroštátych diaľničných služieb/servisov) a že musia udržiavať na palube vozidiel dostatočný počet ochranných masiek, dezinfekčných prostriedkov a potravín. V nevyhnutných prípadoch môžu turecké autority určiť vodičovi čerpaciu stanicu ako aj stanoviť mu pokračovanie v ceste v ich sprievode.
 
a) Ak sú vodiči tureckého pôvodu: Vstup do Turecka im bude umožnený až po lekárskej kontrole vykonanej jednotkami Ministerstva zdravotníctva Tureckej republiky a po podpísaní záväzného dokumentu, z ktorého vyplýva, že sa podrobia štrnásťdňovej karanténe v mieste ich bydliska. Identifikačné údaje cestujúcich a informácie o pobyte sa oznamujú zdravotným riaditeľstvám príslušných provincií v mieste ich obvyklého pobytu na za účelom vykonania ďalších potrebných kontrol.
 
b) Vodiči tretích krajín: Vodič zabezpečí, aby sa vykonala výmena vodičov a/alebo prívesu/nákladu v tzv. „izolovanej oblasti“ na to určenej. Ak tento postup nie je možné vykonať, vodičovi bude umožnené vstúpiť do krajiny po skončení 14-dňovej karantény.
 
c) Colná správa určí maximálne trvanie a konkrétne trasy, ktoré majú využiť vodiči tretích krajín, ktorí v Turecku vyložia náklad, berúc do úvahy cestné a poveternostné podmienky, pracovné vyťaženie colnej správy a pod. Miestne samosprávy vykonávajú po trase nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné opatrenia. Od zahraničných vodičov príslušníci Ministerstva vnútra Tureckej republiky vyžadujú písomné potvrdenie, v ktorom vodiči deklarujú, že nebudú zastavovať alebo sa bezdôvodne zdržiavať na území Turecka pokiaľ to nebude nevyhnutné. Vodič je zároveň informovaný aj o svojich povinnostiach, ako aj o sankciách, ktoré mu budú uložené podľa platnej legislatívy, ak si tieto povinnosti nesplní.
 
d) Pokiaľ ide o lieky, zdravotnícke potreby a potraviny, ktoré sú v Turecku naliehavo potrebné, vstup zahraničným vozidlám/vodičom sa môže povoliť bez absolvovania 14-dňovej karantény pod podmienkou, že dôjde k výmene vodiča alebo prívesu/nákladu. V prípade, že takúto zmenu nie je možné uskutočniť, musí vodič absolvovať nevyhnutnú zdravotnú kontrolu a prijať potrebné ochranné opatrenia.
 
e) Vodiči bulharského, azerbajdžanského, nachičevanského a gruzínskeho pôvodu budú môcť vstúpiť do Turecka bez absolvovania 14-dňovej karantény v určených „izolovaných oblastiach“ po tom, čo absolvujú potrebné zdravotné prehliadky a dezinfekciu svojich vozidiel.

3. Kategória - VODIČI OPÚŠTAJÚCI TURECKO
 
Ak je zrejmé, že tureckí vodiči nedokončili povinne nariadenú karanténu, ktorú mali dodržať, ich výstup z Turecka nebude umožnený.


Od vodičov tureckého pôvodu sa bude vyžadovať pri výstupe z krajiny, aby disponovali dostatočným počtom ochranných masiek, dezinfekčných prostriedkov a potravinami potrebnými na dlhú trasu. Okrem dostanú vodiči varovanie, aby po ceste do cieľovej krajiny nekomunikovali s obyvateľmi a neboli s nikým v blízkom kontakte a aby rešpektovali sociálny odstup a bez meškania sa vrátili po vyložení nákladu.


Počas výjazdu zahraničných vodičov sa kontroluje, či sa riadili vyššie uvedenými pravidlami. Ak sa má za to, že vodič tretej krajiny pravidlá nerešpektoval, začne sa konanie vedené príslušnými útvarmi Ministerstva vnútra Tureckej republiky a ich opätovný vstup do krajiny bude zamietnutý.
Aktualizované: 28/04/2020

Turkménsko
    

Turkménsko zastavilo všetky medzinárodné lety. Z pozemných hraničných prechodov je otvorený a výlučne pre kamiónovú dopravu určený Garabogaz s Kazachstanom, Gyzyletrek s Iránom a Farab s Uzbekistanom, po prekročení ktorých sú vodiči kamiónov povinne umiestnení do karantény.
Aktualizované: 30/04/2020

Tunisko
    

Vzdušné a pozemné hranice Tuniska sú momentálne pre cudzincov uzavreté.

Verejná doprava v mestách funguje obmedzene a verejná taxislužba je obmedzená na 1 klienta. Medzimestská doprava nefunguje s výnimkou nájomným diaľkových spojov (louage), kde je obmedzený počet cestujúcich na 4 osoby.

V krajine platí núdzový stav. Od 20.00 h do 6:00 h platí zákaz vychádzania. Pre osoby vstupujúce na územie Tuniska je povinná 14-dňové karanténa.
Aktualizované: 04/05/2020

Uganda
    Pozemné hranice aj letecké spojenie je prerušené. Povolené sú len repatriačné lety do zahraničia. Vláda Ugandy plánuje postupné otváranie krajiny od 6. mája v etapách. V prvej fáze bude umožnená medzinárodná nákladná a kamiónová preprava so susednými štátmi. V prvej etape otvárania sa však nepočíta s otvorením hraníc pre osobnú prepravu ani s obnovením medzinárodnej leteckej dopravy.
Aktualizované: 04/05/2020

Ukrajina
    

Uzatvorenie hraničných priechodov na štátnej hranici Slovensko-Ukrajina:

Pre peších a cyklistov sú uzatvorené hraničné priechody: Ubľa –Malyj Bereznyj   a Veľké Slemence – Mali Selmenci


Osobná automobilová doprava - od  7. apríla 2020 do 24. apríla 2020  ostáva otvorený hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod
(hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj  je uzatvorený od 7. apríla 2020).
 
Občania Slovenskej republiky môžu opustiť územie Ukrajiny iba automobilom!
 
Letecká doprava
Od 17. marca 2020 do odovolania sú dočasne pozastavené všetky medzinárodné civilné lety, s výnimkou prepravy osôb na účely ochrany národných záujmov alebo v súvislosti s plnením medzinárodných záväzkov, ako aj predstaviteľov zastupiteľských úradov a humanitárnych misií.

Železničná a autobusová doprava
Od 17. marca 2020 do 24. apríla 2020 je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.


Nákladná letecká, námorná a cestná doprava bude fungovať v štandardnom režime, takže obmedzenia sa nedotknú posádok nákladných lietadiel, rušňovodičov, a vodičov kamiónov. Tieto osoby teda nespadajú pod povinnú 14-dňovú karanténu po vstupe na územie Ukrajiny, avšak pri podozrení na nový koronavírus budú testovaní ukrajinskými orgánmi.
 
Vláda Ukrajiny schválila 15. apríla 2020 dočasné zatvorenie ďalších hraničných priechodov s Rumunskom, Moldavskom a Poľskom, ide o hraničné priechody Kostely, Smiĺnyca, Hrušiv, Uhryniv, Solotvyno, Kaľminci, Bronnycja, Sokyryany, Novi Troyany a Palanca.
 
Na Ukrajinu nie je umožnený vstup cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti, vrátane tranzitu.

Obmedzenie vstupu na územie Ukrajiny sa nevzťahuje na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti nasledovných kategórií:


    zamestnanci zahraničných zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a zastúpení medzinárodných organizácií akreditovaných na Ukrajine, ako aj ich rodinných príslušníkov;
    osoby, ktoré majú povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na Ukrajine.


Vstup na Ukrajinu pre iné kategórie cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti sa uskutočňuje po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny.


Občania Slovenskej republiky sa po  príchode na Ukrajinu musia podrobiť 14-dňovej povinnej karanténe v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Ukrajiny.


Od 7. apríla 2020 sa návrat občanov Ukrajiny do vlasti bude uskutočňovať iba automobilovou, železničnou alebo leteckou dopravou.
Aktualizované: 24/04/2020

Uruguaj
    Od 13. marca pre cudzincov z rizikových krajín* koronavírus hranice uzavreté. Platí  zákaz vyloďovania v medzinárodných prístavoch.
Pozn * rizikové krajiny koronavírus stanovila Medzinárodná zdravotnícka organizácia – EÚ je na zozname
Aktualizované: 18/03/2020

Uzbekistan
    

Od 16. marca 2020 Uzbekistan zrušil všetky pravidelné medzinárodné lety a uzavrel všetky pozemné hranice. Občanom Uzbekistanu je zakázané cestovať do zahraničia.

Cudzincom je dočasne zakázaný vstup do krajiny. Od 20. marca do 10. mája 2020 je v Uzbekistane zastavená pravidelná osobná medzinárodná doprava cestujúcich všetkými druhmi dopravy (autobusom, autom, vlakom, lietadlom). Povolená je len nákladná automobilová doprava s prekládkou tovaru v špeciálne určených hraničných termináloch. Rovnako bola zrušená pravidelná nákladná letecká preprava a bola zastavená aj činnosť všetkých letísk v Uzbekistane s výnimkou uskutočnenia nákladných charterových letov.  Do 5. mája 2020 je automaticky predĺžená platnosť všetkých víz udelených na pobyt v Uzbekistane:

    pokiaľ doba povoleného pobytu uvedeného na vízovom štítku už skončila
    pokiaľ doba povoleného bezvízového pobytu 30 dní už skončila

Aktualizované: 29/04/2020

Venezuela
    

Naďalej platí karanténa pre celé územie Venezuely (zákaz verejných zhromaždení, uzavretie všetkých verejných priestranstiev, uzatvorenie škôl).

Od 18. marca 2020 boli dočasne pozastavené všetky vnútroštátne a medzinárodné lety.

V niektorých častiach krajiny platí zákaz vychádzania (napr. Isla Margarita, Nueva Esparta, San Antonio, Ureña, v pohraničných oblastiach s Kolumbiou).

Akékoľvek porušenie karanténnych opatrení a/alebo opatrení proti páchaniu trestnej činnosti je sankciované v zmysle platnej legislatívy (vrátane pokuty alebo dokonca uväznenia). Pohonné hmoty sú na prídel. Po celej krajine platí zákaz cestovania s výnimkou nevyhnutných činností, ktorých vykonávatelia majú na tento účel udelené špeciálne povolenie. Cudzinci, ktorí sa nachádzajú vo Venezuele a ktorí sa chcú vrátiť do krajiny svojho pôvodu musia mať rovnako povolenie na pohyb po krajine, ktoré udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí Venezuely na žiadosť svojho veľvyslanectva.
Aktualizované: 22/04/2020

Vietnam
    

Vstup do krajiny je zakázaný všetkým cudzincom (výnimku majú diplomatické, služobné pasy, experti, vysokokvalifikovaný pracovníci)
Povinné testy a karanténa pre cestujúcich, ktorí pricestovali zo zahraničia po 8. marci 2020 (povinnosť vyplniť zdravotný dotazník).
V uplynulom období bola zredukovaná vnútroštátna a medzinárodná preprava (letecká, železničná, autobusová).
Dočasne sú pozastavené prichádzajúce lety. Väčšina leteckých spoločnosti zrušila lety do Európy. V súčasnej dobe lety do Európy poskytuje iba Qatar airways.

Ostrov Phu Quoc ostal bez možnosti leteckej prepravy na pevninu.
Aktualizované: 03/04/2020

Zambia
    Povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí prišli z rizikových krajín.
Aktualizované: 27/04/2020

Zimbabwe
    

V Zimbabwe od 30. narca 2020 platí úplné uzavretie krajiny až do odvolania. Do odvolania sú tiež zrušené sú všetky komerčné lety a uzatvorené všetky hraničné priechody, okrem karga a prepravy tovarov
Aktualizované: 27/04/2020

 

Dátum poslednej aktualizácie: 5.5.2020 Dátum vytvorenia: 5.5.2020