L. Parízek s veľvyslancami Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu a Turkménska o zintenzívnení dialógu medzi SR a krajinami Strednej Ázie

20.marec

L. Parízek s veľvyslancami Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu a Turkménska o zintenzívnení dialógu medzi SR a krajinami Strednej Ázie

S cieľom pokračovať v aktívnom politickom dialógu medzi Slovenskou republikou a krajinami Strednej Ázie sa 20. marca 2018 stretol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek s akreditovanými veľvyslancami Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu a Turkménska. L. Parízek uviedol, že aktuálne stretnutie nadväzuje na ministeriál V4+Stredná Ázia v Budapešti a je pokračovaním interaktívneho dialógu, ktorého cieľom je identifikácia potenciálnych oblastí spolupráce a regiónu Strednej Ázie v kontexte novej pripravovanej stratégie EÚ k Strednej Ázii. Ďalším z dôležitých formátov, kde je vhodné prezentovať oblasti spolupráce je OBSE, ktorej bude Slovensko v roku 2019 predsedať. „Pre nás je prioritné, aby sme sa venovali témam, ktoré zjednocujú jednotlivé členské štáty, a pri ktorých bude viditeľný aj reálny výsledok“. V diskusii si partneri vymenili názory na možnosti a perspektívy spolupráce v politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Ako jednu z prioritných oblastí v rámci regiónu označili veľvyslanci tému vody a jej efektívneho hospodárskeho využitia. Štátny tajomník L. Parízek pripomenul narastajúci význam tohto regiónu ako strategického partnera EÚ, čo potvrdzuje aj zvýšený záujem o biregionálny politický dialóg a o prehĺbenie spolupráce pri hľadaní spoločných riešení globálnych výziev na multilaterálnych fórach (migrácia/utečenecká kríza, boj proti terorizmu, extrémizmu a obchodu s drogami, klimatické zmeny).

I. Korčok na zasadnutí Rady GAC v Bruseli

20.marec

I. Korčok na zasadnutí Rady GAC v Bruseli

Rada EÚ pre všeobecné záležitosti sa dnes (20. marca) venovala návrhu záverov Európskej rady, ktorá sa zíde koncom týždňa v Bruseli. Delegáciu SR na uvedenom zasadnutí viedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.Jednou z kľúčových otázok, o ktorých budú rokovať lídri vo štvrtok, bude medzinárodný obchod, „ktorý pre nás predstavuje zdroj rastu a pracovných miest. Aj preto považujeme ohlásené kroky vo veci zavedenia ciel zo strany USA za neopodstatnené z ekonomického hľadiska, navyše nás poškodia aj politicky. Špirála protiopatrení je to posledné, čo potrebujeme." I. Korčok tiež potvrdil podporu aktuálne prebiehajúcim rokovaniam komisárky Malmström vo Washingtone o výnimke pre EÚ ako celok.

Štátny tajomník L. Parízek: „Priority predsedníctva SR v Stredomorskej kontaktnej skupine sú výsledkom načúvania partnerom

19.marec

Štátny tajomník L. Parízek: „Priority predsedníctva SR v Stredomorskej kontaktnej skupine sú výsledkom načúvania partnerom"

„Stredomorské partnerstvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) naberá na význame a dynamike. Rastie nielen jeho politický profil, ale rozširuje sa aj pole praktickej spolupráce vo všetkých troch dimenziách OBSE“, uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek v pondelok 19. marca počas úvodného zasadnutia Stredomorskej kontaktnej skupiny (MCG) pod slovenským predsedníctvom na pôde OBSE vo Viedni. Zároveň vyzval všetky účastnícke a partnerské štáty OBSE na posilnenie vzájomnej spolupráce v duchu otvoreného dialógu.

OECD/DAC Peer Review systému rozvojovej spolupráce SR

19.marec

OECD/DAC Peer Review systému rozvojovej spolupráce SR

V dňoch 19. - 23. 3. 2018 sa v Bratislave koná hodnotiaca misia expertov Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC), ktorej cieľom je posúdiť systém rozvojovej spolupráce SR. Od vstupu SR do Výboru OECD/DAC v septembri 2013 bude systém rozvojovej spolupráce SR zo strany OECD komplexne hodnotený po prvýkrát. Hodnotiteľov z direktoriátu pre rozvojovú spoluprácu OECD a z členských krajín OECD Fínska a Islandu na pôde MZVaEZ SR prijal dňa 19. marca 2018 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízek, ktorý informoval o globálnej angažovanosti SR v oblasti rozvojovej spolupráce, aktuálnych výzvach a dosiahnutých výsledkoch.

​I. Korčok na FAC v Bruseli: „Oceňujeme reformné výsledky, ktoré Ukrajina dosiahla v neľahkých podmienkach.“

19.marec

​I. Korčok na FAC v Bruseli: „Oceňujeme reformné výsledky, ktoré Ukrajina dosiahla v neľahkých podmienkach.“

Európska únia potvrdzuje nemennosť svojich pozícií ohľadom nezákonnej anexie Krymu a vysiela jasný signál podpory nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Zároveň od Moskvy a Kyjeva očakáva plnú implementáciu Minských dohôd. Odznelo to dnes (19. marca) na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, na ktorej slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok. Úvodná diskusia venovaná Ukrajine nadviazala na pracovné raňajky s ukrajinským ministrom Pavlom Klimkinom – ministri povzbudili Kyjev, aby pokračoval v nastúpenom reformnom procese.

Logo slovenského presdsedníctva v Rade EÚ 2016

 

ĎALŠIE AKTUALITY

Viac

Očakávané udalosti

OZNAMY PRED CESTOU

V NÚDZI (24 hodín, 7 dní)

+421 2 5978 5978