Ekonomické správy

 • 11.11.2019
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  Smart Cities Workshop (25. novembra 2019, Bratislava) je organizovaný na základe spolupráce Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ich partnerov - Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku , Smart Cities Klubu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Stálej misie SR pri OECD v Paríži.
 • ikonka galerie
  11.11.2019
  | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Spojené štáty
  Roadshow slovenských inovatívnych firiem v Austine a Detroite kde slovenské firmy prezentovali svoje riešenia pred predstaviteľmi spoločnosti Dell a na medzinárodnej konferencie v oblasti priemyslu 4.0. pod názvom integr8.
 • ikonka galerie
  08.11.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Švédsko
  Najvýznamnejší B2B veľtrh cestovného ruchu v Štokholme „Travel News Market“
 • ikonka galerie
  08.11.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy
  Podpora exportných aktivít slovenských podnikateľov a výrobcov potravinárskych produktov pri ich prieniku na zahraničné trhy, ako aj pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
 • 08.11.2019
  | Ekonomické správy
  Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
 • ikonka galerie
  07.11.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kuvajt
  Dňa 4. novembra 2019 zorganizoval ZÚ Kuvajt v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a miestnou cestovnou agentúrou Al-Sawan Company v rámci PED (Projekt ekonomickej diplomacie) pod názvom „Prezentácia možností cestovného ruchu SR pre kuvajtských novinárov, cestovné kancelárie, kultúrne inštitúcie a miestnych podnikateľov s dôrazom na prezentáciu slovenského kúpeľníctva“ prezentáciu o možnostiach cestovného ruchu v SR. Na podujatie boli pozvaní predstavitelia miestnych médií, televízií ako aj cestovných kancelárií (pozvaných viac ako 50 predstaviteľov).
 • ikonka galerie
  07.11.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína
 • 06.11.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní 32. ročníka medzinárodného veľtrhu kongresového cestovného ruchu IBTM World, ktorý sa uskutoční v Barcelone v dňoch 19. až 21. novembra 2019.
 • ikonka suboru
  05.11.2019
  | Ekonomické správy
  Infraštruktúrna a námorná prepojiteľnosť ako faktor rozvoja a integrácie
 • 05.11.2019
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  Prihlasovanie na otváraciu konferenciu programu Miestny rozvoj a inklúzia v rámci grantov EHP a Nórska bolo predĺžené do 10. novembra 2019. Kapacitné možnosti otváracej konferencie sú limitované. Správca programu – Úrad vlády SR si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu v prípade, že sa za jednu organizáciu zaregistruje viac ako 2 osoby.