Ekonomické správy

Zurück

Projekty SlovakAid

Projekty SlovakAid

12.2.2020 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc

SlovakAid si Vás dovoľuje informovať o Programe podnikateľských partnerstiev (PPP) a súčasnej výzve SlovakAid pre podnikateľské projekty, so zameraním na aktivity v rozvojových krajinách, ktorú sme vyhlásili 27.1.2020 a je otvorená do 9.3.2020. Nejde primárne o podporu exportu, projekty by mali mať rozvojový aspekt a multiplikačný efekt, teda napríklad slúžiť na zvýšenie šance získať dodatočné investície do rozvojových krajín, podporiť partnerské firmy v daných krajinách, alebo mať synergiu s nástrojom zvýhodnených úverov Eximbanky

Vo výzve podporujeme dva typy projektov. Projekty vo fáze Príprava, s trvaním do šesť mesiacov a s výškou grantu do 10 000 eur, majú za cieľ pomôcť malým a stredným podnikom (MSP), nájsť si lokálneho partnera z rozvojových krajín a vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, alebo podnikateľský plán. A prípadne testovať svoje produkty a služby, a záujem o ne. 

Projekty vo fáze Realizácia, s trvaním do dvoch rokov a výškou grantu do 200 000 eur, majú za cieľ podporiť podnikateľské aj rozvojové aktivity slovenských MSP a zvýšiť kapacity ich lokálnych podnikateľských partnerov. Môže ísť napríklad o aktivity na prenos technológií, modernizáciu zariadení, študijné cesty a školenia. 

Výzva je otvorená pre potenciálne projekty vo všetkých rozvojových krajinách v zozname OECD DAC. A taktiež je otvorená, čo sa týka sektorového zamerania. Projekty majú ale reflektovať na dve prierezové témy slovenskej rozvojovej spolupráce a Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) – Ochrana životného prostredia a klímy (SDG13) a Rovnosť príležitostí (SDG5). 

Viac informácií získate na našej stránke https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2020/podpora-podnikatelskych a radi Vám poskytneme ďalšie informácie a skonzultujeme firmám projektové návrhy a detaily výzvy.

link na našu aktuálnu výzvu https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2020/podpora-podnikatelskych 

link na náš info seminár, ktorý bude budúci pondelok 17. februára 2020 https://www.slovakaid.sk/sk/novinky/1006-pozvanka-na-informacne-dni