Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Zurück

Brexit zostáva mediálne atraktívnou témou, ale európskej agende čoraz viac dominuje aj idea Konferencie o budúcnosti Európy

Brexit zostáva mediálne atraktívnou témou, ale európskej agende čoraz viac dominuje aj idea Konferencie o budúcnosti Európy

25.1.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia | BREXIT

S blížiacim sa posledným dňom členstva Spojeného kráľovstva (UK) v EÚ (31. januára 2020) je mediálne príťažlivou témou naďalej Brexit. Členské štáty aj Európska komisia však hľadia stále viac do budúcnosti a intenzívne sa pripravujú na „deň po“, spojený s rokovaniami o budúcich vzťahoch medzi EÚ a UK. S Clarou Martinez Alberola, zástupkyňou hlavného vyjednávača pre EÚ M. Barniera, hovoril štátny tajomník F. Ružička v Bruseli 22. januára o princípoch, ktoré Slovensko bude považovať za kľúčové. „Tak ako počas rokovaní o vystúpení, aj pri budúcich vzťahoch bude dôležité udržať jednotu členských štátov.“ Obaja partneri sa zhodli, že medzi najväčšie výzvy v rokovaniach bude patriť vytvorenie rovnakých podmienok (level-playing field) pre biznis a to na oboch brehoch kanála La Manche. Európska komisia by mala návrh mandátu predstaviť členským štátom už 3. februára. Ak všetko pôjde hladko, rokovania by mohli odštartovať v marci. 

 

Rozhovorom štátneho tajomníka v Bruseli ale výrazne dominovala Konferencia o budúcnosti Európy, ktorej prvé kontúry aktuálne jej aktéri (Európska komisia, Európsky parlament, členské štáty) začínajú kresliť. Ambíciou je vytvoriť spoločnú platformu, ktorá bude mať európsku aj národnú úroveň, odborný aj občiansky rozmer. Cieľom je identifikácia konkrétnych námetov na zlepšenie európskych politík tak, aby lepšie zodpovedali potrebám a očakávaniam spoločnosti a občanov. „Musíme to urobiť správne, zlyhanie si nesmieme pripustiť. Treba sa sústrediť na témy, ktoré zaujímajú ľudí, ako napríklad sociálna spravodlivosť, kvalita života, či kvalitné životné prostredie. Slovensko má bohaté skúsenosti s diskusiami s verejnosťou  v rámci iniciatívy #MYSMEEÚ, ktoré je pripravené zdieľať aj s partnermi,“ uviedol štátny tajomník na stretnutí s generálnou tajomníčkou Európskej komisie Ilze Juhansone. O podobe tohto 2 roky trvajúceho procesu, ktorého spustenie sa očakáva v máji 2020 a ukončenie počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ v roku 2022, budú z pohľadu členských štátov diskutovať ministri na Rade pre všeobecné záležitosti už na budúci týždeň v utorok 28. januára v Bruseli.