Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Obchod a investície

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme
Arsenalsgatan 2/3 TR
P.O.Box 7183
103 88 Štokholm
Tel: + 46-8-545 039 65
Fax: + 46-8-545 039 69
E-mail: emb.stockholm@mzv.sk

Pri súčasnom stave otvorenosti slovenskej ekonomiky vystupuje do popredia potreba zvyšovania jej vonkajšej konkurencieschopnosti.

Ekonomické oddelenie zabezpečuje činnosti podporujúce presadzovanie obchodných a hospodárskych záujmov Slovenskej republiky, podporu prílevu priamych zahraničných investícií. exportnú schopnosť podnikateľských subjektov i podporu rozvoja všetkých druhov kooperácie.

Vykonáva činnosti a využíva dostupné formy a metódy podpory proexportných aktivít podnikateľských subjektov v nasledovných oblastiach:
  • poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pri prieniku slovenských exportérov na zahraničné trhy, operatívne mapovanie exportných príležitostí,
  • príprava a organizácia účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách,
  • spolupráca so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR), priemyselnými a inými zväzmi,
  • organizovanie podnikateľských misií, seminárov, konferencií a návštev vládnych predstaviteľov,
  • vyhľadávanie zahraničných investičných partnerov,
  • vypracovávanie operatívnych, spravodajských, analytických správ a dokumentov, základných informácií o teritóriu, ako i ročných exportných plánov atď.
Kontaktné adresy inštitúcií  (pdf, 141 kB)
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:57:18.355 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006
Nenašli sa žiadne tlačové správy