Zurück

Štátni tajomníci pre európske záležitosti krajín V4 a Francúzska rokovali v Prahe

Štátni tajomníci pre európske záležitosti krajín V4 a Francúzska rokovali v Prahe

28.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a V4

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička sa 28. novembra 2019 v Prahe zúčastnil na stretnutí štátnych tajomníkov pre európske záležitosti krajín Vyšehradskej štvorky, na ktorom sa zúčastnila aj ministerka pre európske záležitosti Francúzskej republiky Amélie de Montchalin. 


Partneri Vyšehradskej štvorky rokovali s Francúzskom o aktuálnych témach európskej agendy, predovšetkým v kontexte prípravy na decembrovú Európsku radu. „Francúzsko je náš strategický partner, chceme s ním rozvíjať aktívny dialóg aj v takomto širšom formáte a spoločne hľadať riešenia aktuálnych výziev akými je príprava rozpočtu EÚ, dosiahnutie uhlíkovej neutrality, či rozširovanie,” uviedol štátny tajomník F. Ružička. 


Jednou z kľúčových tém decembrového samitu bude klimatická politika. Slovenská republika už v júni podporila cieľ uhlíkovo neutrálnej Európy do roku 2050. Na európskej úrovni pred nami stojí výzva dosiahnuť v decembri jednomyseľnú dohodu lídrov, ktorá by definovala klimatickú budúcnosť EÚ. Podľa štátneho tajomníka MZVEZ SR F. Ružičku „je dôležité, aby táto dohoda zohľadňovala vplyv napĺňania klimatických cieľov na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, rešpektovala všeobecnú zásadu technologickej neutrality a aby postupovala spravodlivo a sociálne udržateľným spôsobom.“ Partneri V4 a Francúzska sa zhodli na potrebe otvoreného a úprimného dialógu v záujme budovania silnej a konkurencieschopnej Európy.


V diskusii o viacročnom finančnom rámci sa zhodli na podpore zvýšeného financovania nových výziev súvisiacich s migráciou, zmenou klímy a bezpečnosťou. Rovnako zdôraznili i potrebu dostatočného financovania pre tradičné politiky, ako je politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika.


V téme rozširovania partneri V4 potvrdili svoje presvedčenie, že politika rozširovania je najúčinnejším nástrojom podpory stability, bezpečnosti, demokracie a prosperity pre región západného Balkánu a vyjadrili podporu otvoreniu prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom.


​​

 
 

 

Kalendár podujatí

banner_konzularne_info
  • Verejnosti je dostupný prehľadný kalendár všetkých aktivít slovenského predsedníctva vo V4

 

 
 

O predsedníctve

Banner podujatia
  • Zámery predsedníctva SR vo V4
  • Tri kľúčové princípy predsedníctva
  • Medzinárodno-politický kontext predsedníctva
  • Programové východiská predsedníctva

 

 

​​

Program a priority

Banner podujatia

Slovenská republika bude vykonávať svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) od júla 2018 do júna 2019 v období kľúčových udalostí v európskom priestore. Slovensko preberie predsedníctvo vo V4 v čase prebiehajúcich rokovaní o budúcom Viacročnom finančnom rámci. Na túto diskusiu plynule nadviaže príprava novej Strategickej agendy pre EÚ na roky 2019 – 2024...

 

 
 

Dokumenty na stiahnute

 

pdf Program slovenského predsedníctva vo V4  (pdf; 393.90 KB)

pdf Program slovenského predsedníctva vo V4 v anglickom jazyku  (pdf; 571.58 KB)

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.7.2018 Dátum vytvorenia: 27.6.2014