Aktuality

Zurück

Päť malých grantov zameraných na boj s pandémiou COVID-19 a jej následkami v Gruzínsku

Päť malých grantov zameraných na boj s pandémiou COVID-19 a jej následkami v Gruzínsku

30.4.2020 | Oficiálna rozvojová pomoc | Koronavírus 2019-nCoV | Gruzínsko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyčlenilo dodatočné finančné prostriedky na malé granty pre Gruzínsko, ktoré sú zamerané na boj s pandémiou COVID-19 a jej následkami. Slovenská republika týmto konkrétnym príspevkom opätovne potvrdzuje, že je aj v zložitej situácii naďalej pripravená poskytovať reálnu podporu partnerským krajinám. Gruzínske mimovládne organizácie predložili viacero návrhov, z ktorých Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tbilisi v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhodnotili a následne schválili 5 projektov, v celkovej výške 44 198,05 eur. Dnes, 30. apríla 2020, boli podpísané zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov pre realizáciu všetkých schválených projektov, ktoré reálne pomôžu  k ochrane obyvateľov pred týmto ochorením alebo prispejú k eliminácii nepriaznivých ekonomických následkov v menej rozvinutých oblastiach Gruzínska.

 

Charitatívna nadácia Caritas Georgia bude realizovať projekt s názvom Bezpečnostné opatrenia pre službukonajúce tímy, v ktorom vďaka malému grantu bude môcť zakúpiť potrebné ochranné pomôcky a materiály pre množstvo dobrovoľníkov, ktorí pracujú v teréne s najzraniteľnejšími skupinami obyvateľov.

 

Stredisko odbornej prípravy a rekvalifikácie - škola poľnohospodárov v projekte Zachovanie živobytia malých poľnohospodárov pomôže predovšetkým malým farmárkam v obci Sagarejo, ktoré ako živiteľky rodín z dôvodu uzavretia trhov prišli nielen o príjem, ale aj o možnosť začať novú poľnohospodársku sezónu. V projekte im bude poskytnutá materiálna podpora aj odborná pomoc.

 

Organizácia Človek v tísni Gruzínsko v projekte Pomoc a ochrana ľudí so zdravotným postihnutím zabezpečí potrebné ochranné pomôcky a materiály trom sociálnym zariadeniam pre pacientov s mentálnym a telesným postihnutím, ktorí patria medzi vysoko rizikové skupiny obyvateľstva.

 

Nezisková organizácia I (first) block v projekte Mobilný obchod v Gurii pomôže samospráve s tvorbou a aplikáciou online platformy pre prevádzkovanie mobilného trhoviska pre farmárov predávajúcich svoje produkty.

 

Mimovládna organizácia Together for Real Change, v projekte Pomoc v COVID-19 pre región Rača, bude navštevovať starých a chorých ľudí v najodľahlejších oblastiach regiónu Rača a poskytovať im humanitárnu, potravinovú a zdravotnícku pomoc, keďže z dôvodu cestovných obmedzení ostalo mnoho ľudí bez možnosti komunikovať a kontaktovať okolitý svet.