Módna prehliadka slovenskej návrhárky Renaty Klisky v Taškente

12.3.2020 | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Uzbekistan

V spolupráci s Uzbeckou asociáciou hodvábneho priemyslu uskutočnil 4. marca 2020 Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Taškente reprezentatívnu módnu prehliadku významnej slovenskej odevnej návrhárky Renaty Kliski, ktorá sa uskutočnila za účasti okolo 120 pozvaných hostí – predstaviteľov odevných odborov a firiem, predstaviteľov módnych ateliérov, textilného a dizajnérského školstva, diplomatického zboru, asociácie žien Uzbekistanu, medzinárodného ženského klubu v Taškente, médií a ďalších hostí spomedzi partnerov a priateľov zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Taškente. Hlavným partnerom manželky veľvyslanca Jarmily Bóryovej, ktorá toto podujatie iniciovala a zároveň celé organizovala, bola z uzbeckej strany poradkyňa riaditeľa Uzbeckej asociácie hodvábneho priemyslu Yokut Schmidt. Na úvod prezentácie vystúpil s krátkym príhovorom veľvyslanec Slovenskej republiky v Taškente Ján Bóry, ktorý v stručnosti predstavil Slovensko ako malú, ale dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu s veľkým potenciálom pre rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce s Uzbekistanom, pričom uviedol príbeh odevnej návrhárky Renaty Kliski. Okrem samotných odevných modelov prítomných vysoko oslovil a vyzval spontánny potlesk aj slovenský ľudový kroj zo Šoporne, zapožičaný jedným zo sponzorov podujatia. Módna prehliadka sa tešila veľkej pozornosti miestnych médií, vrátane televízneho kanálu UZ dnes, ktorý odvysielal z nej viacminútovú reportáž.