Novoroční koledníci na návšteve Užhorodu

15.1.2020 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Ukrajina

Generálny konzulát Slovenskej republiky 14. januára 2020 navštívili v Užhorode žiaci zo Základnej školy z Vranova nad Topľou a pri príležitosti novoročných sviatkov prezentovali pracovníkom Generálneho konzulátu hudobno-tanečné pásmo kolied, vinšov, betlehemských hier a novoročných želaní a pripomenuli tak krásne ľudové tradície a zvyky.

 

So svojím hudobno-tanečným vystúpením a želaniami navštívili aj 4. všeobecno-vzdelávaciu školu s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským, sídlo úradu oblastnej administratívy a úradu guvernéra Užhorodu, magistrát mesta Užhorod a sídlo firmy Honorárneho konzula Slovenskej republiky.

 

Návšteva detí vranovskej školy je už niekoľkoročnou milou novoročnou tradíciou, ktorej venovali pozornosť aj regionálne printové médiá.