Slováci naprieč storočím

Back

Odborná historická prednáška k 100. výročiu vzniku 1. Československej republiky

Odborná historická prednáška k 100. výročiu vzniku 1. Československej republiky

29.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Španielsko

V rámci osláv 100. výročia založenia 1. Československej republiky usporiadalo 27. novembra 2018 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky spolu s českým veľvyslanectvom  a českým kultúrnym centrom v Madride prednášku odborného historika Slovenskej akadémie vied Dr. Adama Hudeka a českého historika Jakuba Jareša týkajúcu sa okolností vzniku 1. ČSR, ako aj snáh Slovákov o začlenenie sa do spoločnej republiky v prvých rokoch jej existencie. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutočnila na pôde prestížneho think-tanku INCIPE (Inštitút pre medzinárodné otázky a zahraničnú politiku) za účasti zástupcov diplomatického zboru a španielskych partnerov z oblasti politického, kultúrneho a vzdelávacieho sektora. Na podujatí a následnej diskusii sa zúčastnili aj veľvyslanci oboch krajín.