Jump over menu

Contact

Post Address:
Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovak Republic

Telephone number (Central Office):
- from SR: 02 / 5978 1111
- from foreign country: 00421-2 / 5978 1111

Fax number:
- from SR: 02 / 5978 3333
- from foreign country: 00421-2 / 5978 3333

Opening hours to public of the Document Authentication Unit:Monday

8am–12pm, 1pm–3pm

Tuesday

Closed to public

Wednesday

8am–12pm, 1pm–3pm

Thursday

8am–12pm

Friday

Closed to publicOpening hours of the Documents Submission Desk for the public:


Monday – Friday

7.30am - 15.30pm

Formulár žiadosti o infomácie podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

povinné údaje, ** - povinné údaje podľa spôsobu poskytnutia informácií