Pracovisko overovania dokladov

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vec a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Pracovisko overovania dokladov – Pražská 7, Bratislava,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vecí Slovenskej republiky
Telefón: +421 2 5978 5978, +421 90607 5978, 02/5978 1111

 

 

Poštová adresa

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Konzulárny odbor - legalizácia
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
​Slovenská republika

 

 

Správny poplatok za každý legalizačný úkon je 20 €; úhrada poplatku je možná len formou „potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku“ (tzv.  e-kolok s QR kódom), ktorý je možné zakúpiť výlučne na pobočkách Slovenskej pošty.

 

Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporuje princípom medzinárodného práva. Pracovná skupina legalizácie si vyhradzuje právo obmedziť počet jednotlivo prijímaných dokumentov podľa vyťaženosti.

 

Overovanie dokladov - Legalization Office/  Úradné hodiny - Office hours
Pondelok / Monday 8.00 – 15.00 hod
Streda / Wednesday 8.00 – 18.00 hod (17.50 hod ukončenie prijímania žiadostí. At 5.50 p.m. last client)
Štvrtok / Thursday  8.00 – 12.00 hod

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-10-18 10:45:47.15 Dátum vytvorenia: Tue May 12 00:00:00 CEST 2015