Aktuálne správy SR v OECD

Back

State Secretary Brocková on Measures of International Organisations and Institutions in the Fight against COVID-19

Štátna tajomníčka I. Brocková o opatreniach medzinárodných organizácií a inštitúcií v boji s COVID-19

29.4.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko v OECD

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková pokračovala 28. a 29. apríla 2020 v konzultáciách s partnermi v Eúropskej komisii a OECD na aktuálne globálne témy s dôrazom na pandémiu COVID19. Vo videohovore s generálnym riaditeľom Európskej komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (DG DEVCO) Koenom Doensom diskutovali najmä o pomoci Európskej únie pre partnerské krajiny, ktoré v dôsledku nedostatočne rozvinutých systémov zdravotníctva, či iných paralelne prebiehajúcich kríz, nedokážu dostatočne efektívne čeliť pandémii. Štátna tajomníčka ocenila doterajšie kroky Európskej komisie v koordinácii pomoci EÚ pre partnerské krajiny a vyzdvihla jednotný koordinovaný prístup členských štátov, tzv. Team Europe. V tejto súvislosti potvrdila pripravenosť Slovenska podieľať sa na uvedenej iniciatíve a zdôraznila, že „naša pomoc musí byť rýchla, adresná a musí vychádzať z reálnych potrieb partnerských krajín. Pandémia je celosvetovou výzvou a jediný spôsob ako jej úspešne čeliť, je prostredníctvom synergických, bilaterálnych a kolektívnych opatrení." S Katarínou Mathernovou, zástupkyňou generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedské vzťahy a rozširovanie hovorila o potrebe konkrétnej pomoci Ukrajine a Bielorusku.  

 

Telefonické rozhovory uskutočnila štátna tajomníčka aj s predsedníčkou Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC) Susannou Moorehead a riaditeľom Direktoriátu OECD pre rozvojovú spoluprácu (OECD DCD) Jorge Moreirom da Silvom. Témami diskusie boli predovšetkým využitie rozvojovej spolupráce na podporu boja proti COVID-19 a vplyv pandémie na fungovanie systémov rozvojovej spolupráce. Ingrid Brocková ocenila aktivity OECD, ktorá aktuálne pripravuje analýzu v tejto oblasti. Taktiež pozitívne vyzdvihla vyvážené vyhlásenie OECD/DAC týkajúce sa záväzku donorskej komunity v podpore rozvojových krajín v riešení krízy spôsobenej pandémiou. Informovala však aj o opatreniach prijatých v tomto smere v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce SR. Z členstva SR v OECD/DAC vyplýva aj potreba plnenia odporúčaní výboru, ktoré vychádzajú z prvého partnerského hodnotenia systému rozvojovej spolupráce SR (tzv. peer review). Štátna tajomníčka ubezpečila oboch partnerov, že MZVEZ SR venuje implementácii odporúčaní náležitú pozornosť. Pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do OECD pozvala I. Brocková oboch predstaviteľov OECD na konferenciu, ktorá sa bude konať v decembri tohto roka v Bratislave.

 

Počas všetkých rozhovorov s partnermi z Európskej komisie a OECD štátna tajomníčka informovala aj o prioritách Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej spolupráce obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády SR, vrátane záujmu o zvyšovanie prostriedkov na rozvojovú pomoc v súlade s medzinárodnými záväzkami SR, intenzívnejšieho zapojenia súkromného sektora do poskytovania rozvojovej pomoci a o pokračujúcej úzkej spolupráci s mimovládnym sektorom.