Aktuálne správy

Back

Statement of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic on World Press Freedom Day

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k Svetovému dňu slobody tlače

3.5.2020 | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Ľudské práva

Slovenská republika sa 30. apríla 2020 pripojila k vyhláseniu Koalície pre slobodu médií zverejneného pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače. Slovenská republika je od roku 2019 členom Koalície pre slobodu médií a v rámci tohto partnerstva podporuje slobodu slova a bezpečnosť a garanciu výkonu ich práce v bezpečnom prostredí. Ohrozeniam slobody médií je potrebné čeliť na globálnej i miestnej úrovni. Objektívne spravodajstvo a nasadenie novinárov, ktorí v prvej línii zabezpečujú aj aktuálne informácie o pandemickej situácii, je jedným z dôležitých prvkov demokracie a otvára perspektívy efektívnej ochrany ľudských práv.