Prijatie ukrajinských vojnových veteránov na Generálnom konzuláte SR v Užhorode

4.10.2019 | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa zúčastní aj 11 členná skupina ukrajinských vojnových veteránov - invalidov, ktorí utrpeli vážne poranenia v zóne bojovej operácie na východe Ukrajiny. Podľa vyjadrenia splnomocnenca ukrajinského prezidenta pre rehabilitáciu zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny  táto skupina účastníkov bojových zložiek Ukrajiny vo veku od 27 do 48 rokov chce upriamiť pozornosť na potrebu mieru a pretrvávajúcu vojnu. Účasť tejto ukrajinskej skupiny na 96. ročníku MMM je podľa neho veľmi dôležitá, keďže podporuje mier. Okrem samotného behu sa chcú s ľuďmi aj rozprávať. Nechceme, aby taká vojna, ako je u nás, bola v našich susedských krajinách. Všetci títo účastníci, ktorí budú behať, si prešli peklom vojny. Mier je záležitosťou nás všetkých a všetci po ňom túžime.

 

Účastníkov – veteránov prijal dnes (4. októbra 2019) na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode generálny konzul veľvyslanec M. Mojžita, ktorý ocenil ich prínos a obetu pre svoju vlasť a zaželal im úspešnú účasť na maratónskom behu „už svojou prítomnosťou na štarte ste sa stali víťazmi“.

 

Účasť veteránov – športovcov na maratóne zorganizovali splnomocnenec ukrajinského prezidenta pre rehabilitáciu zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny pod patronátom a v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Kyjeve, Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Košickým maratónskym klubom, mestom Košice, Združením FEMAN a gubernátorom Zakarpatskej štátnej oblastnej administratívy v Užhorode.