Slávnostné otvorenie kurzov slovenského jazyka v SI Varšava

3.10.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa 1. októbra 2019 uskutočnilo slávnostné otvorenie celoročných kurzov slovenského jazyka. Aj v tomto ,,školskom roku 2019/2020" sú účastníci dlhodobých kurzov rozdelení do troch skupín podľa stupňa ovládania slovenčiny - pre začiatočníkov, stredne pokročilých a pokročilých. Okrem výučby jazyka majú účastníci kurzov počas nasledujúcich mesiacov možnosť zoznamovať sa so slovenskou kultúrou, históriou, kinematografiou, výtvarným umením i hudbou a využívať knižničný fond inštitútu.