Overovanie verejných listín

Verejné listiny, vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie v Spojenom kráľovstve osvedčenie formou apostilu. 

 

Do dňa brexitu sa bude uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 2016/1191 (nariadenie o overovaní verejných listín ). V tomto období nebude potrebné zo strany občana žiadať  o overenie formou apostilu na tieto druhy verejných listín: osobný stav, narodenie, meno, manželstvo, registrované partnerstvo, rodičovstvo, adopcia, úmrtie a neexistencia záznamu v registri trestov. Občan, ktorý požiada o vydanie verejnej listiny môže požiadať aj o viacjazyčný štandardný formulár, ktorý nahrádza preklad verejnej listiny. 

 

DEAL

Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (od dňa brexitu) sa režim overovania bude riadiť haagskym Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Pre slovenského občana to bude znamenať, že na verejnú listinu, ktorú chce použiť v Spojenom kráľovstve bude potrebovať overenie apostilom. Detailnejšie praktické informácie sú k dispozícii napríklad na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť, zmena režimu nastane už 31. januára 2020, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie. Overovanie verejných listín sa bude riadiť haagskym Dohovorom.

Dátum poslednej aktualizácie: 25.11.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019